Parenteel van de familie Terpstra
 
Generatie I

I.  Jan, geb. circa 1540,  
  een zoon:  
  1.  Claes Jansz. (Terpstra), geb. circa 1565 Marssum, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1628, volgt II.  

Generatie II

II.  Claes Jansz. (Terpstra), zn. van Jan (I), geb. circa 1565 Marssum, ged. op zondag 26 september 1610 Marssum, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1628, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1590 met Rieme Oepkedr, geb. circa 1565, ged. op dinsdag 18 januari 1628 Marssum.  
  Uit dit huwelijk 4 zonen:  
  1.  Dirck Claesz. (Terpstra), geb. tussen 1590 en 1595 Marssum, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) in 1647, volgt IIIa.  
  2.  Jan Claes (Terpstra), geb. circa 1590 Marssum.  
  3.  Saeck Claesz. (Terpstra), geb. circa 1601, ged. op donderdag 16 december 1610.  
  4.  Pyter Claesz. (Terpstra), geb. circa 1602, volgt IIIb.  Generatie III

IIIa.  Dirck Claesz. (Terpstra), zn. van Claes Jansz. (Terpstra) (II) en Rieme Oepkedr, geb. tussen 1590 en 1595 Marssum, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) in 1647, otr. (1) op woensdag 7 april 1621, tr. (resp. hoogstens 31 en ongeveer 31 jaar oud) in 1621 Marssum met Wytske Hendricxdr, geb. circa 1590, ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1647.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Brecht Dirckdr, geb. circa donderdag 6 januari 1622, ged. op donderdag 6 januari 1622 Marssum.  
  2.  Brecht Dirckdr, ged. op donderdag 18 mei 1623 Marssum, relatie met Jelle Pyters. Uit deze relatie geen kinderen.  
  3.  Pyter Dirckz, ged. op donderdag 5 december 1624 Marssum, tr. (resp. hoogstens 22 en hoogstens 27 jaar oud) voor 1647 Marssum met Bauke Luytiens, geb. circa 1620. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Aet Dirckdr, ged. op donderdag 1 juni 1628 Marssum.  
  5.  Jan Dirckz, ged. op donderdag 21 maart 1630 Marssum.  
  6.  Tiallingh Dirckz. (Terpstra), geb. op donderdag 27 april 1634, volgt IV.  


  Dirck Claesz. (Terpstra), tr. (resp. hoogstens 28 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op donderdag 29 november 1618 Leeuwarden met Brecht Wytsedr, geb. circa 1590 Boksum, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1620.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  NN Dircks (Terpstra), geb. tussen 1619 en 1620, ovl. (één dag oud) tussen 1619 en 1620.  IIIb.  Pyter Claesz. (Terpstra), zn. van Claes Jansz. (Terpstra) (II) en Rieme Oepkedr, geb. circa 1602, ged. op donderdag 11 november 1610 Marssum, tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) circa 1625 met NN (Terpstra), geb. voor 1605, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1630.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Grietje Pyters (Terpstra), geb. circa 1627.  
  2.  Pyter Pyters (Terpstra), geb. circa 1630.  

Generatie IV

IV.  Tiallingh Dirckz. (Terpstra), zn. van Dirck Claesz. (Terpstra) (IIIa) en Wytske Hendricxdr, geb. op donderdag 27 april 1634, ged. op donderdag 27 april 1634 Marssum, Mr. Smid te Oosterwierum, tr. (24 jaar oud) op zondag 20 oktober 1658 met Grietje Clasesdr, uit Rauwerd/van Irnsum.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Wytske Tjallings (Terpstra), geb. circa 1660, volgt Va.  
  2.  Claes Tiallinghx (Terpstra), geb. in 1670 Oosterwierum, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 1725 en 1726 Oosterwierum, volgt Vb.  

Generatie V

Va.  Wytske Tjallings (Terpstra), dr. van Tiallingh Dirckz. (Terpstra) (IV) en Grietje Clasesdr, geb. circa 1660, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 10 februari 1684 Mantgum met Claas Jansz, geb. circa 1660, ged. in 1685.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Sydtske, geb. op donderdag 16 augustus 1685 Mantgum.  
  2.  Jancke, geb. circa donderdag 30 januari 1687 Mantgum, ged. op donderdag 30 januari 1687 Mantgum, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor donderdag 10 juni 1688.  
  3.  Jancke, geb. circa donderdag 10 juni 1688 Mantgum, ged. op donderdag 10 juni 1688 Mantgum, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor donderdag 9 maart 1690.  
  4.  Jancke, geb. circa donderdag 9 maart 1690 Mantgum, ged. op donderdag 9 maart 1690 Mantgum.  
  5.  Tjalling Clases, geb. circa 1685, Smid te Oosterwierum.  

Vb.  Claes Tiallinghx (Terpstra), zn. van Tiallingh Dirckz. (Terpstra) (IV) en Grietje Clasesdr, geb. in 1670 Oosterwierum, Boer te Oosterwierum, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 1725 en 1726 Oosterwierum, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1696 met Sybrich Ynses, dr. van Ynse Gerlofs en Geertje Sybrens, geb. circa 1674 Oosterwierum, ovl. (minstens 68 jaar oud) tussen 1742 en 1743 Oosterwierum.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Grietje Claesesdr, geb. na 1707 Oosterwierum, volgt VIa.  
  2.  Pyter Claesesz, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum, volgt VIb.  
  3.  Folkert Claesesz, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum.  
  4.  Hetty Claesesdr, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum.  
  5.  Gerrit Claesesz, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum.  
  6.  Geertie Claesesdr, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum, tr. (hoogstens 30 jaar oud) op zondag 28 april 1726 Mantgum met Douwe Jans, geb. Mantgum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  7.  Tjalling Claesesz. (Terpstra), geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) tussen 1754 en 1768 Wijtgaard, volgt VIc.  Generatie VI

VIa.  Grietje Claesesdr, dr. van Claes Tiallinghx (Terpstra) (Vb) en Sybrich Ynses, geb. na 1707 Oosterwierum, tr. (hoogstens 26 jaar oud) op zondag 3 mei 1733 Mantgum met Haring Clases.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Claes Harings, geb. circa 1735, volgt VIIa.  
  Haring Clases, tr. (2) op zondag 22 juli 1736 met Welmoed Joekes, ovl. na 1736.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

VIb.  Pyter Claesesz, zn. van Claes Tiallinghx (Terpstra) (Vb) en Sybrich Ynses, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum, tr. (resp. hoogstens 30 en ongeveer 26 jaar oud) (1) circa 1726 met Antje, geb. circa 1700.  
  Uit dit huwelijk 2 dochters:  
  1.  Grietje Pyters, geb. in 1727 Winsum.  
  2.  Baefke Pyters, geb. circa 1729 Winsum.  
  Pyter Claesesz, tr. (resp. hoogstens 34 en ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1730 met Sjieuwke Beynts, geb. circa 1710.  
  Uit dit huwelijk 2 dochters:  
  1.  Lolkje Pyters, geb. circa 1734 Winsum, tr. (ongeveer 31 jaar oud) op zondag 7 juli 1765 met Hette Dirks, geb. Spannum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Beynts Claas Pyters, geb. circa 1732 Winsum.  

VIc.  Tjalling Claesesz. (Terpstra), zn. van Claes Tiallinghx (Terpstra) (Vb) en Sybrich Ynses, geb. tussen 1696 en 1707 Oosterwierum, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) tussen 1754 en 1768 Wijtgaard, tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 36 jaar oud) op zondag 27 oktober 1726 Mantgum met Tetje Clases, dr. van Claas Dirks, geb. tussen 1690 en 1710 Mantgum, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) na 1760.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  NN Tjallings, geb. circa 1730.  
  2.  NN Tjallings, geb. circa 1732.  
  3.  NN Tjallings, geb. circa 1734.  
  4.  NN Tjallings, geb. circa 1736.  
  5.  NN Tjallings, geb. circa 1738.  
  6.  Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra), geb. circa 1728 Oosterwierum, ovl. (69 jaar oud) Wijtgaard, volgt VIIb.  Generatie VII

VIIa.  Claes Harings, zn. van Haring Clases en Grietje Claesesdr. (VIa), geb. circa 1735, tr. (ongeveer 25 jaar oud) op zondag 11 mei 1760 met Minke Meynderts, geb. Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Haring Clases, geb. op woensdag 21 januari 1761 Mantgum.  

VIIb.  Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra), zn. van Tjalling Claesesz. (Terpstra) (VIc) en Tetje Clases, geb. circa 1728 Oosterwierum, ged. in 1728 Wijtgaard, Boer/Veehouder te Wijtgaard, ovl. (69 jaar oud) Wijtgaard, begr. in juni 1797 Wirdum, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 13 mei 1753 Wirdum met Antje Hessels, dr. van Heszel Zymens ""Hessel Symens"" en Wytske Ruurds ""Wietske"", geb. in 1729 Wirdum, ged. in 1729 Wirdum, Boerin, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 29 april 1806 Wirdum, begr. op vrijdag 6 juni 1806 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 11 kinderen:  
  1.  Sibrin Claeses ""Sybren Klazes"" (Terpstra), geb. op donderdag 20 november 1760 Wirdum, ged. op donderdag 20 november 1760 Wijtgaard.  
  2.  Sybren Claeses Terpstra, geb. op dinsdag 10 mei 1763 Wirdum, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 9 september 1837 Wijtgaard, volgt VIIIa.  
  3.  Tettje Claeses Terpstra, geb. op donderdag 11 april 1765 Wirdum, ged. op donderdag 11 april 1765 Wijtgaard, Boerin, ovl. (61 jaar oud) op woensdag 10 mei 1826, tr. (resp. 48 en ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1813 Wirdum met Johannes Jans Builsma, zn. van Jan Johannes Builsma en Rinske Klazes (Renske Claasis), geb. circa zaterdag 2 februari 1788 Wijtgaard, ged. op zaterdag 2 februari 1788 Wijtgaard, Bakker, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op zondag 16 april 1820 Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra, geb. op dinsdag 27 januari 1767 Wirdum, ovl. (56 jaar oud) op maandag 5 januari 1824 Wirdum, volgt VIIIb.  
  5.  Witske Claeses (Terpstra), geb. op dinsdag 27 juni 1769 Wirdum, ged. op dinsdag 27 juni 1769 Wijtgaard, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1806.  
  6.  Simen Claeses (Terpstra), geb. op dinsdag 1 september 1772 Wirdum, ged. op dinsdag 1 september 1772, of *4/9 ?, ovl. (minder dan één jaar oud) circa vrijdag 4 september 1772 Wirdum.  
  7.  Simen Klazes ""Simon Klazes"" Terpstra, geb. op maandag 13 december 1773 Wirdum, ged. op maandag 13 december 1773 Wijtgaard, Huisman, ovl. (47 jaar oud) op zaterdag 21 april 1821 Leeuwarden, tr. (45 jaar oud) op donderdag 11 november 1819 met Anna T(h)ijses ""Antje"" Langedijk, dr. van Tijs Jacobs Langedijk en Reinske Pieters, geb. Mantgum, Dienstmeid, ovl. op woensdag 30 mei 1855 Wijtgaard, begr. in 1855 Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  8.  Hessel Claeses ""Hessel Klazes"" (Terpstra), geb. op woensdag 5 april 1758 Wirdum, volgt VIIIc.  
  9.  Durk Claeses ""Dirk Klazes"" Terpstra, geb. op donderdag 26 september 1754 Wirdum, ovl. (71 jaar oud) op woensdag 6 september 1826 Wirdum, volgt VIIId.  
  10.  Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra), geb. op vrijdag 30 januari 1756 Wirdum, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor zaterdag 3 november 1798 Wirdum, volgt VIIIe.  
  11.  Sibrin Claeses (Terpstra), geb. op dinsdag 23 oktober 1759 Wirdum, ged. op dinsdag 23 oktober 1759 Wirdum, ovl. (minder dan één jaar oud) circa dinsdag 23 oktober 1759 Wirdum.  Generatie VIII

VIIIa.  Sybren Claeses Terpstra, zn. van Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra) (VIIb) en Antje Hessels, geb. op dinsdag 10 mei 1763 Wirdum, ged. op dinsdag 10 mei 1763 Wijtgaard, Boer 1806-1810 lid van het armbestuur van Wijtgaard. Funeral op woensdag 13 september 1837 Wijtgaard, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 9 september 1837 Wijtgaard, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op zondag 18 mei 1788 Wirdum met Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, dr. van Tjibbe Herres Tilma/Postma en Trijntje Pieters, geb. op dinsdag 22 april 1766 Scharnegoutum, ged. op woensdag 23 april 1766 Roodhuis, Funeral op zondag 2 januari 1848 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 28 december 1847 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra, geb. op dinsdag 27 februari 1798 Wirdum, ovl. (84 jaar oud) op maandag 12 februari 1883 Wirdum, volgt IXa.  
  2.  Anna Sybrens ""Antje"" Terpstra, geb. op zondag 9 oktober 1803 Wirdum, ovl. (41 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1845 Wijtgaard, volgt IXb.  
  3.  Wytske Sybrens Terpstra, geb. op zondag 12 oktober 1806 Wirdum, ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 17 maart 1876 Wijtgaard, volgt IXc.  
  4.  Hessel Sybrens Terpstra, geb. op maandag 2 juli 1810 Wirdum, ovl. (28 jaar oud) op zondag 29 juli 1838 Wirdum, volgt IXd.  
  5.  Anne Sybrens Terpstra, geb. op vrijdag 10 oktober 1800 Wijtgaard, ovl. (77 jaar oud) op maandag 18 maart 1878 Wijtgaard, volgt IXe.  
  6.  Trijntje Sibrins ""Trientje"" Terpstra, geb. op zondag 22 april 1792 Wirdum, ged. op zondag 22 april 1792 Wijtgaard, Ongehuwd, Funeral op vrijdag 19 mei 1815 Wijtgaard, ovl. (23 jaar oud) op maandag 15 mei 1815 Wirdum.  
  7.  Klaas Sybrins Terpstra, geb. op donderdag 2 april 1789 Wirdum, ged. op donderdag 2 april 1789 Wijtgaard, Boer, Funeral op zondag 3 oktober 1847 Wijtgaard, ovl. (58 jaar oud) op woensdag 29 september 1847 Wirdum.  
  8.  Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra, geb. op woensdag 5 augustus 1795 Wirdum, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1870, volgt IXf.  

VIIIb.  Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra, zn. van Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra) (VIIb) en Antje Hessels, geb. op dinsdag 27 januari 1767 Wirdum, ged. op woensdag 28 januari 1767 Wijtgaard, Huisman/zonder beroep/Boer(1811), ovl. (56 jaar oud) op maandag 5 januari 1824 Wirdum, tr. (resp. 29 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 22 mei 1796 Wirdum met Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, dr. van Tjibbe Herres Tilma/Postma en Trijntje Pieters, geb. circa zondag 22 januari 1769, ged. op zondag 22 januari 1769, Boerin te Wirdum, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 1 maart 1841.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Wytske Anes Terpstra, geb. op maandag 9 juli 1804 Wirdum, ged. op maandag 9 juli 1804 Wijtgaard, Ongehuwd, , ovl. (84 jaar oud) op donderdag 7 februari 1889, begr. Wijtgaard.  
  2.  Nicolaus Anes ""Klaas"" Terpstra, geb. op zondag 22 februari 1807 Wirdum, ged. op zondag 22 februari 1807 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1812 Wirdum.  
  3.  Oeke Annes Terpstra, geb. op dinsdag 6 september 1808 Wirdum, ovl. (33 jaar oud) op donderdag 28 april 1842 Goutum, volgt IXg.  
  4.  Nicolaus Annes (Klaas) Terpstra, geb. op zondag 23 juni 1811 Wirdum, ovl. (77 jaar oud) op zondag 26 mei 1889 Leeuwarden, volgt IXh.  
  5.  Antje Annes Terpstra, geb. op donderdag 10 april 1800 Wirdum, ovl. (96 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1897, volgt IXi.  
  6.  Catrina Annes ""Trijntje"" Terpstra, geb. op maandag 24 juli 1797 Wirdum, ovl. (29 jaar oud) op donderdag 4 januari 1827 Goutum, volgt IXj.  
  7.  Klaaske Anes ""Klaske"" Terpstra, geb. op maandag 17 mei 1802 Wirdum, ovl. (74 jaar oud) op woensdag 29 november 1876 Wijtgaard, volgt IXk.  

VIIIc.  Hessel Claeses ""Hessel Klazes"" (Terpstra), zn. van Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra) (VIIb) en Antje Hessels, geb. op woensdag 5 april 1758 Wirdum, ged. op donderdag 6 april 1758 Wijtgaard, tr. (resp. 48 en 33 jaar oud) op zondag 22 juni 1806 Wirdum met Eke Jans Dijkstra, geb. op maandag 18 januari 1773, ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 25 juli 1845 Franeker.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Murkje Hessels Terpstra, geb. op zondag 15 mei 1808 Wirdum, ged. op zondag 15 mei 1808 Wijtgaard, ovl. (69 jaar oud) op woensdag 28 november 1877 Franeker, tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) op zondag 18 mei 1834 met Douwe Lieuwes Bootsma, zn. van Lieuwe Sjoukes Bootsma en Grietje Gerbens, geb. op dinsdag 25 maart 1800, ovl. (48 jaar oud) op woensdag 1 november 1848 Franeker. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Klaas Hessels, geb. op dinsdag 14 april 1807 Wirdum, ged. op dinsdag 14 april 1807 Wijtgaard, ovl. (40 jaar oud) op zondag 23 januari 1848.  
  Eke Jans Dijkstra, relatie (2) met David Jan Grijpma.  
  Uit deze relatie geen kinderen.  VIIId.  Durk Claeses ""Dirk Klazes"" Terpstra, zn. van Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra) (VIIb) en Antje Hessels, geb. op donderdag 26 september 1754 Wirdum, ged. op vrijdag 27 september 1754 Wijtgaard, Huisman, =Boer, ovl. (71 jaar oud) op woensdag 6 september 1826 Wirdum, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) op zondag 17 september 1786 Wirdum met Aaltje Doedes ""Aaltje Doedis"" Roorda, dr. van Doede Gerbens Roorda en Sytske Jours, geb. op donderdag 21 maart 1754 Wijtgaard, ged. op vrijdag 22 maart 1754 Wijtgaard, ovl. (minstens 34 jaar oud) na vrijdag 27 februari 1789.  
  Uit dit huwelijk 2 dochters:  
  1.  Antje Durks Terpstra, geb. op vrijdag 27 februari 1789 Wirdum, ovl. (37 jaar oud) op donderdag 7 september 1826 Wirdum, volgt IXl.  
  2.  Wytske Durks ""Wietske"" Terpstra, geb. op vrijdag 9 maart 1787, ovl. (71 jaar oud) op maandag 15 november 1858, volgt IXm.  

VIIIe.  Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra), zn. van Claes Tjalling(h)s ""Klaas"" (Terpstra) (VIIb) en Antje Hessels, geb. op vrijdag 30 januari 1756 Wirdum, ged. op vrijdag 30 januari 1756 Wijtgaard, niet ver gelegen van Wijtgaard, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor zaterdag 3 november 1798 Wirdum, begr. op zaterdag 3 november 1798 Wirdum, tr. (resp. 28 en minstens 20 jaar oud) op zondag 23 mei 1784 Wirdum met Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, dr. van Tjipke Simmes Andringa en Akke Alberts (Acke Alberts), geb. voor maandag 19 maart 1764 Leeuwarden, ged. op maandag 19 maart 1764 Leeuwarden, Boerin te/onder Wirdum, ovl. (minstens 58 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1822 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Antje Tjallings Terpstra, geb. op dinsdag 24 juni 1788 Wirdum, ovl. (80 jaar oud) op woensdag 17 februari 1869, volgt IXn.  
  2.  Minke Tjallings Terpstra, geb. op woensdag 4 augustus 1790 Wirdum, ovl. (67 jaar oud) op woensdag 7 april 1858 Wirdum, volgt IXo.  
  3.  Wytske Tjallings Terpstra, geb. op zondag 17 juni 1792 Wirdum, ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 7 november 1865 Wirdum, volgt IXp.  
  4.  Grietje Tjallings Terpstra, geb. op maandag 4 januari 1796 Wirdum, ovl. (30 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1826 Swichum, volgt IXq.  
  5.  Tjipke Tjallings Terpstra, geb. op donderdag 29 maart 1798 Wirdum, ovl. (63 jaar oud) op donderdag 20 maart 1862 Wijtgaard, volgt IXr.  
  6.  Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra, geb. op dinsdag 2 augustus 1785 Marwerd, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1848 Wirdum, volgt IXs.  
  7.  Agatha Tjallings ""Akke"" Terpstra, geb. op donderdag 30 november 1786 Marwerd, ovl. (41 jaar oud) op woensdag 20 februari 1828 Wirdum, volgt IXt.  


  Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, dr. van Tjipke Simmes Andringa en Akke Alberts (Acke Alberts), tr. (minstens 20 jaar oud) (2) tussen 1785 en 1810 met Hessel Meinderts Meeter, geb. Lekkum.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, tr. (resp. minstens 47 en 38 jaar oud) (3) op zaterdag 11 mei 1811 Oosterwierum met Lieuwe Sjoerds De Faber, geb. op maandag 20 juli 1772 Hidaard, ged. op maandag 20 juli 1772 Roodhuis, Huisman, ovl. (59 jaar oud) op maandag 9 januari 1832 Swichum.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Generatie IX

IXa.  Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra, zn. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op dinsdag 27 februari 1798 Wirdum, ged. op woensdag 28 februari 1798 Wijtgaard, Armmeester parochie Wijtgaard, ovl. (84 jaar oud) op maandag 12 februari 1883 Wirdum, begr. in 1883 Wijtgaard, Family Address 118 K Wijtgaard, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op donderdag 13 mei 1824 Wijtgaard met Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra, dr. van Johannes Botes Hooghiemstra en Catharina Tjerks ""Trijntje"" van der Meer, geb. op donderdag 20 mei 1802 Warga, ged. op donderdag 20 mei 1802 Warga, ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 24 april 1849.  
  Uit dit huwelijk 12 kinderen:  
  1.  Klaas Pieters Terpstra, geb. op vrijdag 20 oktober 1837 Wijtgaard, ovl. (80 jaar oud) op woensdag 28 november 1917 Wijtgaard, volgt Xa.  
  2.  Elizabeth Pieters ""Lijsbeth"" Terpstra, geb. op dinsdag 9 februari 1841 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 22 juli 1842 Wijtgaard.  
  3.  Pietje Pieters Terpstra, geb. op vrijdag 19 oktober 1832, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 2 april 1834.  
  4.  Elisabeth Pieters ""Lijsbeth"" Terpstra, geb. op woensdag 31 augustus 1842 Wijtgaard, ged. op vrijdag 2 september 1842, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 30 december 1843 Wijtgaard.  
  5.  Johannes Pieters Terpstra, geb. op woensdag 27 september 1826, Ongehuwd, ovl. (7 maanden oud) op donderdag 3 mei 1827 Wijtgaard.  
  6.  Pietje Pieters Terpstra, geb. op donderdag 7 oktober 1830 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 7 juli 1832 Wijtgaard.  
  7.  Johannes Pieters Terpstra, geb. op maandag 18 mei 1835 Wijtgaard, ged. op dinsdag 19 mei 1835 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 16 april 1895, begr. in 1895 Wijtgaard.  
  8.  Trijntje Pieters ""Trientje"" Terpstra, geb. op dinsdag 13 november 1827 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 21 mei 1903, begr. in 1903 Wijtgaard, tr. met haar achterneef Meindert Willems Boermans, zn. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn) (zie Xad). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  9.  Elisabeth Pieters ""Lijsbeth"" Terpstra, geb. op zaterdag 17 februari 1844 Wijtgaard, ovl. (87 jaar oud) op zondag 8 maart 1931 Wijtgaard, volgt Xb.  
  10.  Pietje Pieters Terpstra, geb. op zondag 21 juli 1839 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op maandag 21 februari 1921 Wijtgaard, volgt Xc.  
  11.  Sybren Pieters Terpstra, geb. op dinsdag 22 maart 1825 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op woensdag 28 november 1900, volgt Xd.  
  12.  Akke Pieters Terpstra, geb. op zaterdag 24 januari 1846 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zondag 28 februari 1847 Wijtgaard.  

IXb.  Anna Sybrens ""Antje"" Terpstra, dr. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op zondag 9 oktober 1803 Wirdum, ged. op zondag 9 oktober 1803 Wijtgaard, Funeral op dinsdag 17 juni 1845 Wijtgaard, ovl. (41 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1845 Wijtgaard, tr. (beiden 31 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1835 Wijtgaard met Tjeerd Alles Schaafsma, zn. van Alle Jans Schaafsma en Yke Machiels Ysselmuiden, geb. op maandag 29 augustus 1803 Irnsum, ovl. (38 jaar oud) op vrijdag 3 juni 1842 Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Sybren Tjeerds Schaafsma, geb. op zondag 17 april 1842 Wijtgaard, ovl. (9 maanden oud) op dinsdag 14 februari 1843 Wijtgaard.  
  2.  Pietje Tjeerds Schaafsma, geb. op donderdag 12 mei 1836 Wijtgaard, ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 6 maart 1903 Leeuwarden, tr. (resp. 31 en ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 23 mei 1867 met Haije Martens Appelhof, geb. in 1831. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Alle Tjeerds Schaafsma, geb. op zaterdag 22 december 1838 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (24 jaar oud) op woensdag 21 oktober 1863 Warga.  

IXc.  Wytske Sybrens Terpstra, dr. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op zondag 12 oktober 1806 Wirdum, ged. op zondag 12 oktober 1806 Wijtgaard, van armbestuur RK Wijtgaard/armmeester, ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 17 maart 1876 Wijtgaard, begr. op dinsdag 21 maart 1876 Wijtgaard, Family Address nr. 46, later op nr. 79 K Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op woensdag 5 mei 1830 met Theodorus Willems ""Tjeerd "" Roorda, zn. van Willem Sjoeks Roorda en Antje Tjeerds Jorna, geb. op donderdag 28 februari 1805 Leeuwarden, Wagenmaker te Wirdum, ovl. (53 jaar oud) op donderdag 29 juli 1858 Wijtgaard, begr. in 1858 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Catharina Tjeerds ""Trijntje"" Roorda, geb. op woensdag 26 februari 1840 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (21 jaar oud) op maandag 10 februari 1862 Wirdum.  
  2.  Sybren Tjeerds Roorda, geb. op dinsdag 22 november 1842 Wijtgaard, Armbestuurslid 1887-1889 Wijtg, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) in 1875 met Trijntje Gerrits van Balen, geb. in 1844. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Pietje Tjeerds Roorda, geb. op woensdag 10 juni 1835 Wijtgaard, ovl. (64 jaar oud) op donderdag 26 april 1900, volgt Xe.  
  4.  Pietje Tjeerds Roorda, geb. op maandag 11 juni 1838 Wijtgaard.  
  5.  Hessel Tjeerds Roorda, geb. op dinsdag 24 juni 1845.  
  6.  Siebertus Roorda, geb. op donderdag 5 juli 1849, ovl. (23 jaar oud) op maandag 11 november 1872.  
  7.  Willem Tjeerds Roorda, geb. op zaterdag 10 september 1836 Wijtgaard, ovl. (44 jaar oud) op woensdag 20 april 1881.  
  8.  Antje Tjeerds Roorda, geb. op maandag 5 september 1831 Wijtgaard, volgt Xf.  

IXd.  Hessel Sybrens Terpstra, zn. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op maandag 2 juli 1810 Wirdum, ged. op maandag 2 juli 1810 Wijtgaard, Koopman, ovl. (28 jaar oud) op zondag 29 juli 1838 Wirdum, begr. op donderdag 2 augustus 1838 Wijtgaard, tr. (beiden 22 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1833 Wijtgaard met Barbera Jilderts ""Baukje"" Jorna, dr. van Jildert Jans Jorna en Trijntje Broers De Boer, geb. op zondag 17 februari 1811 Poppingawier, ged. op zondag 17 februari 1811 Irnsum, Winkeliersche, ovl. (62 jaar oud) op dinsdag 11 november 1873 Wijtgaard, begr. Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Hesseltje Hessels Terpstra, geb. op zaterdag 1 september 1838 Wijtgaard, ovl. (45 jaar oud) op zaterdag 16 augustus 1884 Wijtgaard, volgt Xg.  
  2.  Jildert Hessels Terpstra, geb. op vrijdag 11 juli 1834 Wijtgaard, ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 28 augustus 1869 Wijtgaard, volgt Xh.  
  3.  Sybren Hessels Terpstra, geb. op dinsdag 23 februari 1836 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (30 jaar oud) op dinsdag 13 november 1866 Wijtgaard, begr. in 1866 Wijtgaard.  
  Barbera Jilderts ""Baukje"" Jorna, dr. van Jildert Jans Jorna en Trijntje Broers De Boer, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (2) op zaterdag 16 juli 1842 met Sjouke Floris Jorna, zn. van Floris Sybrens Jorna en Sjouke Sjoukes v.d. Weide, geb. op maandag 7 oktober 1805 Wirdum, Schipper/armmeester te Wijtg. Winkelier, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 23 mei 1871 Wijtgaard, begr. Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Sjouke Sjoukes Jorna, geb. op maandag 7 december 1846 Wijtgaard, ovl. (90 jaar oud) op vrijdag 13 augustus 1937 Oosterwierum, begr. Oosterwierum, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op woensdag 31 mei 1871 met Saekele Thijses Altenburg, zn. van Thijs Saekeles Altenburg en Maria Catharina Jacobus (Marijke) Kapper Altenburg, geb. op zondag 26 maart 1843 Oosterwierum, Koopman, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 8 september 1917 Oosterwierum. Uit dit huwelijk een dochter.  

IXe.  Anne Sybrens Terpstra, zn. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op vrijdag 10 oktober 1800 Wijtgaard, ged. op vrijdag 10 oktober 1800 Wijtgaard, Lid armbestuur Wijtgaard/Armmeester, , ovl. (77 jaar oud) op maandag 18 maart 1878 Wijtgaard, begr. op vrijdag 22 maart 1878 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) op donderdag 15 mei 1828 met Margarita Willems ""Grietje"" Roorda, dr. van Willem Sjoeks Roorda en Antje Tjeerds Jorna, geb. op maandag 5 februari 1810 Leeuwarden, ged. op dinsdag 6 februari 1810 Leeuwarden, Wonende te Wijtgaard, ovl. (60 jaar oud) op maandag 13 juni 1870 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Pietje Annes Terpstra, geb. op zondag 15 februari 1829 Wirdum, ovl. (36 jaar oud) op zondag 14 mei 1865 Wirdum, volgt Xi.  
  2.  Anna Annes Terpstra, geb. op woensdag 29 augustus 1832 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (2 dagen oud) op vrijdag 31 augustus 1832 Wirdum.  
  3.  Sybren Annes Terpstra, geb. op donderdag 4 februari 1836, ged. op vrijdag 5 februari 1836, ongehuwd stond er vermeld bij zijn overlijden! op woensdag 31 december 1879, ovl. (62 jaar oud) op donderdag 24 november 1898 Wijtgaard, begr. in 1898 Wijtgaard.  
  4.  Anna Annes ""Antje"" Terpstra, geb. op zaterdag 20 januari 1838 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (74 jaar oud) op donderdag 9 mei 1912 Wijtgaard, begr. op maandag 13 mei 1912 Wijtgaard.  
  5.  Hessel Annes Terpstra, geb. op dinsdag 12 april 1842 Wijtgaard, Ongehuwd stond er vermeld bij zijn overlijden!, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 4 juni 1919 Westhem.  
  6.  Elisabeth Annes Terpstra, geb. op maandag 3 maart 1845 Wirdum, ovl. (69 jaar oud) op maandag 6 april 1914 Sneek, volgt Xj.  
  7.  Antje Annes Terpstra, geb. op maandag 14 oktober 1833 Wirdum, ged. op woensdag 16 oktober 1833, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op maandag 29 juni 1835.  
  8.  Willem Annes Terpstra, geb. op dinsdag 15 juni 1830 Wirdum, ovl. (77 jaar oud) op zondag 10 november 1907 Wirdum, volgt Xk.  

IXf.  Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra, zn. van Sybren Claeses Terpstra (VIIIa) en Pijtje Tjibbes ""Pietje"" Tilma / Postma, geb. op woensdag 5 augustus 1795 Wirdum, ged. op woensdag 5 augustus 1795 Wijtgaard, Landbouwer/armmeester te Wijtg, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1870, begr. op woensdag 16 februari 1870 Wijtgaard, tr. (beiden 28 jaar oud) op donderdag 6 mei 1824 Warga met Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart, dr. van Siebren (Siebrand) Hanses (Hanzes) ""Siebren"" Swart en Akke J(oh)an(ne)s, geb. op vrijdag 26 februari 1796 Wartena, ged. op zaterdag 27 februari 1796 Warga, Dienstmeid te Wirdum, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 29 november 1864 Wijtgaard, begr. op zaterdag 3 december 1864 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Petronella Tjibbes ""Pietje"" Terpstra, geb. op dinsdag 15 februari 1825 Wijtgaard, ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 30 mei 1856 Goutum, volgt Xl.  
  2.  Agatha Tjibbes ""Akke"" Terpstra, geb. op woensdag 23 december 1835 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op donderdag 28 december 1916 Wijtgaard, volgt Xm.  
  3.  Anne Tjibbes Terpstra, geb. op vrijdag 28 maart 1834 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1916 Steenwijkerwold, volgt Xn.  
  4.  Hessel Tjibbes Terpstra, geb. op woensdag 18 augustus 1841 Wijtgaard, Ongehuwd, Funeral Wijtgaard, ovl. (1 jaar oud) op maandag 26 juni 1843 Wijtgaard.  
  5.  Pieter Tjibbes Terpstra, geb. op dinsdag 26 juni 1838 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1874, begr. in 1874 Wijtgaard.  
  6.  Johannes Tjibbes Terpstra, geb. op vrijdag 26 februari 1830 Wijtgaard, broodbakker (32jarige leeftijd), , ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 21 december 1895 Wijtgaard, tr. (resp. 32 en 42 jaar oud) (1) op maandag 10 november 1862 met Geertruida van der Werf(F), dr. van Douwe van der Werf en Jacoba Joosten van Ooy, geb. op maandag 24 januari 1820 Leeuwarden, broodbakker, ovl. (55 jaar oud) op woensdag 17 maart 1875 Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 47 en 43 jaar oud) (2) op zaterdag 17 november 1877 met Anna Catharina Füncke, dr. van Johannes Füncke en Petronella Kroes, geb. op dinsdag 1 april 1834, ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 10 april 1920 Huizum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  7.  Symen Tjibbes Terpstra, geb. op zaterdag 3 maart 1832 Wijtgaard, op dinsdag 20 augustus 1867.  
  8.  Sybren Tjibbes Terpstra, geb. op donderdag 12 oktober 1826 Wijtgaard, ged. op vrijdag 13 oktober 1826 Wijtgaard, ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1885 Wirdum, begr. Wijtgaard, tr. met zijn achternicht Margaretha Tjipkes ""Grietje"" Terpstra, dr. van Tjipke Tjallings Terpstra (IXr) en Elisabeth Rientses ""Lijsbert Rientzes"" Rolsma (zie Xam). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  9.  Catharina Tjibbes ""Trijntje"" Terpstra, geb. op dinsdag 29 juli 1828 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op donderdag 21 maart 1901 Wirdum, volgt Xo.  

IXg.  Oeke Annes Terpstra, dr. van Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra (VIIIb) en Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, geb. op dinsdag 6 september 1808 Wirdum, ged. op dinsdag 6 september 1808 Wijtgaard, ovl. (33 jaar oud) op donderdag 28 april 1842 Goutum, tr. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1832 met Sipke Douwes van der Meer, zn. van Douwe Rientses van der Meer en Nieske Baukes, geb. in 1800 Grouw, Landbouwer te Goutum/Koopman.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Trijntje Sipkes van der Meer, geb. op zaterdag 11 juli 1840 Goutum, ovl. (82 jaar oud) op maandag 23 oktober 1922 Bolsward, volgt Xp.  
  2.  Anne Sipkes van der Meer, geb. op zondag 21 juli 1833 Goutum, ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 9 september 1910 Zwolle, volgt Xq.  
  3.  Tjitske (sipkes) van der Meer, geb. op donderdag 2 februari 1837 Goutum.  
  4.  Bottje Sipkes van der Meer, geb. op dinsdag 19 augustus 1834 Goutum, Ongehuwd, ovl. (25 jaar oud) op zondag 16 oktober 1859 Wijtgaard, begr. op woensdag 19 oktober 1859 Wijtgaard.  
  5.  Agnes Sipkes ""Nieske"" van der Meer, geb. op maandag 27 mei 1839 Goutum, ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1925 Oosterwierum, volgt Xr.  


  Sipke Douwes van der Meer, zn. van Douwe Rientses van der Meer en Nieske Baukes, tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 33 jaar oud) (1) voor 1830 met Bottje Broers de Boer, geb. in 1797, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op vrijdag 3 september 1830.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Broer van der Meer, geb. op dinsdag 31 augustus 1830 Goutum, Winkelier, ovl. (69 jaar oud) op zondag 22 oktober 1899 Wijtgaard, begr. op woensdag 25 oktober 1899 Wijtgaard, tr. (resp. hoogstens 34 en hoogstens 41 jaar oud) (1) voor 1865 met Grietje Spanning, geb. in 1824, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) in 1865. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. minstens 34 en minstens 38 jaar oud) (2) na 1865 met Anna Veddes, geb. circa maandag 18 december 1826, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op zondag 22 oktober 1899 Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

IXh.  Nicolaus Annes (Klaas) Terpstra, zn. van Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra (VIIIb) en Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, geb. op zondag 23 juni 1811 Wirdum, ged. op zondag 23 juni 1811 Wijtgaard, ovl. (77 jaar oud) op zondag 26 mei 1889 Leeuwarden, begr. op woensdag 29 mei 1889 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op zaterdag 10 november 1838 Rauwerderhem met Yfke (Afke) Durks de Klaver, dr. van Durk Annes De Klaver en Pietrik Lolles (Pieterke) van der Meulen de Klaver, geb. op zaterdag 30 oktober 1813 Irnsum, ovl. (71 jaar oud) op zondag 1 februari 1885.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Rinske Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 26 augustus 1845 Irnsum, ovl. (69 jaar oud) op woensdag 25 augustus 1915 Leeuwarden, volgt Xs.  
  2.  Oeke Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 21 december 1847 Irnsum, Naaister in 1888, ovl. (65 jaar oud) op maandag 20 januari 1913 Zwolle, begr. op donderdag 23 januari 1913 Zwolle, tr. (resp. 40 en ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1888 Zwolle met Johannes Josephus Trentelman, zn. van Jan Trentelman en Everdina Smits Trentelman, geb. in 1825, Koopman tussen 1850 en 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Anne Klazes Terpstra, geb. op zaterdag 17 juli 1841 Irnsum.  
  4.  Tjitske Klazes Terpstra, geb. op zaterdag 21 december 1839 Irnsum, volgt Xt.  
  Yfke (Afke) Durks de Klaver, dr. van Durk Annes De Klaver en Pietrik Lolles (Pieterke) van der Meulen de Klaver, tr. (resp. 17 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op zaterdag 28 mei 1831 Rauwerderhem met Jan Pieters Bleker/Bleeker, zn. van Pieter Jans Bleker/Bleeker en Trijntje Jans de Boer Bleker Bleeker, geb. circa 1805 Sneek, ovl. (minstens 28 jaar oud) tussen 1833 en 1838.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Pietje Jans Bleker/Bleeker, geb. op maandag 28 januari 1833 Rauwerderhem, tr. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 25 oktober 1856 Leeuwarderadeel met Evert Everts Ypma, zn. van Evert Fokkes Ypma en Zytske Jans Westra Ypma, geb. circa 1824 Dongjum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

IXi.  Antje Annes Terpstra, dr. van Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra (VIIIb) en Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, geb. op donderdag 10 april 1800 Wirdum, ged. op donderdag 10 april 1800 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (96 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1897, tr. (resp. 29 en ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 3 juni 1829 met Jentje Tjerks Douma, zn. van Tjerk Douwes Douma en Sytske Jentjes Douma, geb. circa 1787 Oosterwierum, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1839.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Tjerk jentjes Douma, geb. op zaterdag 9 juli 1831, tr. (resp. 32 en ongeveer 44 jaar oud) op woensdag 11 mei 1864 met Trijntje Arnoldus van Balen Douma, dr. van Arnoldus Arjens van Balen en Antje Wopkes Hoogma Balen, van, geb. circa 1820 Irnsum, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Tjitske Douma, geb. op zondag 21 juli 1833.  
  3.  Anne Douma, geb. op maandag 15 februari 1836, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1867 met Barbera Ates van der Zee Douma, dr. van Ate Simons van der Zee en Aafke Sibbeles Hottinga Zee, van der, geb. circa 1838 Wijtgaard, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1867. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Douwe Douma, geb. op zondag 13 januari 1839.  
  5.  Tjitske Douma, geb. op zondag 11 april 1830, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor dinsdag 23 juli 1833.  

IXj.  Catrina Annes ""Trijntje"" Terpstra, dr. van Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra (VIIIb) en Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, geb. op maandag 24 juli 1797 Wirdum, ged. op maandag 24 juli 1797 Wijtgaard, zonder beroep, ovl. (29 jaar oud) op donderdag 4 januari 1827 Goutum, tr. (beiden 22 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1820 met Dirk Taekeles ""Durk"" van der Zweep, zn. van Taeckle Durks ""Tekle"" /Van der Zweep en Fentje Hanses (Hansis), geb. op vrijdag 29 september 1797 Wijtgaard, ged. op vrijdag 29 september 1797 Wijtgaard, zonder beroep/armmeester Wijtg, ovl. (60 jaar oud) op zondag 21 februari 1858 Wirdum, begr. op donderdag 25 februari 1858 Goutum.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep, geb. op woensdag 3 augustus 1825 Wijtgaard, ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1872 Wijtgaard, volgt Xu.  
  2.  Taekele Durks van der Zweep, geb. op zondag 18 januari 1824 Achlum, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 14 november 1902 Wijtgaard, volgt Xv.  
  3.  Tjitske Durks (Trijntje ?) van der Zweep, geb. op zaterdag 24 februari 1821 Wijtgaard, ovl. (44 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1866, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) op woensdag 16 mei 1855 met Jisk Jans Bijlsma, zn. van Johannes Doekeles ""Jan Doekeles"" Bijlsma en Agnes Dinglom (Dingeloms) (Dingelums) ""Nieske"" Hoogma, geb. op vrijdag 2 juni 1826 Wijtgaard, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 2 februari 1905 Bolsward. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Fentje van der Zweep, geb. op donderdag 12 december 1822 Achlum, ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 11 maart 1823.  
  5.  Antje Durks van der Zweep, geb. op donderdag 4 januari 1827 Wijtgaard.  
  Dirk Taekeles ""Durk"" van der Zweep, zn. van Taeckle Durks ""Tekle"" /Van der Zweep en Fentje Hanses (Hansis), tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) (2) op woensdag 15 augustus 1832 met Sjoukje Wytzes Fransen, geb. op vrijdag 7 maart 1794 Goutum, x15-8-1832(akte37LWD)11-59, ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 26 november 1859, begr. Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Wytze van der Zweep, geb. op donderdag 31 oktober 1833, ovl. (79 jaar oud) op maandag 4 augustus 1913 Wijtgaard, begr. Wijtgaard.  

IXk.  Klaaske Anes ""Klaske"" Terpstra, dr. van Anne Cla(e)ses ""Anne Klazes"" Terpstra (VIIIb) en Tjitske Tjibbis (Tjebbes) ""Tjeetke Tjibbes"" Postma, geb. op maandag 17 mei 1802 Wirdum, ged. op maandag 17 mei 1802 Wijtgaard, ovl. (74 jaar oud) op woensdag 29 november 1876 Wijtgaard, begr. op maandag 4 december 1876 Wijtgaard, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1827 met Klaas Jacobs Swart/Zwart, zn. van Jacob Jans Swart en Hiltje Hanses, geb. op dinsdag 11 oktober 1796 Leeuwarden, Armmeester par. Wijtgaard, ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 14 augustus 1866 Wijtgaard, begr. op zaterdag 18 augustus 1866 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Jacob Klazes Swart, geb. op vrijdag 4 december 1835 Wirdum.  
  2.  Hans (klazes) Swart, geb. op maandag 27 oktober 1834.  
  3.  Anne (klazes) Swart, geb. op zaterdag 18 augustus 1838.  
  4.  Tjibbe Swart, geb. op donderdag 4 september 1845.  
  5.  Anne Klazes Swart, geb. op zaterdag 2 oktober 1830 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (4 jaar oud) op zaterdag 20 juni 1835 Wirdum.  
  6.  Hiltje Klazes Swart, geb. op zondag 27 juli 1828 Wirdum, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 24 mei 1854 met Anne Pieters Tekstra, geb. in 1828 Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

IXl.  Antje Durks Terpstra, dr. van Durk Claeses ""Dirk Klazes"" Terpstra (VIIId) en Aaltje Doedes ""Aaltje Doedis"" Roorda, geb. op vrijdag 27 februari 1789 Wirdum, ged. op vrijdag 27 februari 1789 Wijtgaard, ovl. (37 jaar oud) op donderdag 7 september 1826 Wirdum, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op donderdag 11 februari 1813 Wirdum met Pier Thomas Stornebrink, zn. van Thomas Hendriks Stornebrink en Grietje Sentjes (Schaafsma), geb. op vrijdag 29 juni 1787 Wijtgaard, Boekhouder/Wedstrijdschaatser, Timmerman in 1813, ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1868 Sneek, begr. in 1868 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Thomas Stornebrink, geb. op zondag 19 augustus 1821 Wirdum, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) in 1910, volgt Xw.  
  2.  Durk Piers Stornebrink, geb. op zondag 27 februari 1825 Wirdum, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 15 november 1900, tr. (28 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1853 met Ymkjen Nijland Stornebrink. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Aaltje Piers Stornebrink, geb. op woensdag 29 maart 1815 Wijtgaard, ovl. (23 jaar oud) op maandag 10 september 1838 Wirdum, volgt Xx.  
  4.   Grietje Piers Stornebrink1, geb. op vrijdag 14 februari 1817 Wirdum, ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 26 augustus 1882, volgt Xy.  
  5.  Durkje Stornebrink, geb. op zondag 12 september 1819 Wirdum, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) op donderdag 23 april 1846 met Tjitte Sjoukes Pietersma, geb. op dinsdag 8 juni 1813 Greonterp. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Sybren Stornebrink, geb. op maandag 13 september 1813 Wirdum, ovl. (49 jaar oud) op zondag 30 november 1862 Heerenveen, volgt Xz.  
  Pier Thomas Stornebrink, zn. van Thomas Hendriks Stornebrink en Grietje Sentjes (Schaafsma), tr. (41 jaar oud) (2) op woensdag 12 november 1828 met Grietje Jacobs Postma, ovl. op zaterdag 12 oktober 1844.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Jacob Piers Stornebrink, geb. op dinsdag 20 september 1831 Wijtgaard, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1834, tr. met Pietje Tjeerds Roorda, dr. van Theodorus Willems ""Tjeerd "" Roorda en Wytske Sybrens Terpstra (IXc) (zie Xe). Uit dit huwelijk 7 kinderen.  
  2.  Jacob Stornebrink, geb. op zaterdag 14 maart 1829 Wirdum, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1831.  
  3.  Anne Stornebrink, geb. op vrijdag 15 oktober 1830.  
  4.  Geertje Stornebrink, geb. op zaterdag 30 november 1833.  
  5.  Akke Stornebrink, geb. op woensdag 1 november 1837.  
  6.  Wytske Piers Stornebrink, geb. op woensdag 23 maart 1836.  
  7.  Geertje Piers Stornebrink, geb. op vrijdag 7 september 1832, ovl. (hoogstens 3 maanden oud) voor 1833.  
  8.  Jacob Piers Stornebrink, geb. op zondag 21 september 1834, ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1894 Vijfhuizen, relatie met Pietje Tjeerds Roorda, geb. in 1834, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 26 april 1900. Uit deze relatie geen kinderen.  

IXm.  Wytske Durks ""Wietske"" Terpstra, dr. van Durk Claeses ""Dirk Klazes"" Terpstra (VIIId) en Aaltje Doedes ""Aaltje Doedis"" Roorda, geb. op vrijdag 9 maart 1787, ged. op vrijdag 9 maart 1787 Wijtgaard, ovl. (71 jaar oud) op maandag 15 november 1858, tr. (resp. hoogstens 35 en hoogstens 43 jaar oud) voor 1823 met Jan Sjoukes Hollander, zn. van Sjouke Hollander, geb. in 1780 Lutkewierum, Landbouwer, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op woensdag 11 november 1863.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Helena Margaretha Petronella Hollander, geb. op dinsdag 6 mei 1823, ovl. (2 dagen oud) op donderdag 8 mei 1823.  

IXn.  Antje Tjallings Terpstra, dr. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op dinsdag 24 juni 1788 Wirdum, ged. op dinsdag 24 juni 1788 Wijtgaard, Arbeidster, ovl. (80 jaar oud) op woensdag 17 februari 1869, begr. Wijtgaard, tr. (19 jaar oud) op zondag 8 mei 1808 Oosterwierum met Willem Douwes Boermans, ovl. in 1838.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Klaas Willems Boermans, geb. op dinsdag 1 augustus 1820 Wijtgaard, ovl. (43 jaar oud) op woensdag 30 maart 1864 Franeker.  
  2.  Trijntje Willems Boermans, geb. op zondag 18 februari 1816 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 23 juli 1861 Wijtgaard.  
  3.  Douwe Willems Boermans, geb. op vrijdag 20 juli 1810 Wijtgaard, volgt Xaa.  
  4.  Calixtus Willems Boermans, geb. en ovl. op donderdag 23 februari 1809 Wijtgaard.  
  5.  Hittje Willems Boermans, geb. op zondag 19 juli 1818 Wijtgaard, ovl. (62 jaar oud) op woensdag 26 januari 1881, volgt Xab.  
  6.  Hessel Willems Boermans, geb. op dinsdag 21 oktober 1823 Wijtgaard, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 12 april 1883 Wergea, volgt Xac.  
  7.  Meindert Willems Boermans, geb. op woensdag 18 december 1811 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op zondag 11 september 1887 Wijtgaard, volgt Xad.  
  8.  Tjitske Willems Boermans, geb. op zaterdag 8 januari 1814 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1894, volgt Xae.  

IXo.  Minke Tjallings Terpstra, dr. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op woensdag 4 augustus 1790 Wirdum, ged. op woensdag 4 augustus 1790 Wijtgaard, ovl. (67 jaar oud) op woensdag 7 april 1858 Wirdum, begr. op zaterdag 10 april 1858 Wirdum, tr. (beiden 23 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1814 Wirdum met Pieter Johannes De Faber, zn. van Johannes Pieters De Faber en Wietske Jans Westra, geb. op vrijdag 15 oktober 1790 Leeuwarden, ged. RK op vrijdag 15 oktober 1790 Leeuwarden, Lid armbestuur RK Wijtgaard/Slager te Wirdum armbestuur RK parochie Wijtgaard (bron 350 jr. par. Wijtg.blz 87), ovl. (44 jaar oud) op donderdag 10 september 1835 Wijtgaard, begr. op maandag 14 september 1835 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Johanna Pieters de Faber, geb. op vrijdag 11 december 1818 Wirdum, ovl. (46 jaar oud) op woensdag 22 maart 1865 Wirdum, volgt Xaf.  
  2.  Johannes Pieters de Faber, geb. op maandag 17 januari 1820 Wirdum.  
  3.  Tjitske Pieters de Faber, geb. op zaterdag 8 april 1815 Wirdum, ovl. (25 jaar oud) op zondag 7 maart 1841 Wirdum, volgt Xag.  
  4.  Grietje Pieters de Faber, geb. op donderdag 20 december 1827 Wirdum, ovl. (44 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1872 Wijtgaard, volgt Xah.  
  5.  Jan Pieters de Faber, geb. op zondag 31 januari 1830 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (3 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1833.  
  6.  Tjalling Pieters de Faber, geb. op donderdag 17 november 1825 Wirdum, ovl. (56 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1882 Leeuwarden.  
  7.  Grietje Pieters de Faber, geb. op donderdag 18 november 1824 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor donderdag 20 december 1827.  
  8.  Wytske Pieters De Faber, geb. op zondag 22 december 1816 Wijtgaard, ovl. (minstens 84 jaar oud) na 1901, volgt Xai.  
  9.  Antje Pieters de Faber, geb. op donderdag 31 januari 1822 Wirdum, ovl. (43 jaar oud) op maandag 1 januari 1866, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 20 mei 1846 met Sjoerd Pieters Palstra, geb. in 1822 Dronrijp, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1866. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

IXp.  Wytske Tjallings Terpstra, dr. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op zondag 17 juni 1792 Wirdum, ged. op zondag 17 juni 1792 Wijtgaard, ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 7 november 1865 Wirdum, tr. (beiden 19 jaar oud) op donderdag 21 mei 1812 Wirdum met Wybren Rinzes ""Wybren Rinses"" Huismans, zn. van Rinse Huisman en Rinske wybrens, geb. op zondag 17 juni 1792 Oosterwierum, Boereknecht te Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Andries Wybrens Huismans, geb. op vrijdag 31 maart 1820 Jorwerd, Ongehuwd, ovl. (26 jaar oud) op dinsdag 22 september 1846.  
  2.  Symon Wybrens Huismans, geb. op donderdag 13 maart 1823 Jorwerd, Ongehuwd, ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1845 Jorwerd.  
  3.  Rinse Wybrens Huismans, geb. op maandag 11 oktober 1813 Jorwerd, ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 8 augustus 1845 Jorwerd.  
  4.  Tjitske Wybrens Huismans, geb. op donderdag 3 augustus 1815 Jorwerd.  
  5.  Tjalling Wybrens Huismans, geb. op zondag 19 oktober 1817 Jorwerd, ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1853 Jorwerd, volgt Xaj.  

IXq.  Grietje Tjallings Terpstra, dr. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op maandag 4 januari 1796 Wirdum, ged. op maandag 4 januari 1796 Wijtgaard, Naaister te Wirdum, ovl. (30 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1826 Swichum, tr. (resp. 23 en 39 jaar oud) op donderdag 13 mei 1819 Wirdum, Huwelijk RK op donderdag 13 mei 1819 Wijtgaard met Jacob Sytzes ""Jacob Sietzes"" Roorda, zn. van Sietze Jelles Roorda en Gerlantje Jacobs, geb. op vrijdag 26 november 1779 Swichum, ged. op vrijdag 26 november 1779 Warga, Boer te Swichum, ovl. (54 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1834.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Sytze Jacobs Roorda, geb. op woensdag 20 september 1820 Swichum, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 23 september 1898 Franeker, volgt Xak.  
  2.  Tjitske Jacobs Roorda, geb. op dinsdag 30 april 1822 Swichum, tr. (21 jaar oud) op donderdag 11 mei 1843 met Hessel Bokkes Dijkstra. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Gerlantje Jacobs Roorda, geb. op dinsdag 7 oktober 1823 Swichum, ovl. (70 jaar oud) op maandag 5 februari 1894 Wijtgaard, volgt Xal.  
  4.  Tjalling Jacobs Roorda, geb. op woensdag 8 februari 1826 Swichum.  

IXr.  Tjipke Tjallings Terpstra, zn. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op donderdag 29 maart 1798 Wirdum, ged. op donderdag 29 maart 1798 Wijtgaard, Boereknecht te Swichum, ovl. (63 jaar oud) op donderdag 20 maart 1862 Wijtgaard, begr. op maandag 24 maart 1862 Wijtgaard, Family Address nr 46, later op 79 K Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1821 Wirdum met Elisabeth Rientses ""Lijsbert Rientzes"" Rolsma, dr. van Riens Jans Rolsma en Grietje Sjoeks Roorda, geb. op zondag 30 mei 1802 Franeker, ged. op zondag 30 mei 1802 Franeker, wonende te Wirdum, ovl. (84 jaar oud) op maandag 21 februari 1887 Wijtgaard, begr. op donderdag 24 februari 1887 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Margaretha Tjipkes ""Grietje"" Terpstra, geb. op zondag 5 oktober 1823 Wijtgaard, ovl. (59 jaar oud) op woensdag 14 februari 1883 Wijtgaard, volgt Xam.  
  2.  Tjitske Tjipkes Terpstra, geb. op dinsdag 29 oktober 1833 Warga, ovl. (36 jaar oud) op donderdag 28 april 1870 Wartena, volgt Xan.  
  3.  Tjalling Tjipkes Terpstra, geb. op vrijdag 21 april 1826 Warga, ged. op zaterdag 22 april 1826, Ongehuwd, ovl. (26 jaar oud) op donderdag 20 mei 1852 Wartena, begr. op donderdag 20 mei 1852.  
  4.  Rients Tjipkes Terpstra, geb. op zondag 26 juli 1829 Warga, ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 5 oktober 1900 Warga, volgt Xao.  IXs.  Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra, zn. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op dinsdag 2 augustus 1785 Marwerd, ged. op dinsdag 2 augustus 1785 Wijtgaard, Timmerknecht Wirdum/Blauwhuis, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1848 Wirdum, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) op zondag 16 februari 1823 Bolsward met Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, dr. van Thomas Ypes de Haan en Klaaske Pieters Broek, geb. op dinsdag 29 november 1796 Bolsward, ged. op dinsdag 29 november 1796 Bolsward, ovl. (52 jaar oud) op zaterdag 17 februari 1849 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Klaaske Klazes Terpstra, geb. op maandag 24 november 1823 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (5 jaar oud) op zaterdag 20 juni 1829 Wijtgaard.  
  2.  Tjipke Klazes Terpstra, geb. op maandag 19 december 1831 Wijtgaard, ovl. (33 jaar oud) op maandag 1 mei 1865, volgt Xap.  
  3.  Thomas Klazes Terpstra, geb. op woensdag 1 november 1826 Wijtgaard, ovl. (83 jaar oud) op maandag 11 april 1910 Wijtgaard, volgt Xaq.  
  4.  Marijke Klazes Terpstra, geb. op woensdag 2 augustus 1837, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 20 oktober 1838.  
  5.  Tjalling Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 18 januari 1825 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op zondag 20 november 1910 Sneek, volgt Xar.  
  6.  Klaas Klazes Terpstra, geb. op woensdag 14 juli 1830 Wirdum, ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 28 september 1906 Wijtgaard, volgt Xas.  
  7.  Tjitske Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 7 oktober 1828, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 31 mei 1888 Wijtgaard, relatie met Gerben Martens van Dijk, zn. van Marten Baardes van Dijk en Jeltje Gerbens Postma, geb. op donderdag 9 september 1824, ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 20 december 1889. Uit deze relatie geen kinderen.  
  8.  Simon Klazes Terpstra, geb. op woensdag 29 juli 1835 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1911 Blauwhuis, volgt Xat.  

IXt.  Agatha Tjallings ""Akke"" Terpstra, dr. van Tjalling Cla(e)ses ""Tjalling Klases"" (Terpstra) (VIIIe) en Tjitske Tjipkes ""Thecla"" ""Teetske"" Andringa, geb. op donderdag 30 november 1786 Marwerd, ged. op donderdag 30 november 1786 Wijtgaard, ovl. (41 jaar oud) op woensdag 20 februari 1828 Wirdum, tr. (resp. 24 en ongeveer 31 jaar oud) (1) op zondag 26 mei 1811 met Jan Doekes Hiemstra, geb. in 1780, ovl. (minstens 31 jaar oud) tussen zondag 26 mei 1811 en vrijdag 6 oktober 1815 .  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Tjitske Hiemstra, geb. op woensdag 8 juli 1812 Wijtgaard.  
  Agatha Tjallings ""Akke"" Terpstra, tr. (resp. 28 en 52 jaar oud) (2) op vrijdag 6 oktober 1815 met Douwe Jans Bijlsma, zn. van Jan Ruurds Bijlsma en Jetske Doekes, geb. op zondag 22 mei 1763, ged. op zondag 22 mei 1763, ovl. (60 jaar oud) op dinsdag 2 september 1823 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Tjitske Douwes Bijlsma, geb. op zondag 27 mei 1821, ovl. (29 jaar oud) op zondag 25 augustus 1850, volgt Xau.  
  2.  Jetske Bijlsma, geb. op zondag 23 augustus 1818 Wijtgaard, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1870.  
  3.  Jan Douwes Bijlsma, geb. op vrijdag 22 november 1816 Wirdum, ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1878, volgt Xav.  

Generatie X

Xa.  Klaas Pieters Terpstra (Xa), zn. van Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra (IXa) en Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra, geb. op vrijdag 20 oktober 1837 Wijtgaard, ged. op vrijdag 20 oktober 1837 Wijtgaard, Timmersknecht/Timmerman, ovl. (80 jaar oud) op woensdag 28 november 1917 Wijtgaard, begr. in 1917 Wijtgaard, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op donderdag 10 mei 1866 Wijtgaard met Antje Rinzes Boersma, dr. van Rinse Jans ""Reinsk"" Boersma en Tjitske Willems Boermans (Xae) (zie XIaa).  

Xb.  Elisabeth Pieters ""Lijsbeth"" Terpstra, dr. van Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra (IXa) en Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra, geb. op zaterdag 17 februari 1844 Wijtgaard, op vrijdag 20 mei 1870, ovl. (87 jaar oud) op zondag 8 maart 1931 Wijtgaard, begr. op woensdag 11 maart 1931 Wijtgaard, tr. (resp. 30 en 52 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1874 met Jan Tjallings van Balen, zn. van Tjalling Piers van Balen en Antje Jans Spoelstra, geb. op donderdag 20 december 1821 Wijtgaard, Koopman, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 13 juli 1900 Wijtgaard, begr. op maandag 16 juli 1900 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Fenna Jans van Balen, geb. op donderdag 23 mei 1878 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1961 Oostewierum, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1904 met Dingelom Julius ""Douwe"" Hoogma, geb. in 1877 Oosterwierum, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Age Jans van Balen, geb. op dinsdag 15 maart 1881 Wijtgaard, ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1945 Wijtgaard, begr. Wijtgaard, relatie met Julia Maria Kramer, geb. op maandag 30 december 1889, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 6 juni 1961, begr. Wijtgaard. Uit deze relatie geen kinderen.  
  3.  Pieter Jans van Balen, geb. op donderdag 27 januari 1876 Wijtgaard, ovl. (16 jaar oud) op donderdag 21 april 1892.  
  Jan Tjallings van Balen, zn. van Tjalling Piers van Balen en Antje Jans Spoelstra, tr. (1) met Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep, dr. van Dirk Taekeles ""Durk"" van der Zweep en Catrina Annes ""Trijntje"" Terpstra (IXj) (zie Xu).  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Sytske Jans van Balen, geb. op woensdag 11 juni 1856 Wijtgaard, ovl. (19 jaar oud) op zondag 11 juli 1875 Wijtgaard.  
  2.  Sybrig Jans van Balen, geb. op maandag 17 december 1860 Wijtgaard, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1926, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op zaterdag 22 mei 1886 met Epke Spijkerman, zn. van Tjitske Jacobus Spijkerman en Froukjen Johannes Rypkema Spijkerman, geb. op zondag 23 november 1862 St. Nicolaasga, ovl. (41 jaar oud) op zondag 13 december 1903. Uit dit huwelijk een zoon.  
  3.  Tjitske Jans van Balen, geb. op vrijdag 31 oktober 1862 Wijtgaard, tr. (resp. 29 en 45 jaar oud) op zaterdag 21 mei 1892 met Ynte Sakes Kingma, zn. van Sake Yntes Kingma en Johanna Pieters de Faber (Xaf), geb. op zondag 9 augustus 1846. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Johanna Jans van Balen, geb. op dinsdag 1 november 1864 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1933 's-Hertogenbosch.  
  5.  Barbera Jans van Balen, geb. op woensdag 15 september 1869 Wijtgaard, ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1909 Leimuiden.  
  6.  Antje Jans van Balen, geb. op zaterdag 6 mei 1854, ovl. (55 jaar oud) op woensdag 20 april 1910, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1878 met Johannes Tjitskes Spijkerman, zn. van Tjitske Jacobus Spijkerman en Froukjen Johannes Rypkema Spijkerman, geb. op zaterdag 24 januari 1852 Workum, Funeral op vrijdag 15 september 1922 St. Nicolaasga RK kerkhof, ovl. (70 jaar oud) op maandag 11 september 1922 St. Nicolaasga. Uit dit huwelijk een zoon.  
  7.  Tjalling Jans van Balen, geb. op zondag 4 januari 1852 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 13 januari 1937, begr. Wijtgaard.  
  8.  Trientje Jans van Balen, geb. op dinsdag 11 juni 1850 Wijtgaard, ovl. (24 jaar oud) op donderdag 25 maart 1875, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) op woensdag 29 mei 1872 met Tjeodorus Sibbele Postma, zn. van Sibbwle Sibbeles Postma en Trijntje Symens van der Zee Postma, geb. op maandag 10 mei 1841 Swichum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  9.  Theodorus Jans ""Durk"" ""Dirk"" van Balen, geb. op maandag 27 september 1858 Wijtgaard, ovl. (90 jaar oud) op maandag 25 oktober 1948, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1884 met Anke Tjallings Janse, dr. van Tjalling Sakes Janse en Geertje Sjoerds van der Weide Janse, geb. op zondag 7 december 1851, ovl. (98 jaar oud) op zondag 29 januari 1950. Uit dit huwelijk 8 kinderen.  

Xc.  Pietje Pieters Terpstra, dr. van Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra (IXa) en Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra, geb. op zondag 21 juli 1839 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op maandag 21 februari 1921 Wijtgaard, begr. in 1921 Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) op woensdag 13 mei 1863 Leeuwarden met Michiel Johannes ""Machiel"" Rondema, zn. van Johannes Machiels Rondema en Ruurdje Hendriks Jurna, geb. op woensdag 7 januari 1835 Wijtgaard, Timmerman/Kruiwagenmaker, ovl. (40 jaar oud) op maandag 27 december 1875 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Rutje Rondema, geb. op woensdag 8 juli 1868 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (7 weken oud) op zondag 30 augustus 1868 Wijtgaard.  
  2.  Hendericus Rondema, geb. op woensdag 24 november 1869 Wijtgaard, ovl. (25 jaar oud) op maandag 24 juni 1895 Wijtgaard.  
  3.  Rutje Rondema, geb. op dinsdag 7 november 1871 Wijtgaard, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) op zaterdag 8 september 1894 Leeuwarden met Petrus Haagsma, zn. van Sikke Pieters Haagsma en Taetske Sjoerds Visser, geb. op woensdag 15 april 1868 Deinum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Sybren Rondema, geb. op zaterdag 17 januari 1874 Wijtgaard, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 5 november 1937 Den Haag, tr. (33 jaar oud) op woensdag 22 mei 1907 Arnhem met Truida Ter Beek. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  5.  Michiel Rondema, geb. op zondag 26 december 1875 Wijtgaard, ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1908 Amsterdam.  
  6.  Maria Rondema, geb. op zaterdag 16 april 1864 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (76 jaar oud) op woensdag 25 september 1940 Leeuwarden, begr. in 1940 Wijtgaard.  
  7.  Petrus ""Pieter"" Rondema, geb. op vrijdag 5 april 1867 Wijtgaard, ovl. (61 jaar oud) op woensdag 12 september 1928 Leeuwarden, volgt XId.  
  8.  Johannes Rondema, geb. op zondag 8 oktober 1865 Wijtgaard, ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1898 Sexbierum, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1894 met Geertje Postma, dr. van Jorrit Willems Postma en Antje Wybrens Mud, geb. op vrijdag 21 december 1866 Pingjum, ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 12 oktober 1954 Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  Pietje Pieters Terpstra, tr. (resp. 42 en 26 jaar oud) (2) op donderdag 4 mei 1882 met Andries Jans Bijlsma, zn. van Jan Douwes Bijlsma (Xav) en Froukje Symens (Symons) Appelhof, geb. op zaterdag 8 september 1855 Wirdum, Bootjebouwer, ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 28 april 1928 Wijtgaard, begr. op woensdag 2 mei 1928 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xd.  Sybren Pieters Terpstra, zn. van Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra (IXa) en Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra, geb. op dinsdag 22 maart 1825 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op woensdag 28 november 1900, begr. Wijtgaard, tr. (resp. 38 en 32 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1863 Wijtgaard, Family Address op zaterdag 16 mei 1863 Wirdum, Family Address op zaterdag 19 maart 1864 Joure met Fetje Sjoukes Dijkstra, dr. van Sjouke Hansen (Fransen) Dijkstra en Sietske Jacobs Van Der Weide, geb. op zondag 13 maart 1831 Huizum, Wonende Oosterendmeer, ovl. (63 jaar oud) op maandag 7 januari 1895 Huizum, FR of Joure.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Cecilia Sybrens Terpstra, geb. op woensdag 30 maart 1870 Joure.  
  2.  Johannes Sybrens Terpstra, geb. op donderdag 4 april 1872 Joure, Ongehuwd, ovl. (15 jaar oud) op zondag 4 september 1887 Joure.  
  3.  Anna Sybrens Terpstra, geb. op woensdag 12 april 1876 Joure, Ongehuwd, ovl. (30 jaar oud) op zaterdag 29 september 1906 Franeker.  
  4.  Pieter Sybrens Terpstra, geb. op vrijdag 19 februari 1864 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 mei 1936 Sneek, volgt XIe.  
  5.  Sjouke Sybrens Terpstra, geb. op maandag 7 augustus 1865 Joure, ovl. (79 jaar oud) op woensdag 3 januari 1945 Amsterdam, volgt XIf.  
  6.  Maria (sybrens) Terpstra, geb. op zondag 11 augustus 1867 Joure, tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) op donderdag 3 januari 1895 met Franciscus Maaneman, zn. van Albertus Bernardus Maaneman en Catharina Elisabeth Wiersma, geb. op zaterdag 3 april 1858 Oudeschoot, Smid wonende te Wolvega, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xe.  Pietje Tjeerds Roorda, dr. van Theodorus Willems ""Tjeerd "" Roorda en Wytske Sybrens Terpstra (IXc), geb. op woensdag 10 juni 1835 Wijtgaard, ovl. (64 jaar oud) op donderdag 26 april 1900, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op woensdag 30 oktober 1861 met Jacob Piers Stornebrink, zn. van Pier Thomas Stornebrink en Grietje Jacobs Postma (zie IXl).  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Anne Stornebrink, geb. op woensdag 13 december 1871.  
  2.  Jan Stornebrink, geb. op zondag 8 februari 1874, Ongehuwd, ovl. (44 jaar oud) op maandag 12 augustus 1918.  
  3.  Willem Stornebrink, geb. op zondag 17 december 1876.  
  4.  Pier Stornebrink, geb. op dinsdag 14 juli 1863, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1866.  
  5.  Wytske Stornebrink, geb. op maandag 22 augustus 1864 Wirdum, ovl. (78 jaar oud) op zondag 8 november 1942 Wijtgaard, volgt XIg.  
  6.  Pier Stornebrink, geb. op maandag 6 augustus 1866.  
  7.  Tjeerd Stornebrink, geb. op maandag 18 januari 1869.  

Xf.  Antje Tjeerds Roorda, dr. van Theodorus Willems ""Tjeerd "" Roorda en Wytske Sybrens Terpstra (IXc), geb. op maandag 5 september 1831 Wijtgaard, relatie met Simon Sjoukes van der Zee, geb. voor 1875, Armmeester 1875-1887 Wijtgaard, ovl. (minstens 12 jaar oud) na 1887.  
  Uit deze relatie 2 zonen:  
  1.  Tjeerd Simons van der Zee, geb. op vrijdag 5 maart 1858.  
  2.  Sibble Simons van der Zee, geb. op dinsdag 17 september 1861 Wirdum.  

Xg.  Hesseltje Hessels Terpstra, dr. van Hessel Sybrens Terpstra (IXd) en Barbera Jilderts ""Baukje"" Jorna, geb. op zaterdag 1 september 1838 Wijtgaard, ovl. (45 jaar oud) op zaterdag 16 augustus 1884 Wijtgaard, begr. in 1884 Wijtgaard, tr. (resp. 33 en 41 jaar oud) op woensdag 8 mei 1872 Wijtgaard met Cornelis Hoites (Hoytes) Leistra, zn. van Hoite Tjisses Leistra en Tjitske Kornelis De Rijk, geb. op zondag 23 mei 1830 Wijtgaard, Timmerman, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) circa donderdag 15 november 1917 Blauwhuis, begr. op donderdag 15 november 1917 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Hessel Leistra, geb. op donderdag 12 oktober 1876 Wijtgaard, tr. (resp. 43 en ongeveer 38 jaar oud) op woensdag 21 april 1920 Haarlem met Wilhelmina Carolina Deurenmat Leistra, dr. van Willem Carel Deurenmat en Jantje Conijn Deurenmat, geb. circa 1882 Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Tjitske Leistra, geb. op dinsdag 3 juni 1879 Wijtgaard, tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 1911 met Fredericus Brinkman, zn. van Dirk Frederik Brinkman en Trijntje Annes Vogelzang, geb. in 1879 Wolvega, Onderwijzer. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Sjouke Leistra, geb. op woensdag 13 augustus 1884 Wijtgaard.  
  4.  Doodgeboren zoon Leistra, geb. in 1882.  
  5.  Baukje Leistra, geb. op dinsdag 10 november 1874 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en ongeveer 35 jaar oud) op zaterdag 19 april 1902 met Mathijs Mensinga, zn. van Steffen Mensinga en Lummigje Thijses Benning, geb. in 1867 Wijtgaard, Koemelker. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Hoite Leistra, geb. op vrijdag 3 oktober 1873 Wijtgaard.  

Xh.  Jildert Hessels Terpstra, zn. van Hessel Sybrens Terpstra (IXd) en Barbera Jilderts ""Baukje"" Jorna, geb. op vrijdag 11 juli 1834 Wijtgaard, Schipper, ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 28 augustus 1869 Wijtgaard, begr. in 1869 Wijtgaard, tr. (beiden 26 jaar oud) op donderdag 9 mei 1861 Wijtgaard, Family Address op donderdag 9 mei 1861 Warga Zij kwamen 12-5-1864 van Warga weer terug naar Wijtgaard. met Jantje Sjoukes van der Zee, dr. van Sjouke Symens Van Der Zee en Renskje Sibbles ""Riemkje"" Hottinga, geb. op dinsdag 31 maart 1835 Wijtgaard, armmeester RK par. Wijtgaard, ovl. (32 jaar oud) op maandag 25 november 1867 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 2 zonen:  
  1.  Riemke Jilderts Terpstra, geb. op zondag 27 mei 1866 Wirdum, Ongehuwd, begr. op donderdag 26 maart 1868 Wijtgaard.  
  2.  Hessel Jilderts Terpstra, geb. op zondag 6 december 1863 Wirdum, Ongehuwd, begr. op woensdag 17 januari 1883 Wijtgaard.  

Xi.  Pietje Annes Terpstra, dr. van Anne Sybrens Terpstra (IXe) en Margarita Willems ""Grietje"" Roorda, geb. op zondag 15 februari 1829 Wirdum, ovl. (36 jaar oud) op zondag 14 mei 1865 Wirdum, begr. in 1865 Wijtgaard, tr. (beiden 31 jaar oud) op woensdag 16 mei 1860 Wirdum met Pier Tjallings van Balen, zn. van Tjalling Piers van Balen en Antje Jans Spoelstra, geb. op dinsdag 5 augustus 1828 Wirdum, Werkman/Boerenknecht, ovl. (63 jaar oud) op woensdag 20 januari 1892 Wijtgaard, begr. op zaterdag 23 januari 1892 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Grietje Piers van Balen, geb. op zaterdag 15 april 1865 Wijtgaard, ovl. (25 jaar oud) op donderdag 10 juli 1890 Wijtgaard.  
  2.  Levenloos (jongen) van Balen, geb. en ovl. op vrijdag 12 april 1861 Wijtgaard, Ongehuwd.  
  Pier Tjallings van Balen, zn. van Tjalling Piers van Balen en Antje Jans Spoelstra, tr. (resp. 38 en 22 jaar oud) (2) op zaterdag 18 mei 1867 met Feikje Thomas Stornebrink, dr. van Thomas Sybrens Stornebrink en Sjouke Gerbens van der Weide Stornebrink, geb. op woensdag 22 januari 1845 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Tjalling Piers van Balen, geb. op zondag 19 september 1869 Wijtgaard, ovl. (67 jaar oud) op maandag 28 juni 1937, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 20 juli 1900 met Klaaske van Sluis Balen, van, geb. circa 1877 Tzummarum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Sjoukje Piers van Balen, geb. op dinsdag 27 juni 1871 Wijtgaard, ovl. (4 jaar oud) op woensdag 8 september 1875.  
  3.  Antje Piers van Balen, geb. op zaterdag 23 november 1872 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1930.  
  4.  Thomas Piers van Balen, geb. op zondag 9 januari 1876 Wijtgaard.  
  5.  Pietje Piers van Balen, geb. op maandag 2 maart 1868 Wijtgaard.  

Xj.  Elisabeth Annes Terpstra (Xj), dr. van Anne Sybrens Terpstra (IXe) en Margarita Willems ""Grietje"" Roorda, geb. op maandag 3 maart 1845 Wirdum, Naaister wonende te Wirdum, ovl. (69 jaar oud) op maandag 6 april 1914 Sneek, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) op zaterdag 13 mei 1882 met Jan Taekeles van der Zweep, zn. van Taekeles Hanzes van der Zweep en Wytske Pieters De Faber (Xai) (zie XIac).  

Xk.  Willem Annes Terpstra, zn. van Anne Sybrens Terpstra (IXe) en Margarita Willems ""Grietje"" Roorda, geb. op dinsdag 15 juni 1830 Wirdum, zonder beroep/koopman, ovl. (77 jaar oud) op zondag 10 november 1907 Wirdum, begr. in 1907 Wijtgaard, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) op donderdag 5 juli 1855 Wirdum met Trijntje Pieters Tekstra, dr. van Pieter Annes Tekstra en Anna T(h)ijses ""Antje"" Langedijk, geb. op zaterdag 25 juni 1825 Wirdum, , ovl. (77 jaar oud) op zondag 15 februari 1903 Wijtgaard, begr. op donderdag 19 februari 1903 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Anna Willems Terpstra, geb. op zondag 3 juni 1860 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (37 jaar oud) op zondag 9 januari 1898 Wijtgaard, begr. op woensdag 12 januari 1898 Wijtgaard.  
  2.  Anne Willems Terpstra, geb. op woensdag 3 februari 1858 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (36 dagen oud) op donderdag 11 maart 1858 Wirdum.  

Xl.  Petronella Tjibbes ""Pietje"" Terpstra, dr. van Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra (IXf) en Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart, geb. op dinsdag 15 februari 1825 Wijtgaard, ovl. (31 jaar oud) op vrijdag 30 mei 1856 Goutum, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) op woensdag 24 mei 1854 Wirdum met Pieter Siebrens (Johannes Sybrens) Hoekstra, zn. van Sybren Sjoerds Hoekstra en Sjieuwke Andries Koopmans, geb. op vrijdag 25 juni 1819 Goutum, Landbouwer.  
  Uit dit huwelijk 2 zonen:  
  1.  Sybren Hoekstra, geb. op zondag 25 februari 1855 Huizum, Ongehuwd, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor woensdag 14 mei 1856 Huizum.  
  2.  Sybren Hoekstra, geb. op woensdag 14 mei 1856 Huizum, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 8 april 1932.  
  Pieter Siebrens (Johannes Sybrens) Hoekstra, zn. van Sybren Sjoerds Hoekstra en Sjieuwke Andries Koopmans, tr. (resp. 40 en 25 jaar oud) (2) op donderdag 18 augustus 1859 LWL met Trijntje Hanzes ""Trientje"" van der Meer, dr. van Hans Tjerks van der Meer en Ytje Hessels van der Kolk, geb. op zondag 5 januari 1834 Wergea, WEDUWE VAN HJ DIJKSTRA (870), ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1859.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Ytje Hoekstra, geb. op zaterdag 1 oktober 1870 Goutum.  
  2.  Sjouwkje ""Sjieuwke"" Hoekstra, geb. op zondag 9 maart 1873 Goutum.  
  3.  Pietje Hoekstra, geb. op vrijdag 23 oktober 1863, Ongehuwd.  
  4.  Pietje Hoekstra, geb. op zaterdag 4 november 1865.  
  5.  Akke Hoekstra, geb. op vrijdag 31 maart 1876.  
  6.  Hans Johannes Hoekstra, geb. op zondag 28 oktober 1860 Goutum.  
  7.  Harmen Hoekstra, geb. op woensdag 25 december 1867 Goutum.  

Xm.  Agatha Tjibbes ""Akke"" Terpstra, dr. van Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra (IXf) en Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart, geb. op woensdag 23 december 1835 Wijtgaard, ged. op donderdag 24 december 1835 Wijtgaard, ovl. (81 jaar oud) op donderdag 28 december 1916 Wijtgaard, begr. op dinsdag 2 januari 1917 Wijtgaard, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) op woensdag 16 mei 1866 met Anne Wytzes Tekstra, zn. van Wytze Annes (Vitus) Tekstra en Akke Jacobs Andringa, geb. op maandag 26 december 1842 Wijtgaard, Arbeider/Verkoopman, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 12 april 1911 Wijtgaard, begr. Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Pietje Annes Tekstra, geb. op dinsdag 24 december 1872 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1957, relatie met Aant Draayer, geb. op donderdag 20 juli 1871. Uit deze relatie geen kinderen.  
  2.  Agatha Tekstra, geb. op zondag 8 augustus 1875 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1965.  
  3.  Anna Tekstra, geb. op maandag 23 mei 1881 Wijtgaard, ovl. (99 jaar oud) op vrijdag 19 september 1980 Wijtgaard, volgt XIh.  
  4.  Tjibbe Tekstra, geb. op woensdag 22 oktober 1884 Wijtgaard, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 21 april 1886 Wirdum.  
  5.  Margarita ""Grietje"" Tekstra, geb. op zaterdag 16 februari 1867 Wijtgaard, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1945 Utrecht, volgt XIi.  
  6.  Catharina ""Trijntje"" Tekstra, geb. op zondag 6 januari 1878 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 25 april 1950, begr. in 1950 Wijtgaard.  
  7.  Wytze ""Vitus"" Tekstra, geb. op zondag 25 september 1870 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1936, volgt XIj.  

Xn.  Anne Tjibbes Terpstra, zn. van Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra (IXf) en Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart, geb. op vrijdag 28 maart 1834 Wijtgaard, Timmerknecht te Wirdum, ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1916 Steenwijkerwold, begr. op dinsdag 14 maart 1916 Steenwijkerwold, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) op donderdag 26 mei 1864 Wijtgaard, Family Address op vrijdag 4 juni 1875 Warga, Family Address op woensdag 17 mei 1876 Wirdum met Tjitske Riemers Van Dijk, dr. van Riemer Baardus Van Dijk en Sybrigje Heeres Visser, geb. op donderdag 5 januari 1843 Wijtgaard, *** APARTE KWARTIERSTAAT ***, ovl. (43 jaar oud) op vrijdag 24 december 1886 Wijtgaard, begr. op dinsdag 28 december 1886 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Tjibbe Annes Terpstra, geb. op woensdag 8 februari 1882 Wijtgaard, Veehouder/Landarbeider, ovl. (70 jaar oud) op donderdag 27 november 1952 Ter Idzard, begr. op maandag 1 december 1952 Wolvega, tr. (resp. 50 en 35 jaar oud) op zaterdag 5 november 1932 met Maria Adelheid ""Aleida"" Hoffman, geb. op donderdag 8 juli 1897 Vlagtwedde, weduwe van Hogeling, ovl. (82 jaar oud) op zondag 9 maart 1980 Wolvega. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Sybrigje Annes Terpstra, geb. op zondag 23 december 1866 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (4 jaar oud) op zondag 23 juli 1871 Wijtgaard.  
  3.  Lolke Annes Terpstra, geb. op dinsdag 12 januari 1869 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (2 jaar oud) op donderdag 30 november 1871 Wijtgaard.  
  4.  Sybrigje Annes Terpstra, geb. op zondag 29 oktober 1871 Wijtgaard, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 9 februari 1949 Leeuwarden, volgt XIk.  
  5.  Minke Annes Terpstra, geb. op vrijdag 18 augustus 1876 Wijtgaard, tr. (beiden 29 jaar oud) op woensdag 11 juli 1906 Amsterdam met Petrus Poelsma, geb. op donderdag 28 september 1876 Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Grietje Annes ""Griet"" Terpstra, geb. op donderdag 16 maart 1865 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op donderdag 11 november 1937 Wijtgaard, volgt XIl.  
  7.  Trijntje Annes ""Trientje"" Terpstra, geb. op vrijdag 9 januari 1874 Wijtgaard, ovl. (43 jaar oud) op zondag 6 mei 1917 Warga, volgt XIm.  
  8.  Pietje Annes Terpstra, geb. op vrijdag 14 maart 1879 Wijtgaard, Huishoudster Ongehuwd, ovl. (74 jaar oud) op maandag 3 augustus 1953 Sneek, begr. op donderdag 6 augustus 1953 Sneek.  

Xo.  Catharina Tjibbes ""Trijntje"" Terpstra van der Zee, dr. van Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra (IXf) en Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart, geb. op dinsdag 29 juli 1828 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op donderdag 21 maart 1901 Wirdum, begr. op dinsdag 26 maart 1901 Wijtgaard, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) op donderdag 18 mei 1854 Wirdum met Sible Sjoukes van der Zee, zn. van Sjouke Symens Van Der Zee en Renskje Sibbles ""Riemkje"" Hottinga, geb. op zondag 11 april 1824 Wijtgaard, ovl. (100 jaar oud) op donderdag 1 januari 1925 Rumpen, begr. op maandag 5 januari 1925 Brunssum.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Simon Sibles van der Zee, geb. op woensdag 5 oktober 1864 Wirdum.  
  2.  Riemke (Remke) Sibles van der Zee, geb. op woensdag 1 april 1868 Wirdum.  
  3.  Ytje Sibles van der Zee, geb. in 1866, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1936 Irnsum, begr. in 1936 Wijtgaard.  
  4.  Hoyte Sibles van der Zee, geb. in 1873, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1940, relatie met Froukje Jans de Wolff, geb. in 1878, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1955. Uit deze relatie geen kinderen.  
  5.  Trijntje Sibbles van der Zee, geb. op vrijdag 9 januari 1874 Wirdum.  
  6.  Sjouke Sibbles van der Zee, geb. op maandag 21 december 1857 Wirdum.  
  7.  Tjibbe Sibbles van der Zee, geb. op zondag 19 mei 1861 Wirdum.  
  8.  Margaretha Sibles ""Grietje"" van der Zee, geb. op woensdag 28 maart 1855 Wijtgaard, ovl. (66 jaar oud) op zondag 27 november 1921, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op zaterdag 29 mei 1880 met Theodorus Jans ""Tjisse"" Roorda, geb. op donderdag 29 november 1855 Leeuwarden, ovl. (81 jaar oud) op zondag 27 juni 1937, begr. in 1937 Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xp.  Trijntje Sipkes van der Meer, dr. van Sipke Douwes van der Meer en Oeke Annes Terpstra (IXg), geb. op zaterdag 11 juli 1840 Goutum, lid 3e orde H. Franciscus, ovl. (82 jaar oud) op maandag 23 oktober 1922 Bolsward, begr. op donderdag 26 oktober 1922 Roodhuis, relatie (1) met Petrus Taekes Hiemstra, geb. op zondag 19 juli 1829 Bolsward, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1897, begr. Roodhuis.  
  Uit deze relatie een zoon:  
  1.  Taeke Petrus Hiemstra, geb. op woensdag 1 juli 1868 Oldeclooster, ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 6 november 1942 Sneek, volgt XIn.  
  Trijntje Sipkes van der Meer, relatie (2) met Jan B. de Boer.  
  Uit deze relatie geen kinderen.  

Xq.  Anne Sipkes van der Meer, zn. van Sipke Douwes van der Meer en Oeke Annes Terpstra (IXg), geb. op zondag 21 juli 1833 Goutum, Arbeider/werkman, ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 9 september 1910 Zwolle, begr. op maandag 12 september 1910 Zwolle, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) op zaterdag 29 mei 1858 met Gepke Jans Terpstra, dr. van Jan Pieters Terpstra en Fentje P. Kramer, geb. op zondag 13 februari 1831 Huizum, ovl. (44 jaar oud) op woensdag 10 maart 1875 Huizum, begr. op zaterdag 13 maart 1875 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Sipke Annes van der Meer, geb. op zondag 2 oktober 1859.  
  Anne Sipkes van der Meer, tr. (resp. 45 en ongeveer 47 jaar oud) (2) op woensdag 21 mei 1879 met Minke Jelles Pietersma, geb. in 1832, weduwe v. Johannes Stelpstra wed.v (akte41 LWD), ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 1910.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xr.  Agnes Sipkes ""Nieske"" van der Meer, dr. van Sipke Douwes van der Meer en Oeke Annes Terpstra (IXg), geb. op maandag 27 mei 1839 Goutum, ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1925 Oosterwierum, begr. op vrijdag 30 januari 1925 Oosterwierum, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) op woensdag 10 mei 1865 met Julius Klazes ""Jisk"" Hoogma, zn. van Klaas D. Hoogma en Feikjen Rintjes Damsma, geb. op donderdag 9 november 1837 Oosterwierum, Veehouder/Slachter/Slager, ovl. (96 jaar oud) op vrijdag 9 maart 1934 Oosterwierum, begr. op dinsdag 13 maart 1934 Oosterwierum.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Douwe Julius Hoogma, geb. op dinsdag 15 augustus 1871 Oosterwierum.  
  2.  Oeke Hoogma, geb. op vrijdag 31 januari 1873 Oosterwierum.  
  3.  Feikje Hoogma, geb. op dinsdag 26 januari 1875 Oosterwierum, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 20 augustus 1946, tr. (resp. 42 en ongeveer 56 jaar oud) op woensdag 26 september 1917 met Herman Friedrich Esser, zn. van Robert Esser en Maria Louise Kefner, geb. circa 1861, OVENBOUWER, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) circa 1945. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Dinglom Julius Hoogma, geb. op dinsdag 20 november 1877 Oosterwierum, ovl. (65 jaar oud) op donderdag 11 februari 1943, volgt XIo.  
  5.  Janna Hoogma, geb. op zondag 25 januari 1880 Oosterwierum.  
  6.  Trijntje Hoogma, geb. op zondag 18 september 1881 Oosterwierum, volgt XIp.  
  7.  Nicolaas Julius (Jiskes) ""Klaas"" Hoogma, geb. op dinsdag 11 december 1866 Oosterwierum.  
  8.  Sipke Jiskes Hoogma, geb. op zondag 30 augustus 1868 Oosterwierum.  
  9.  Feike Hoogma, geb. op zondag 5 juni 1870 Oosterwierum.  

Xs.  Rinske Klazes Terpstra (Xs), dr. van Nicolaus Annes (Klaas) Terpstra (IXh) en Yfke (Afke) Durks de Klaver, geb. op dinsdag 26 augustus 1845 Irnsum, Wonende Wijtgaard, ovl. (69 jaar oud) op woensdag 25 augustus 1915 Leeuwarden, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op woensdag 31 mei 1871 Leeuwarderadeel met Hans Taekeles van der Zweep, zn. van Taekeles Hanzes van der Zweep en Wytske Pieters De Faber (Xai) (zie XIad).  

Xt.  Tjitske Klazes Terpstra, dr. van Nicolaus Annes (Klaas) Terpstra (IXh) en Yfke (Afke) Durks de Klaver, geb. op zaterdag 21 december 1839 Irnsum, Wonende Wijtgaard, Family Address in 1861 Goutum BS T30-23/I2020/akte 60. Hij 44, zij 21 (!), tr. (resp. 21 en ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 7 november 1861 Irnsum met Pyter Jantjes Talsma, zn. van Jantje Pieters Talsma en Klaaske Pyters Postma, geb. circa 1817 Lutkewierum, Timmerman wonende te Goutum.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Jitse Pieters Talsma, geb. op zaterdag 11 februari 1865 Goutum.  
  2.  Yfke Talsma, geb. op zaterdag 2 februari 1867 Goutum.  
  3.  Klaas Pieters Talsma, geb. op zaterdag 3 januari 1863 Goutum.  
  Pyter Jantjes Talsma, zn. van Jantje Pieters Talsma en Klaaske Pyters Postma, tr. (hoogstens 44 jaar oud) (2) voor 1861 met Beitske Johannes Stelpstra, ovl. voor 1861.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xu.  Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep, dr. van Dirk Taekeles ""Durk"" van der Zweep en Catrina Annes ""Trijntje"" Terpstra (IXj), geb. op woensdag 3 augustus 1825 Wijtgaard, ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1872 Wijtgaard, begr. op woensdag 13 maart 1872 Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op woensdag 16 mei 1849 met Jan Tjallings van Balen (zie Xb).  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Sytske Jans van Balen, geb. op woensdag 11 juni 1856 Wijtgaard, ovl. (19 jaar oud) op zondag 11 juli 1875 Wijtgaard.  
  2.  Sybrig Jans van Balen, geb. op maandag 17 december 1860 Wijtgaard, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1926, volgt XIr.  
  3.  Tjitske Jans van Balen, geb. op vrijdag 31 oktober 1862 Wijtgaard, tr. met Ynte Sakes Kingma, zn. van Sake Yntes Kingma en Johanna Pieters de Faber (Xaf) (zie Xb). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Johanna Jans van Balen, geb. op dinsdag 1 november 1864 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1933 's-Hertogenbosch.  
  5.  Barbera Jans van Balen, geb. op woensdag 15 september 1869 Wijtgaard, ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1909 Leimuiden.  
  6.  Antje Jans van Balen, geb. op zaterdag 6 mei 1854, ovl. (55 jaar oud) op woensdag 20 april 1910, volgt XIs.  
  7.  Tjalling Jans van Balen, geb. op zondag 4 januari 1852 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 13 januari 1937, begr. Wijtgaard.  
  8.  Trientje Jans van Balen, geb. op dinsdag 11 juni 1850 Wijtgaard, ovl. (24 jaar oud) op donderdag 25 maart 1875, tr. met Tjeodorus Sibbele Postma, zn. van Sibbwle Sibbeles Postma en Trijntje Symens van der Zee Postma (zie Xb). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  9.  Theodorus Jans ""Durk"" ""Dirk"" van Balen, geb. op maandag 27 september 1858 Wijtgaard, ovl. (90 jaar oud) op maandag 25 oktober 1948, volgt XIt.  
  Jan Tjallings van Balen, tr. (2) met Elisabeth Pieters ""Lijsbeth"" Terpstra (zie Xb).  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Fenna Jans van Balen, geb. op donderdag 23 mei 1878 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1961 Oostewierum, tr. met Dingelom Julius ""Douwe"" Hoogma (zie Xb). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Age Jans van Balen, geb. op dinsdag 15 maart 1881 Wijtgaard, ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1945 Wijtgaard, begr. Wijtgaard, relatie met Julia Maria Kramer (zie Xb). Uit deze relatie geen kinderen.  
  3.  Pieter Jans van Balen, geb. op donderdag 27 januari 1876 Wijtgaard, ovl. (16 jaar oud) op donderdag 21 april 1892.  

Xv.  Taekele Durks van der Zweep, zn. van Dirk Taekeles ""Durk"" van der Zweep en Catrina Annes ""Trijntje"" Terpstra (IXj), geb. op zondag 18 januari 1824 Achlum, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 14 november 1902 Wijtgaard, begr. op dinsdag 18 november 1902 Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1847 met Rinske Pieters Tekstra, dr. van Pieter Annes Tekstra en Anna T(h)ijses ""Antje"" Langedijk, geb. op zaterdag 30 december 1826 Wirdum, ovl. (43 jaar oud) op zondag 9 januari 1870.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Anne van der Zweep, geb. op maandag 19 juni 1854, ovl. (79 jaar oud) op maandag 11 september 1933.  
  2.  Trijntje van der Zweep, geb. op zondag 26 april 1857 Reduzum Roordahuizum, ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 10 april 1931.  
  3.  Antje van der Zweep, geb. circa 1861 Roordahuizum, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op woensdag 17 juni 1931.  
  4.  Laurentius van der Zweep, geb. op dinsdag 13 oktober 1863, ovl. (46 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1910.  
  5.  Sjouke van der Zweep, geb. op zondag 5 februari 1865 Reduzum, ovl. (57 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1922 Reduzum.  
  6.  Levenloos van der Zweep, geb. en ovl. op zondag 27 september 1874.  
  7.  Antje van der Zweep, geb. op zaterdag 27 mei 1848, ovl. (40 dagen oud) op donderdag 6 juli 1848.  
  8.  Durk van der Zweep, geb. op zondag 16 december 1849, ovl. (75 jaar oud) op zondag 6 september 1925.  
  9.  Pieter van der Zweep, geb. op maandag 22 maart 1852 Reduzum, ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1931, begr. Wijtgaard.  

Xw.  Thomas Stornebrink, zn. van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra (IXl), geb. op zondag 19 augustus 1821 Wirdum, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) in 1910, relatie met Jantje Pieters Andringa, dr. van Pieter Simmes Andringa en Klaaske Tjittes (Tietes) Tromp, geb. op donderdag 18 september 1828 Franekeradeel, ovl. (42 jaar oud) op dinsdag 8 augustus 1871 Wûnseradiel.  
  Uit deze relatie 2 kinderen:  
  1.  Pier (thomas) Stornebrink, geb. op dinsdag 19 april 1853, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1910 Roermond.  
  2.  Klaaske Stornebrink, geb. op dinsdag 16 januari 1855.  

Xx.  Aaltje Piers Stornebrink, dr. van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra (IXl), geb. op woensdag 29 maart 1815 Wijtgaard, Tweeling, ovl. (23 jaar oud) op maandag 10 september 1838 Wirdum, tr. (resp. 19 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op zaterdag 28 februari 1835 met Jan Johannes Builsma, zn. van Johannes Jans Builsma en Syske Franzen, geb. in 1810 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 29 december 1835 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Pier Builsma, geb. op zondag 13 december 1835.  
  Aaltje Piers Stornebrink, tr. (22 jaar oud) (2) op donderdag 27 april 1837 met Age Everts de Vries, 2e man Aaltje.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Evert de Vries, geb. op dinsdag 6 februari 1838.  

Xy.   Grietje Piers Stornebrink1, dr. van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra (IXl), geb. op vrijdag 14 februari 1817 Wirdum, ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 26 augustus 1882, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op donderdag 2 september 1841 met Jan Taekes Roorda, zn. van Taeke Doekes Roorda en Beitske Broers de Boer Roorda, geb. op woensdag 8 november 1815, ovl. (52 jaar oud) op vrijdag 6 november 1868.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Taeke Jans Roorda, geb. op donderdag 12 oktober 1843, ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1897, volgt XIu.  

Xz.  Sybren Stornebrink, zn. van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra (IXl), geb. op maandag 13 september 1813 Wirdum, ovl. (49 jaar oud) op zondag 30 november 1862 Heerenveen, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) op woensdag 11 mei 1842 met Tjitske Eeltjes Kortrijk, geb. op dinsdag 5 september 1809 Rauwerd, ovl. (77 jaar oud) op donderdag 31 maart 1887.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Eeltje Sybrens Stornebrink, geb. op zaterdag 24 januari 1846.  
  2.  Doedtje Stornebrink, geb. op dinsdag 6 maart 1849.  
  3.  Antje Sybrens Stornebrink, geb. op vrijdag 21 april 1843.  

Xaa.  Douwe Willems Boermans, zn. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn), geb. op vrijdag 20 juli 1810 Wijtgaard, Ongehuwd, tr. (40 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1851 met Pietje Lolkes de Klaver.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Willem Douwes Boermans, geb. op dinsdag 16 november 1852.  
  2.  Marijke Douwes Boermans, geb. op vrijdag 13 oktober 1854.  
  3.  Dirkje Douwes Boermans, geb. op donderdag 19 november 1863 Wirdum, ovl. (48 jaar oud) op maandag 8 januari 1912 Arnhem, tr. (resp. 41 en ongeveer 52 jaar oud) op maandag 1 mei 1905 Harlingen met Willem van den Nieuwenhof, geb. circa 1853 Tubbergen, Gelderland, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Tjitske Douwes Boermans, geb. op zondag 24 februari 1867.  
  5.  Durkje Douwes Boermans, geb. op zaterdag 27 april 1861 Wirdum.  
  6.  Antje Douwes Boermans, geb. op vrijdag 23 januari 1857, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 10 februari 1925 Harlingen, volgt XIv.  

Xab.  Hittje Willems Boermans, dr. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn), geb. op zondag 19 juli 1818 Wijtgaard, ovl. (62 jaar oud) op woensdag 26 januari 1881, tr. (44 jaar oud) (1) op donderdag 9 april 1863 met Age Tjallings van Balen, ovl. na 1881.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  Hittje Willems Boermans, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) (2) op woensdag 10 oktober 1849 Workum met Sytze Jans Noppert, zn. van Jan Jans Noppert en Pierktjen Sytzes Fluitman(S) Noppert, geb. op maandag 4 oktober 1813 Joure, ovl. (45 jaar oud) op maandag 6 juni 1859 Sloten.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Antje Sytzes Noppert, geb. op maandag 15 september 1851 Sloten, ovl. (64 jaar oud) op maandag 5 juni 1916 Oosterwierum, volgt XIw.  
  2.  Pjirkjen Sytzes Noppert, geb. op dinsdag 21 maart 1854 Sloten, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1932 Hilversum, volgt XIx.  
  3.  Willem Sytzes Noppert, geb. op vrijdag 8 mei 1857 Sloten, ovl. (32 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1890.  
  4.  Jan Sytzes Noppert, geb. in 1844 Baijum, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1850.  
  5.  Jan Sytzes Noppert, geb. op maandag 24 juni 1850 Sloten, ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 23 juni 1896, volgt XIy.  

Xac.  Hessel Willems Boermans, zn. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn), geb. op dinsdag 21 oktober 1823 Wijtgaard, Boereknecht won. te Wartena, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 12 april 1883 Wergea, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op zondag 18 mei 1851 met Johanna Hyltjes Schaafsma, dr. van Hyltje Jans Schaafsma en Yttje Wytzes Fransen, geb. op dinsdag 25 februari 1823 Wartena, ovl. (90 jaar oud) op woensdag 14 mei 1913 Wergea.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Hyltje Boermans, geb. op maandag 18 juni 1855 Wergea, ovl. (36 jaar oud) op zondag 24 januari 1892 Leeuwarden, volgt XIz.  

Xad.  Meindert Willems Boermans, zn. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn), geb. op woensdag 18 december 1811 Wijtgaard, Winkelier/Inlands Kramer/Boerenknecht, ovl. (75 jaar oud) op zondag 11 september 1887 Wijtgaard, begr. op woensdag 14 september 1887 Wijtgaard, tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op donderdag 17 mei 1838 met Hinke (Henke) Jans Boersma, dr. van Jan Rinzes (Renses) Boersma en Saakje Meinderts Bijlsma Boersma, geb. in 1815 Warga, ovl. (minstens 42 jaar oud) tussen 1857 en 1877.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Catharina Meinderts Boermans, geb. op zaterdag 8 mei 1852 Wirdum.  
  2.  Tjalling Meinderts Boermans, geb. op donderdag 25 februari 1847 Wijtgaard, Oud Pauselijk Zouaaf, ovl. (63 jaar oud) op donderdag 17 maart 1910 Wijtgaard, begr. op maandag 21 maart 1910 Wijtgaard.  
  3.  Meindert Meinderts Boermans, geb. op zaterdag 3 februari 1849 Wirdum.  
  4.  Antje Meinderts Boermans, geb. op vrijdag 10 december 1841.  
  5.  Douwe Meinderts Boermans, geb. op vrijdag 20 maart 1857.  
  6.  Catharina Meinderts Boermans, geb. op maandag 28 oktober 1850 Wirdum.  
  Meindert Willems Boermans, tr. (resp. 65 en 49 jaar oud) (2) op woensdag 7 november 1877 Wijtgaard met zijn achternicht Trijntje Pieters ""Trientje"" Terpstra, dr. van Pyter Sybrens ""Pieter"" Terpstra (IXa) en Maria Johannes ""Marijke"" Hooghiemstra.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xae.  Tjitske Willems Boermans, dr. van Willem Douwes Boermans en Antje Tjallings Terpstra (IXn), geb. op zaterdag 8 januari 1814 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1894, tr. (resp. 29 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 27 april 1843 met Rinse Jans ""Reinsk"" Boersma, zn. van Jan Rinzes (Renses) Boersma en Saakje Meinderts Bijlsma Boersma, geb. in 1821 Warga, Vleeshouwer, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1897.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Jan Rinses Boersma, geb. op vrijdag 9 februari 1844 Wijtgaard.  
  2.  Saakjen Rinzes Boersma.  
  3.  Antje Rinzes Boersma, geb. op dinsdag 11 februari 1845 Wijtgaard, ovl. (34 jaar oud) op donderdag 10 juli 1879, volgt XIaa.  

Xaf.  Johanna Pieters de Faber, dr. van Pieter Johannes De Faber en Minke Tjallings Terpstra (IXo), geb. op vrijdag 11 december 1818 Wirdum, ovl. (46 jaar oud) op woensdag 22 maart 1865 Wirdum, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) op donderdag 4 mei 1843 met Sake Yntes Kingma, geb. op donderdag 10 december 1812 Rauwerderhem, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1889.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Trijntje Sakes Kingma, geb. op donderdag 15 augustus 1850.  
  2.  Jan Sakes Kingma, geb. op maandag 17 mei 1852.  
  3.  Trijntje Kingma, geb. op vrijdag 6 januari 1854.  
  4.  Minke Sakes Kingma, geb. op zondag 31 mei 1857.  
  5.  Minke Sakes Kingma, geb. op maandag 28 juli 1862.  
  6.  Levenloos Sakes Kingma, geb. op donderdag 9 september 1858.  
  7.  Pieter Sakes Kingma, geb. op vrijdag 19 april 1844.  
  8.  Ynte Sakes Kingma, geb. op zondag 9 augustus 1846, tr. met Tjitske Jans van Balen, dr. van Jan Tjallings van Balen en Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep (Xu) (zie Xb). Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  9.  Trijntje Sakes Kingma, geb. op maandag 11 juni 1849.  

Xag.  Tjitske Pieters de Faber, dr. van Pieter Johannes De Faber en Minke Tjallings Terpstra (IXo), geb. op zaterdag 8 april 1815 Wirdum, ovl. (25 jaar oud) op zondag 7 maart 1841 Wirdum, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) op donderdag 26 mei 1836 met Sjouke Floris Jorna, zn. van Floris Sybrens Jorna en Sjouke Sjoukes v.d. Weide (zie IXd).  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Floris Sjoukes Jorna, geb. op vrijdag 26 februari 1841 Wijtgaard, ovl. (6 maanden oud) op donderdag 16 september 1841 Wijtgaard.  
  2.  Minke Sjoukes Jorna, geb. op zaterdag 21 oktober 1837.  
  Sjouke Floris Jorna, zn. van Floris Sybrens Jorna en Sjouke Sjoukes v.d. Weide, tr. (2) met Barbera Jilderts ""Baukje"" Jorna (zie IXd).  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Sjouke Sjoukes Jorna, tr. met Saekele Thijses Altenburg, zn. van Thijs Saekeles Altenburg en Maria Catharina Jacobus (Marijke) Kapper Altenburg (zie IXd). Uit dit huwelijk een dochter.  

Xah.  Grietje Pieters de Faber, dr. van Pieter Johannes De Faber en Minke Tjallings Terpstra (IXo), geb. op donderdag 20 december 1827 Wirdum, ovl. (44 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1872 Wijtgaard, tr. (resp. 20 en 34 jaar oud) op donderdag 9 november 1848 met Doede Floris Jorna, geb. op vrijdag 5 augustus 1814 Wirdum, armmeester par. Wijtg, ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 24 september 1867.  
  Uit dit huwelijk 10 kinderen:  
  1.  Minke Doedes Jorna, geb. op zondag 17 januari 1858.  
  2.  Pieter Doedes Jorna, geb. op zondag 6 oktober 1861.  
  3.  Sjoukjen Doedes Jorna, geb. op maandag 23 mei 1864.  
  4.  Johanna Doedes Jorna, geb. op zondag 24 december 1865.  
  5.  Pietje Doedes Jorna, geb. op maandag 22 april 1867.  
  6.  Johannes Doedes Jorna, geb. op dinsdag 2 september 1851.  
  7.  Pieter Doedes Jorna, geb. op vrijdag 12 oktober 1849.  
  8.  Levenloos Doedes Jorna, geb. en ovl. op donderdag 15 januari 1863, Ongehuwd.  
  9.  Catharinus Doedes Jorna, geb. op zondag 29 mei 1853, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zaterdag 21 oktober 1854.  
  10.  Catharinus Jorna, geb. op zaterdag 21 oktober 1854.  
  Doede Floris Jorna, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op zaterdag 12 mei 1838 met Trijntje Johannes de Rijk, geb. op zaterdag 21 februari 1818 Irnsum, ovl. (29 jaar oud) op donderdag 17 juni 1847.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Sjoukjen Doedes Jorna, geb. op zondag 10 december 1843.  
  2.  Johannes Doedes Jorna, geb. op dinsdag 3 maart 1846, Ongehuwd, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor woensdag 12 mei 1847.  
  3.  Johannes Doedes Jorna, geb. op woensdag 12 mei 1847.  
  4.  Wytske Doedes Jorna, geb. op maandag 18 maart 1839.  
  5.  Floris Doedes Jorna, geb. op zondag 16 januari 1842.  

Xai.  Wytske Pieters De Faber, dr. van Pieter Johannes De Faber en Minke Tjallings Terpstra (IXo), geb. op zondag 22 december 1816 Wijtgaard, ovl. (minstens 84 jaar oud) na 1901, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op donderdag 6 mei 1841 met Taekeles Hanzes van der Zweep, zn. van Johannes Taekeles (Hans) van der Zweep en Marijke Beints (Maria) van der Schaaf Zweep, van der, geb. op dinsdag 30 april 1816 Wirdum, ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 12 april 1901.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Pieter Taekeles van der Zweep, geb. op dinsdag 8 maart 1842 Swichum, ovl. (87 jaar oud) op maandag 3 juni 1929 Leeuwarden, volgt XIab.  
  2.  Tjitske Taekeles van der Zweep, geb. op donderdag 23 oktober 1856 Wirdum, ovl. (83 jaar oud) op zondag 3 december 1939 Bolsward, relatie met Jan Sjoukes Van Der Zee, zn. van Sjouke Symens Van Der Zee en Renskje Sibbles ""Riemkje"" Hottinga, geb. op maandag 25 december 1843 Wijtgaard, ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 29 november 1927. Uit deze relatie geen kinderen.  
  3.  Minke Taekeles van der Zweep, geb. op dinsdag 12 augustus 1845 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 10 september 1930 Leeuwarderadeel, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op woensdag 25 mei 1870 met Jacob Douwes Lap, zn. van Douwe Jacobs Lap en Trijntje Epkes van der Wal Lap, geb. op zaterdag 2 december 1843 Wergea, ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Antje Taekeles van der Zweep, geb. in mei 1848, ovl. (2 maanden oud) op donderdag 6 juli 1848.  
  5.  Marijke Taekeles van der Zweep, geb. op zondag 9 september 1849 Wirdum, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) op donderdag 28 mei 1874 met Lourens Harings Boetje, zn. van Haring Jans Boetje en Marijke Louws Andela Boetje, geb. op maandag 24 oktober 1842 Franeker. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Jan Taekeles van der Zweep, geb. op vrijdag 1 juli 1853 Wirdum, volgt XIac.  
  7.  Hans Taekeles van der Zweep, geb. op donderdag 20 april 1843 Wijtgaard, ovl. (91 jaar oud) op zondag 9 december 1934 Leeuwarden, volgt XIad.  

Xaj.  Tjalling Wybrens Huismans, zn. van Wybren Rinzes ""Wybren Rinses"" Huismans en Wytske Tjallings Terpstra (IXp), geb. op zondag 19 oktober 1817 Jorwerd, ovl. (35 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1853 Jorwerd, tr. (26 jaar oud) op donderdag 30 mei 1844 met Pietje Johannes Boersma.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Wybren Tjallings Huismans, geb. op woensdag 3 november 1847.  

Xak.  Sytze Jacobs Roorda, zn. van Jacob Sytzes ""Jacob Sietzes"" Roorda en Grietje Tjallings Terpstra (IXq), geb. op woensdag 20 september 1820 Swichum, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 23 september 1898 Franeker, relatie met Baukje Ates Zijlstra Roorda, geb. op zaterdag 23 juni 1821, ovl. (81 jaar oud) op maandag 10 november 1902 Franeker.  
  Uit deze relatie 9 kinderen:  
  1.  Akke Sytses Roorda, geb. op dinsdag 15 oktober 1850 Franeker.  
  2.  Tjietske Sytses Roorda, geb. op woensdag 19 maart 1856 Franeker.  
  3.  Ate Sytses Roorda, geb. op zaterdag 12 augustus 1848 Franeker.  
  4.  Theodorus Sytses Roorda, geb. op woensdag 2 januari 1861 Franeker.  
  5.  Tjietske Sytses Roorda, geb. op vrijdag 25 september 1863 Franeker.  
  6.  Ytje Sytses Roorda, geb. op zaterdag 8 september 1866 Franeker.  
  7.  Ate Sytses Roorda, geb. op dinsdag 10 november 1857 Franeker.  
  8.  Jacob Sytses Roorda, geb. op zondag 17 oktober 1852 Franeker, ovl. (62 jaar oud) op woensdag 21 april 1915 Franeker.  
  9.  Grietje Sytses Roorda, geb. op zaterdag 11 juli 1846 Franeker.  

Xal.  Gerlantje Jacobs Roorda, dr. van Jacob Sytzes ""Jacob Sietzes"" Roorda en Grietje Tjallings Terpstra (IXq), geb. op dinsdag 7 oktober 1823 Swichum, Dienstmeid, ovl. (70 jaar oud) op maandag 5 februari 1894 Wijtgaard, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op zaterdag 3 mei 1845 met Beinte Hanzes van der Zweep, zn. van Johannes Taekeles (Hans) van der Zweep en Marijke Beints (Maria) van der Schaaf Zweep, van der, geb. op dinsdag 23 mei 1820 Wirdum, Veehouder, ovl. (71 jaar oud) op donderdag 4 februari 1892.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Marijke Beints van der Zweep, geb. op vrijdag 29 juni 1849 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 27 maart 1935, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op zaterdag 18 mei 1878 met Hessel Lubberts de Vries, geb. op zaterdag 9 december 1854 Sint Nicolaasga, ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 16 september 1916 Doniawerstal. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Jacob Beints van der Zweep, geb. op vrijdag 27 februari 1852 Wirdum, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1931 Zwolle, volgt XIae.  
  3.  Jelle van der Zweep, geb. op zondag 4 februari 1855 Wijtgaard, ovl. (58 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1914.  
  4.  Taekele Beints van der Zweep, geb. op zondag 25 januari 1857 Wijtgaard, ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1923 Wijtgaard, volgt XIaf.  
  5.  Hans Beintz van der Zweep, geb. op woensdag 27 mei 1846, ongehuwd, ovl. (25 jaar oud) op maandag 8 april 1872.  
  6.  Grietje Beintzes van der Zweep, geb. op vrijdag 5 november 1847 Wijtgaard, ovl. (83 jaar oud) op donderdag 26 februari 1931, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) (1) in 1871 met Pieter Lubberts de Vries, geb. op zaterdag 14 augustus 1841, ovl. (33 jaar oud) op zondag 6 juni 1875. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) op vrijdag 4 november 1881 met Wierd Folkerts Zijlstra, zn. van Folkert Wierds Zijlstra en Akke Ruurds de Jong Zijlstra, geb. op vrijdag 14 februari 1851 Haskerland, ovl. (76 jaar oud) op woensdag 25 januari 1928. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xam.  Margaretha Tjipkes ""Grietje"" Terpstra, dr. van Tjipke Tjallings Terpstra (IXr) en Elisabeth Rientses ""Lijsbert Rientzes"" Rolsma, geb. op zondag 5 oktober 1823 Wijtgaard, ged. op dinsdag 7 oktober 1823, ovl. (59 jaar oud) op woensdag 14 februari 1883 Wijtgaard, begr. op zaterdag 17 februari 1883 Wijtgaard, tr. (resp. 24 en ongeveer 40 jaar oud) (1) op vrijdag 2 juni 1848 met Menardus Pieters ""Meindert"" Westra, geb. in 1808 Wijtgaard, Armmeester RK par. Wijtgaard, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 28 februari 1864 Wijtgaard, begr. op donderdag 3 maart 1864 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Tjalling Meinderts Westra, geb. op vrijdag 6 november 1857 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (2 maanden oud) op maandag 25 januari 1858 Wijtgaard.  
  2.  Tjipke Meinderts Westra, geb. op woensdag 14 maart 1855 Wirdum, ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 4 april 1924 Wijtgaard, begr. Wijtgaard, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) op zaterdag 30 april 1887 met Sjoukje Thomas Stornebrink, geb. op vrijdag 27 september 1861 Wirdum, ovl. (32 jaar oud) op zondag 2 september 1894, begr. Wijtgaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  3.  Pieter Meinderts Westra, geb. op donderdag 10 juli 1851 Wirdum, ovl. (34 jaar oud) op zaterdag 18 juli 1885.  
  4.  Ymkje Meinderts Westra, geb. op woensdag 3 maart 1852 Wirdum, tr. (resp. 29 en ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 23 juni 1881 met Jacobus Lubberts van der Heide, zn. van Lubbert Siebes van der Heide en Trijntje Pieters Andringa, geb. in 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  5.  Elisabeth Meinderts ""Lijsbeth"" Westra, geb. op donderdag 27 september 1849 Wirdum, ovl. (36 jaar oud) op woensdag 31 maart 1886 Wijtgaard, volgt XIag.  
  Margaretha Tjipkes ""Grietje"" Terpstra, tr. (resp. 41 en 38 jaar oud) (2) op woensdag 17 mei 1865, Family Address nr. 152 K op woensdag 17 mei 1865 Wirdum met haar achterneef Sybren Tjibbes Terpstra, zn. van Tjebbe Sibrins ""Tjibbe"" Terpstra (IXf) en Margaretha Sybrens ""Grietje"" Swart.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xan.  Tjitske Tjipkes Terpstra, dr. van Tjipke Tjallings Terpstra (IXr) en Elisabeth Rientses ""Lijsbert Rientzes"" Rolsma, geb. op dinsdag 29 oktober 1833 Warga, ged. in 1833, Funeral op maandag 2 mei 1870 Wergea, ovl. (36 jaar oud) op donderdag 28 april 1870 Wartena, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op woensdag 18 mei 1859 met Auke Klazes Boekema, zn. van Klaas Durks (Dirks) Boekema en Janke Jacobs van der Velde, geb. op woensdag 22 februari 1837 Wartena, Veehouder te Wartena, ovl. (66 jaar oud) op zondag 10 mei 1903.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Klaus Aukes Boekema, geb. op zaterdag 9 juni 1860 Wartena, ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 23 maart 1915 Wartena.  
  2.  Tjipke Aukes Boekema, geb. op donderdag 14 januari 1864, Ongehuwd, ovl. (3 maanden oud) op donderdag 14 april 1864.  
  3.  Janke Aukes Boekema, geb. op woensdag 20 december 1865, Ongehuwd, ovl. (6 weken oud) op zaterdag 3 februari 1866.  
  4.  Janke Aukes Boekema, geb. op zondag 5 mei 1867, Ongehuwd, ovl. (7 weken oud) op vrijdag 28 juni 1867.  
  5.  Tjipke Aukes Boekema, geb. op maandag 13 juli 1868, Ongehuwd, ovl. (5 dagen oud) op zaterdag 18 juli 1868.  
  6.  Elisabeth Aukes Boekema, geb. op zondag 22 september 1861 Wartena, ovl. (66 jaar oud) op donderdag 20 september 1928, relatie met Jan Ymkes Boersma, zn. van Ymkje Jans Boersma en Durkje Pieters Van Dijk, geb. circa 1863 Warga, KOOPMAN, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1928. Uit deze relatie geen kinderen.  
  Auke Klazes Boekema, zn. van Klaas Durks (Dirks) Boekema en Janke Jacobs van der Velde, tr. (resp. 52 en 28 jaar oud) (2) op donderdag 25 april 1889 met Elisabeth Watzes van der Weyde, dr. van Watze Klazes van der Weyde en Agatha Harmen(s) Poelsma, geb. op zondag 9 december 1860 Wirdum.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Watze Aukes Boekema, geb. op zondag 20 november 1892, Ongehuwd, ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 11 september 1971.  
  2.  Tjitske Aukes Boekema, geb. op zaterdag 25 januari 1890 Wartena, ovl. (63 jaar oud) op zondag 23 augustus 1953 Wartena, relatie met Catharinus van Balen, zn. van Theodorus Jans ""Durk"" ""Dirk"" van Balen (XIt) en Anke Tjallings Janse (zie XIIz). Uit deze relatie 3 kinderen.  

Xao.  Rients Tjipkes Terpstra, zn. van Tjipke Tjallings Terpstra (IXr) en Elisabeth Rientses ""Lijsbert Rientzes"" Rolsma, geb. op zondag 26 juli 1829 Warga, ged. op dinsdag 28 juli 1829, Kerkmeester/Landbouwer, ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 5 oktober 1900 Warga, begr. op dinsdag 9 oktober 1900 Warga, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op woensdag 18 mei 1859 Wartena met Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, dr. van Klaas Durks (Dirks) Boekema en Janke Jacobs van der Velde, geb. op dinsdag 27 november 1832 Wartena, ovl. (44 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1877 Wartena, begr. op woensdag 28 februari 1877 Warga.  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Taetske Rientses ""Trees"" Terpstra, geb. op woensdag 23 november 1864 Wartena, ovl. (60 jaar oud) op donderdag 25 juni 1925 Laagland (onder Wartena), volgt XIah.  
  2.  Klaas Rientses Terpstra, geb. op woensdag 18 maart 1868, ged. op donderdag 19 maart 1868 Wartena, Ongehuwd, ovl. (71 jaar oud) op donderdag 27 juli 1939 Warga, begr. op zaterdag 29 juli 1939 Warga.  
  3.  Tjalling Rientses Terpstra, geb. op donderdag 13 januari 1870 Wartena, ovl. (81 jaar oud) op zondag 2 september 1951 Joure, volgt XIai.  
  4.  Margaretha Rientses ""Grietje"" Terpstra, geb. op zondag 24 augustus 1873 Wartena, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 25 juni 1937 Joure, volgt XIaj.  
  5.  Levenloos (meisje) Terpstra, geb. en ovl. op dinsdag 7 november 1871.  
  6.  Janke Rientses Terpstra, geb. op vrijdag 1 juni 1860 Wartena, ged. op zaterdag 2 juni 1860, Ongehuwd, ovl. (40 jaar oud) op zondag 3 maart 1901 Leeuwarden, begr. op woensdag 6 maart 1901 Warga.  
  7.  Tjipke Rients Terpstra, geb. op maandag 23 maart 1863 Wartena, ovl. (71 jaar oud) op zondag 26 augustus 1934 Leeuwarden, volgt XIak.  
  8.  Elizabet(h) Rientses Terpstra, geb. op woensdag 22 januari 1862 Wartena, ovl. (49 jaar oud) op zaterdag 22 april 1911 Lonjee (bij Bolsward), volgt XIal.  Xap.  Tjipke Klazes Terpstra, zn. van Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra (IXs) en Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, geb. op maandag 19 december 1831 Wijtgaard, Timmerknecht, ovl. (33 jaar oud) op maandag 1 mei 1865, begr. Wijtgaard, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op woensdag 25 april 1860 met Nieske Gerrits Bovinga/Bovenga, dr. van Gerrit Rienses Bovinga en Antje Simons Tuinstra, geb. op zaterdag 6 mei 1837 Warga, ovl. (50 jaar oud) op woensdag 15 februari 1888 Warga.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Antje Tjipkes Terpstra, geb. op maandag 2 februari 1863 Warga, tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) op donderdag 7 februari 1895 Haarlem met Petrus van Dijk, geb. circa 1863, Timmerman in 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Klaas Tjipkes Terpstra, geb. op zondag 23 oktober 1864 Warga, ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 3 januari 1865 Warga.  
  3.  Klaas Tjipkes Terpstra, geb. op zaterdag 6 april 1861 Warga, Ongehuwd, ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 29 september 1863 Warga.  
  Nieske Gerrits Bovinga/Bovenga, dr. van Gerrit Rienses Bovinga en Antje Simons Tuinstra, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (2) op donderdag 14 november 1867 met Arnoldus Yges Damsma, zn. van Yge Rintjes Damsma en Klaaske Arnoldus van Buren Damsma, geb. op donderdag 1 augustus 1839 Warga, ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 10 augustus 1909 Warga.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Yge Damsma, geb. op woensdag 22 juli 1874.  
  2.  Klaaske Damsma, geb. op donderdag 24 augustus 1876.  
  3.  Sytske Damsma, geb. op zondag 4 augustus 1872.  

Xaq.  Thomas Klazes Terpstra, zn. van Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra (IXs) en Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, geb. op woensdag 1 november 1826 Wijtgaard, Schipper/Winkelier in 1903, ovl. (83 jaar oud) op maandag 11 april 1910 Wijtgaard, Family Address nr. 90 K Wijtgaard, tr. (beiden 30 jaar oud) op donderdag 22 januari 1857 met Barbera Tjallings ""Berber"" van Balen, dr. van Tjalling Piers van Balen en Antje Jans Spoelstra, geb. op vrijdag 9 juni 1826 Wijtgaard, ovl. (70 jaar oud) op maandag 19 april 1897, begr. Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Pier Thomas Terpstra, geb. op vrijdag 13 januari 1865 Wirdum, ged. op zaterdag 14 januari 1865, ovl. (2 maanden oud) op zondag 9 april 1865 Wirdum.  
  2.  Levenloos Terpstra, geb. en ovl. in 1868 Wirdum.  
  3.  Klaas Thomas Terpstra, geb. op zondag 12 juni 1859 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (2 maanden oud) op maandag 29 augustus 1859 Wijtgaard.  
  4.  Tjalling Thomas Terpstra, geb. op zondag 12 juni 1859 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (2 maanden oud) op zondag 21 augustus 1859 Wijtgaard.  
  5.  Antje Thomas Terpstra, geb. op maandag 11 januari 1858 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (3 maanden oud) op dinsdag 4 mei 1858 Wirdum.  
  6.  Tjalling Thomas Terpstra, geb. op zondag 25 november 1860 Wirdum, Cafehouder/kastelein Wijtgaard, ovl. (65 jaar oud) op donderdag 4 november 1926, begr. op maandag 8 november 1926 Wijtgaard, Family Address nr. 113 in 1879 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1888 met Catherina Siebes Huitema, dr. van Sybe Sjoukes Huitema en Akke Johannes van der Werf, geb. op donderdag 4 januari 1866 Heeg, ovl. (70 jaar oud) op zondag 9 augustus 1936 Blauwhuis, begr. Blauwhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  7.  Nicolaas Thomas ""Klaas"" Terpstra, geb. op vrijdag 14 november 1862 Wijtgaard, ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1943 Assendelft, volgt XIam.  Xar.  Tjalling Klazes Terpstra, zn. van Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra (IXs) en Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, geb. op dinsdag 18 januari 1825 Wijtgaard, Schipper/brugdraaier in 1887, ovl. (85 jaar oud) op zondag 20 november 1910 Sneek, tr. (resp. 36 en 37 jaar oud) (1) op zondag 3 februari 1861 Sneek met Antoinetta Bakker, geb. op zondag 30 maart 1823 Sneek, ovl. (43 jaar oud) op donderdag 28 februari 1867 Sneek.  
  Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  Tjalling Klazes Terpstra, tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (2) op zondag 31 mei 1868 Sneek met Fronika de Boer, geb. op maandag 4 juli 1825 Sneek, ovl. (61 jaar oud) op zondag 20 februari 1887 Workum.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Foetina Francisca Antonia Terpstra, geb. op zondag 3 oktober 1869 Sneek, ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1922 Sneek, tr. (beiden 39 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1909 Sneek met Jouke van der Weij, geb. op zondag 10 oktober 1869 Woudsend, ovl. (57 jaar oud) op donderdag 29 september 1927 Sneek. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Xas.  Klaas Klazes Terpstra, zn. van Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra (IXs) en Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, geb. op woensdag 14 juli 1830 Wirdum, Schilder 1856 verversknecht wonende te Workum; in 1867 verver te Wirdum.", ovl. (76 jaar oud) op vrijdag 28 september 1906 Wijtgaard, begr. op maandag 1 oktober 1906 Wijtgaard, Family Address nr. 68 K Wijtgaard, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) op zondag 6 april 1856 Bolsward met Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, dr. van Uiltje Oeges Plantinga en Hiske Willems van der Meer, geb. op donderdag 2 juni 1825 Abbega, in 1856 dienstmeid 1856 wonende te Bolsward, ervoor te Arum, ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1904 Wijtgaard, begr. op vrijdag 20 mei 1904 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Klaas Klazes Terpstra, geb. op vrijdag 19 april 1861 Wirdum, ovl. (55 jaar oud) op zondag 16 juli 1916 Amsterdam, volgt XIan.  
  2.  Tjalling Klazes Terpstra, geb. op maandag 28 oktober 1867 Wirdum, ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 januari 1940 Amsterdam, volgt XIao.  
  3.  Tjitske Klazes Terpstra, geb. op vrijdag 15 september 1865 Wirdum, ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 11 mei 1943 Bussum, volgt XIap.  
  4.  Ulnergin (Ulricus) ""Uiltje"" (Ulke Klazes) Terpstra, geb. op dinsdag 11 januari 1859 Wirdum, ovl. (35 jaar oud) op zondag 30 september 1894 Workum, volgt XIaq.  
  5.  Barbera Klazes ""Berber"" Terpstra, geb. op dinsdag 22 april 1856 Wirdum, ovl. (34 jaar oud) op woensdag 18 juni 1890 Wijtgaard, volgt XIar.  
  6.  Hiskje Klazes Terpstra, geb. op maandag 14 september 1863 Wirdum, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 6 januari 1932 St. Nicolaasga, volgt XIas.  

Xat.  Simon Klazes Terpstra, zn. van Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra (IXs) en Barbara Thomas ""Berber"" de Haan, geb. op woensdag 29 juli 1835 Wijtgaard, Arbeider, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1911 Blauwhuis, begr. op dinsdag 21 februari 1911 Wijtgaard, Family Address nr. 51 BK na 1863 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op zaterdag 23 mei 1863 met Johanna Uiltjes ""Joanna Oedzes"" Plantinga, dr. van Uiltje Oeges Plantinga en Hiske Willems van der Meer Plantinga, geb. op vrijdag 18 april 1834 Abbega, ovl. (58 jaar oud) op zondag 1 januari 1893 Wijtgaard, begr. op woensdag 4 januari 1893 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Hiske Simons ""Zr. Maria Godeliva"" Terpstra, geb. op donderdag 16 maart 1871 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op maandag 17 januari 1944 Wijchen, begr. op donderdag 20 januari 1944 Wijchen.  
  2.  Nicolaas Simons ""Klaas"" Terpstra, geb. op donderdag 26 december 1878 Wirdum, ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1970 Leeuwarden, volgt XIat.  
  3.  Hiskje Simons Terpstra, geb. op vrijdag 14 januari 1870 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (één week oud) op vrijdag 21 januari 1870 Wijtgaard.  
  4.  Klaaske Simons ""zr. Adelina"" Terpstra, geb. op vrijdag 26 maart 1875 Wijtgaard, Uitgetreden non ongehuwd Lid 3e orde van St. Franciscus. Zij deed veel liefdadigheidswerk, ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 8 maart 1952 Bolsward, begr. op woensdag 12 maart 1952 Bolsward.  
  5.  Berber Simons ""Zr. Pachomia"" Terpstra, geb. op dinsdag 22 oktober 1872 Wijtgaard, ovl. (88 jaar oud) op zondag 15 oktober 1961 Zutphen, begr. Zutphen.  

Xau.  Tjitske Douwes Bijlsma, dr. van Douwe Jans Bijlsma en Agatha Tjallings ""Akke"" Terpstra (IXt), geb. op zondag 27 mei 1821, ovl. (29 jaar oud) op zondag 25 augustus 1850, tr. (25 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1847 met Johannes Sakes Janse.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Sake (Johannes) Janse, geb. op donderdag 2 augustus 1849.  
  2.  Akke (Johannes) Janse, geb. op maandag 5 juni 1848.  

Xav.  Jan Douwes Bijlsma, zn. van Douwe Jans Bijlsma en Agatha Tjallings ""Akke"" Terpstra (IXt), geb. op vrijdag 22 november 1816 Wirdum, ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1878, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op donderdag 26 mei 1842 met Froukje Symens (Symons) Appelhof, dr. van Simon (Symon) Martins Appelhof en Dieuwke Andries Koopmans, geb. op dinsdag 16 december 1817, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1878.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Andries Jans Bijlsma, geb. op zaterdag 8 september 1855 Wirdum, Bootjebouwer, ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 28 april 1928 Wijtgaard, begr. op woensdag 2 mei 1928 Wijtgaard, tr. met Pietje Pieters Terpstra (zie Xc). Uit dit huwelijk geen kinderen.  

Generatie XI

XIa.  Pieter Klazes Terpstra, zn. van Klaas Pieters Terpstra (Xa) en Antje Rinzes Boersma (XIaa), geb. op zondag 8 september 1867 Wirdum, Koopman te Wirdum, ovl. (37 jaar oud) op woensdag 18 januari 1905 Leeuwarden, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 22 april 1893 met Wopkje Gosses Hiemstra, dr. van Gosse Sytzes Hiemstra en Styntje Pieters De Bruin, geb. in 1869 Suawoude, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1905.  
  Uit dit huwelijk 2 kinderen:  
  1.  Klaas Terpstra, geb. op donderdag 31 januari 1895 Wirdum, ovl. (51 jaar oud) op zondag 26 mei 1946 Leeuwarden, volgt XIIa.  
  2.  Stijntje Terpstra, geb. op zaterdag 22 februari 1896 Wirdum, Bediende, ovl. (74 jaar oud) op maandag 24 augustus 1970 Leeuwarden, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) op dinsdag 27 mei 1930 met Jan Bron, geb. op maandag 8 augustus 1892 Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.  

XIb.  Maria Klazes Terpstra, dr. van Klaas Pieters Terpstra (Xa) en Antje Rinzes Boersma (XIaa), geb. op maandag 7 september 1874 Wijtgaard, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1951 Sneek, tr. (beiden 26 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1901 met Bauke (Jozefs) Andringa, zn. van Joseph Pieters Andringa en Antje Baukes de Boer, geb. op zondag 20 december 1874 Tirns, ovl. (70 jaar oud) op dinsdag 13 november 1945 Sneek.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Anna Maria Andringa, geb. op vrijdag 24 maart 1905 Sneek, tr. (32 jaar oud) op donderdag 24 februari 1938 met J Hettinga. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Dirk Petrus Andringa, geb. op zaterdag 4 mei 1907 Sneek.  
  3.  Susanna Tekela Andringa, geb. op woensdag 10 april 1912 Sneek, tr. (27 jaar oud) op maandag 10 juli 1939 met P.F. Silvius. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Tekela Maria Andringa, geb. op maandag 15 mei 1916 Sneek.  
  5.  Jozeph Theodorus Andringa, geb. op woensdag 16 april 1902 Sneek.  
  6.  Nicolaas Johannes Andringa, geb. op zaterdag 9 januari 1904 Sneek.  

XIc.  Jan Klazes Terpstra (XIc), zn. van Klaas Pieters Terpstra (Xa) en Antje Rinzes Boersma (XIaa), geb. op donderdag 17 april 1873 Wijtgaard, Koopman te Wirdum/Kastelijn /Veehandelaar in 1731, ovl. (79 jaar oud) op zondag 22 maart 1953 Huizum, begr. op donderdag 26 maart 1953 Leeuwarden, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1902 Huizum met Grietje Vliegendehond, dr. van Ivo Johannes Vliegendehond en Elisabeth Meinderts ""Lijsbeth"" Westra (XIag) (zie XIIaf).  

XId.  Petrus ""Pieter"" Rondema, zn. van Michiel Johannes ""Machiel"" Rondema en Pietje Pieters Terpstra (Xc), geb. op vrijdag 5 april 1867 Wijtgaard, Turf-Schipper tussen 1904 en 1913, ovl. (61 jaar oud) op woensdag 12 september 1928 Leeuwarden, begr. Wijtgaard, tr. (beiden 26 jaar oud) op zaterdag 16 december 1893 met Tjitske Eildert Meeter, dr. van Eildert Meeter en Antje Westerhof, geb. op zondag 31 maart 1867 Harkema Opeinde, Turf-schippersvrouw tussen 1904 en 1908, ovl. (79 jaar oud) op donderdag 11 april 1946 Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Pietje Rondema, geb. op zaterdag 4 december 1897 Wijtgaard, ovl. (37 jaar oud) op vrijdag 22 februari 1935 Leeuwarden, begr. Wijtgaard, relatie met Johannes Veenstra, zn. van Cornelis Veenstra en Johanna Sybes Riedstra, geb. op vrijdag 2 september 1898 Huizum, ovl. (73 jaar oud) op woensdag 12 januari 1972 Alkmaar. Uit deze relatie geen kinderen.  
  2.  Eldert Rondema, geb. op woensdag 6 december 1899 Hoogezand, ONGEHUWD, ovl. (1 jaar oud) op maandag 2 december 1901.  
  3.  Eldert Rondema, geb. op vrijdag 7 februari 1902 Wijtgaard, relatie met Jantiena Ten Hoeve, dr. van Izaak Hilbert Ten Hoeve en Margrieta Bakker, geb. op maandag 27 februari 1911 Hoogeveen, ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 15 november 1975 Leeuwarden. Uit deze relatie geen kinderen.  
  4.  Andries Rondema, geb. op zaterdag 16 april 1904 Wijtgaard, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1931 Raamsdonkveer met Wilhelmina Maton, dr. van Cornelis Maton en Maria Van Vugt, geb. op woensdag 8 mei 1907 Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  5.  Hendericus Rondema, geb. tussen 1895 en 1908.  
  6.  Machiel Rondema, geb. op donderdag 25 oktober 1894 Wijnjeterp, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) in 1919 Doggersbank.  
  7.  Antje Rondema, geb. op woensdag 15 april 1896 Wijtgaard, ovl. (51 jaar oud) op zondag 1 februari 1948 Leeuwarden.  

XIe.  Pieter Sybrens Terpstra, zn. van Sybren Pieters Terpstra (Xd) en Fetje Sjoukes Dijkstra, geb. op vrijdag 19 februari 1864 Wijtgaard, Wagenmaker, ovl. (72 jaar oud) op woensdag 27 mei 1936 Sneek, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) op zondag 12 februari 1893 met Klaaske ""Clara"" Boing, dr. van Dinglom Johannes Boing en Janke Hendriks Vos, geb. op vrijdag 12 juni 1868 Goingarijp, ovl. (68 jaar oud) op donderdag 27 mei 1937 Sneek, begr. op zondag 30 mei 1937 Sneek.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Janke Terpstra, geb. op vrijdag 2 oktober 1896 Sneek, Onderwijzeres Ongehuwd te Assendelft op de St. Jozefschool (gesloopt), ovl. (64 jaar oud) op maandag 14 november 1960 Sneek.  
  2.  Dingnatius Johannes Terpstra, geb. op donderdag 9 juni 1898 Sneek, Boekhouder/wagenmaker/Klerk Klerk dir. bel, ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1972 Sneek.  
  3.  Frederika Maria Terpstra, geb. op vrijdag 7 februari 1902 Sneek, Ongehuwd op 60-jarige leeftijd.  
  4.  Sijbren Terpstra, geb. op zondag 1 juli 1894 Sneek, Wagenmaker Ongehuwd, ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1953 Sneek.  

XIf.  Sjouke Sybrens Terpstra, zn. van Sybren Pieters Terpstra (Xd) en Fetje Sjoukes Dijkstra, geb. op maandag 7 augustus 1865 Joure, ovl. (79 jaar oud) op woensdag 3 januari 1945 Amsterdam, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op zondag 21 mei 1893 met Ytje Bosma, dr. van Johannes Harmens ""Jan"" Bosma en Yda Dirks Monsma, geb. op zondag 19 april 1868 Haskerland, ovl. (89 jaar oud) op vrijdag 8 november 1957 Amsterdam, begr. op woensdag 13 november 1957 Amsterdam.  
  Uit dit huwelijk 11 kinderen:  
  1.  Ida Maria Terpstra, geb. op dinsdag 25 november 1902 Amsterdam, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zondag 21 februari 1904 Amsterdam.  
  2.  Johannes Terpstra, geb. op donderdag 18 april 1895 Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 14 november 1970 Amsterdam, volgt XIIl.  
  3.  Hermanus Terpstra, geb. op maandag 16 september 1901 Amsterdam, ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1983, volgt XIIm.  
  4.  George Johannes Terpstra, geb. op donderdag 27 juni 1907 Amsterdam, ovl. (71 jaar oud) op zondag 28 januari 1979 Amsterdam, volgt XIIn.  
  5.  Frederika Cornelia Terpstra, geb. op zaterdag 19 augustus 1911 Amsterdam, volgt XIIo.  
  6.  George Terpstra, geb. op woensdag 29 juni 1904 Amsterdam, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 8 augustus 1905 Amsterdam.  
  7.  Ida Maria Terpstra, geb. op zondag 4 februari 1906 Amsterdam, ovl. (88 jaar oud) op zondag 7 augustus 1994 Amsterdam.  
  8.  Frederika Terpstra, geb. op donderdag 18 april 1895 Amsterdam, Tweeling Ongehuwd, ovl. in 1895.  
  9.  Theodorus Terpstra, geb. op zondag 24 juli 1898 Amsterdam, ovl. (73 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1972 Amsterdam, volgt XIIp.  
  10.  Sybrandus Petrus ""fr. Laurentius"" Terpstra, geb. op vrijdag 30 oktober 1896 Amsterdam, Congregatie van de Witte Paters, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 23 juni 1982 's-Hertogenbosch.  
  11.  Pieter Terpstra, geb. op dinsdag 13 maart 1900 Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1980 Amsterdam, volgt XIIq.  

XIg.  Wytske Stornebrink (XIg), dr. van Jacob Piers Stornebrink en Pietje Tjeerds Roorda (Xe), geb. op maandag 22 augustus 1864 Wirdum, ovl. (78 jaar oud) op zondag 8 november 1942 Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) op donderdag 17 mei 1888 met Taekele Beints van der Zweep, zn. van Beinte Hanzes van der Zweep en Gerlantje Jacobs Roorda (Xal) (zie XIaf).  

XIh.  Anna Tekstra, dr. van Anne Wytzes Tekstra en Agatha Tjibbes ""Akke"" Terpstra (Xm), geb. op maandag 23 mei 1881 Wijtgaard, ovl. (99 jaar oud) op vrijdag 19 september 1980 Wijtgaard, begr. in 1980 Wijtgaard, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) op zaterdag 8 juni 1912 met Tjeerd Arnoldus Jorna, zn. van Arnoldus Tjeerds Jorna en Tjerkje Foppes Hoekstra, geb. op zaterdag 7 januari 1882 Wijtgaard, Vee-koopman, ovl. (85 jaar oud) op zondag 10 september 1967, begr. in 1967 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Arnoldus Jorna, geb. op zaterdag 16 december 1916 Wijtgaard, Funeral Grouw, ovl. (74 jaar oud) op woensdag 31 juli 1991 Reduzum.  
  2.  Wytze Jorna, geb. op zondag 28 april 1918 Wijtgaard, Funeral op vrijdag 15 december 2000 Wijtgaard, ovl. (82 jaar oud) op maandag 11 december 2000 Harlingen.  
  3.  Foppe Jorna, geb. op maandag 2 augustus 1920 Wijtgaard, ovl. Wijtgaard.  
  4.  Gerhardus Jorna, geb. op zaterdag 25 juni 1921 Wijtgaard.  
  5.  Sijbrandus Jorna, geb. op vrijdag 20 april 1923 Wijtgaard.  
  6.  Piet Jorna, geb. op zaterdag 19 april 1924 Wijtgaard.  
  7.  Agatha Jorna, geb. op woensdag 4 januari 1928 Wijtgaard.  
  8.  Theresia (Trees) Jorna, geb. op zondag 21 december 1913 Wijtgaard, ovl. (55 jaar oud) op donderdag 16 januari 1969 Wijtgaard.  
  9.  Anne Jorna, geb. op zondag 14 maart 1915 Wijtgaard, volgt XIIr.  

XIi.  Margarita ""Grietje"" Tekstra, dr. van Anne Wytzes Tekstra en Agatha Tjibbes ""Akke"" Terpstra (Xm), geb. op zaterdag 16 februari 1867 Wijtgaard, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1945 Utrecht, begr. op woensdag 6 juni 1945 Utrecht, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) op zaterdag 23 mei 1891 met Johannes Doekles ""Jan"" Bijlsma, zn. van Doekle Jans Bijlsma en Tjitske Sybrens Eerdeke, geb. op zondag 10 mei 1857 Wirdum, ovl. (82 jaar oud) op zondag 28 mei 1939 Utrecht, begr. op donderdag 1 juni 1939 Utrecht.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Doekele Bijlsma, geb. op vrijdag 13 april 1894.  
  2.  Tjitske Bijlsma, geb. op vrijdag 10 april 1896 Snikzwaag, ovl. (76 jaar oud) op maandag 8 mei 1972, volgt XIIs.  
  3.  Agatha Bijlsma, geb. op maandag 29 februari 1892.  

XIj.  Wytze ""Vitus"" Tekstra, zn. van Anne Wytzes Tekstra en Agatha Tjibbes ""Akke"" Terpstra (Xm), geb. op zondag 25 september 1870 Wijtgaard, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1936, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) op zaterdag 18 mei 1901 met Maria Wissia Schmit, geb. op donderdag 21 februari 1878 Luinjeberd, begr. in 1955 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk een dochter:  
  1.  Korneliske Tekstra, geb. op dinsdag 25 februari 1902.  

XIk.  Sybrigje Annes Terpstra, dr. van Anne Tjibbes Terpstra (Xn) en Tjitske Riemers Van Dijk, geb. op zondag 29 oktober 1871 Wijtgaard, op vrijdag 20 februari 1885, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 9 februari 1949 Leeuwarden, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) op zaterdag 18 mei 1901 Leeuwarden met Jan Palsma, geb. op maandag 25 mei 1868 Warga, ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 24 augustus 1934 Warga.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Pieter Palsma, geb. op zondag 17 september 1905 Warga.  

XIl.  Grietje Annes ""Griet"" Terpstra, dr. van Anne Tjibbes Terpstra (Xn) en Tjitske Riemers Van Dijk, geb. op donderdag 16 maart 1865 Wijtgaard, op vrijdag 20 februari 1885, ovl. (72 jaar oud) op donderdag 11 november 1937 Wijtgaard, begr. op maandag 15 november 1937 Wijtgaard, tr. (resp. 24 en 37 jaar oud) op zaterdag 16 november 1889 met Age Simons van der Zee, zn. van Symen Ages (Symon Ages) van der Zee en Teertske (Teetske) Klases ""Taetske"" Boekema, geb. op donderdag 26 augustus 1852 Wartena, ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1940 Wijtgaard, begr. op maandag 3 juni 1940 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Janke van der Zee, geb. op dinsdag 6 juli 1909 Wijtgaard, ovl. (47 jaar oud) op vrijdag 9 november 1956, begr. Wijtgaard.  
  2.  Dirk van der Zee, geb. op zondag 4 december 1910 Wijtgaard.  
  3.  Klaas van der Zee, geb. op woensdag 4 maart 1903 Wijtgaard.  
  4.  Sybregje van der Zee, geb. op donderdag 12 april 1900 Wijtgaard.  
  5.  Tjitske van der Zee, geb. op zondag 23 oktober 1892 Wijtgaard.  
  6.  Taetske van der Zee, geb. op vrijdag 1 oktober 1897 Wijtgaard.  
  7.  Symen Ages ""Simon"" van der Zee, geb. op vrijdag 28 november 1890 Wijtgaard, ovl. (32 jaar oud) op woensdag 4 juli 1923 Wijtgaard, begr. op zaterdag 7 juli 1923 Wijtgaard.  
  8.  Antonius ""Anton"" van der Zee, geb. op zaterdag 22 juni 1895 Wijtgaard, Dorpsschilder Wijtgaard Ongehuwd, ovl. (80 jaar oud) op zondag 12 oktober 1975, begr. Wijtgaard.  
  9.  Tjibbe van der Zee, geb. op zaterdag 20 januari 1906 Wijtgaard.  

XIm.  Trijntje Annes ""Trientje"" Terpstra, dr. van Anne Tjibbes Terpstra (Xn) en Tjitske Riemers Van Dijk, geb. op vrijdag 9 januari 1874 Wijtgaard, ovl. (43 jaar oud) op zondag 6 mei 1917 Warga, begr. op woensdag 9 mei 1917 Warga, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op zaterdag 18 mei 1901 Leeuwarden met Hendrik Hotzes (Hoytes) Elzinga, zn. van Hotze Hendriks Elzinga en Juliana Matheus ""Jeltje"" Posthumus, geb. op zaterdag 27 januari 1872 Warga, ovl. (90 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1962 Warga.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Hotse Elzenga, geb. in 1906 Warga, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 4 november 1981 Zaandam, begr. op maandag 9 november 1981 Zaandam.  
  2.  Anne Elzenga, geb. op vrijdag 4 december 1908 Warga, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 21 mei 1975 Leeuwarden, relatie met Martina Elzenga. Uit deze relatie geen kinderen.  
  3.  Bernardus Elzenga, geb. op woensdag 5 maart 1913 Warga, 05, ovl. (84 jaar oud) op woensdag 27 augustus 1997 Zaandam.  
  4.  Hotze Elzenga, geb. circa zaterdag 4 februari 1905, ovl. (minder dan één jaar oud) op zondag 19 februari 1905.  
  5.  Juliana ""Jeltje"" Elzenga, geb. op zondag 2 maart 1902 Warga, ovl. (83 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1986 Oosterwierum, gecr. op maandag 3 maart 1986 Goutum, relatie met Sjoerd. Uit deze relatie geen kinderen.  
  6.  Tjitske Elzenga, geb. in 1904 Warga, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op donderdag 10 april 1986, gecr. op dinsdag 15 april 1986 Goutum.  

XIn.  Taeke Petrus Hiemstra, zn. van Petrus Taekes Hiemstra en Trijntje Sipkes van der Meer (Xp), geb. op woensdag 1 juli 1868 Oldeclooster, ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 6 november 1942 Sneek, relatie met Marijke de Wolff Hiemstra, geb. op maandag 17 april 1871 Greonterp, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 17 april 1945 Bolsward.  
  Uit deze relatie een dochter:  
  1.  Susanna Veronica Hiemstra, geb. op woensdag 1 juni 1898 Oldeclooster, ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 12 oktober 1965 Bolsward, volgt XIIt.  

XIo.  Dinglom Julius Hoogma (XIo), zn. van Julius Klazes ""Jisk"" Hoogma en Agnes Sipkes ""Nieske"" van der Meer (Xr), geb. op dinsdag 20 november 1877 Oosterwierum, KOOPMAN, ovl. (65 jaar oud) op donderdag 11 februari 1943, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar oud) circa 1903 met Femia Dirks ""Fenna"" van Balen, dr. van Theodorus Jans ""Durk"" ""Dirk"" van Balen (XIt) en Anke Tjallings Janse (zie XIIaa).  

XIp.  Trijntje Hoogma, dr. van Julius Klazes ""Jisk"" Hoogma en Agnes Sipkes ""Nieske"" van der Meer (Xr), geb. op zondag 18 september 1881 Oosterwierum, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) op zaterdag 7 juni 1913 met Sjouke Altenburg, geb. op vrijdag 25 april 1879.  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Klaas Altenburg, geb. op vrijdag 2 juli 1920.  
  2.  Jan Altenburg, geb. op donderdag 20 oktober 1921.  
  3.  Agnes Altenburg, geb. op zondag 21 januari 1923, relatie met de Franz, geb. circa 1920. Uit deze relatie geen kinderen.  
  4.  Jelle Altenburg, geb. op zondag 8 april 1923.  
  5.  Saekele Altenburg, geb. op zondag 17 mei 1914.  
  6.  Oeke Altenburg, geb. op zondag 6 juni 1915.  
  7.  Julius Altenburg, geb. op maandag 10 december 1917.  

XIq.  Taekele van der Zweep, zn. van Hans Taekeles van der Zweep (XIad) en Rinske Klazes Terpstra (Xs), geb. op dinsdag 31 maart 1885 Deinum, ovl. (78 jaar oud) op zondag 15 december 1963 Doorwerth, begr. op woensdag 18 december 1963 Doorwerth, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op zaterdag 23 november 1912 Leeuwarden met Lodewika Engwirda van der Zweep, dr. van Andreas Franses Engwirda en Trijntje Matthijs Kempes Engwirda, geb. op zaterdag 21 september 1889 Franeker, Funeral op zaterdag 15 januari 1977 Doorwerth RK, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 12 januari 1977 Wageningen.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Hans van der Zweep, geb. op zaterdag 7 juli 1917 Leeuwarden, ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 28 oktober 2000 Arnhem.  
  2.  Marie van der Zweep, geb. op dinsdag 24 september 1918.  
  3.  Andre van der Zweep, geb. op dinsdag 20 juli 1920 Leeuwarden, ovl. (64 jaar oud) op zondag 24 februari 1985 Utrecht.  
  4.  Antoon van der Zweep, geb. op dinsdag 27 december 1921 Leeuwarden, ovl. (63 jaar oud) op woensdag 13 november 1985 Geleen.  
  5.  Lodewike (Loetie) van der Zweep, geb. op woensdag 6 januari 1926 Leeuwarden, Funeral Doorwerth, ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 23 december 2003 Arnhem.  
  6.  Levenloos van der Zweep, geb. en ovl. op maandag 13 maart 1933 Leeuwarden.  
  7.  Catherina Theodulle (Tiny) van der Zweep, geb. op vrijdag 31 oktober 1913 Leeuwarden, Funeral Doorwerth RK, ovl. (62 jaar oud) op donderdag 10 juni 1976.  
  8.  Regina Wietske (Gien) van der Zweep, geb. op woensdag 9 september 1914 Leeuwarden, Funeral Doorwerth, ovl. (75 jaar oud) op maandag 12 maart 1990.  
  9.  Thea van der Zweep, geb. op dinsdag 28 december 1915 Leeuwarden, ovl. (86 jaar oud) op zondag 12 mei 2002.  

XIr.  Sybrig Jans van Balen, dr. van Jan Tjallings van Balen en Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep (Xu), geb. op maandag 17 december 1860 Wijtgaard, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1926, tr. met Epke Spijkerman, zn. van Tjitske Jacobus Spijkerman en Froukjen Johannes Rypkema Spijkerman (zie Xb).  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Jan Spijkerman, geb. op maandag 23 december 1889 St. Nicolaasga, ovl. (62 jaar oud) op zaterdag 2 februari 1952 De Bilt, Bilthoven, volgt XIIv.  

XIs.  Antje Jans van Balen, dr. van Jan Tjallings van Balen en Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep (Xu), geb. op zaterdag 6 mei 1854, ovl. (55 jaar oud) op woensdag 20 april 1910, tr. met Johannes Tjitskes Spijkerman, zn. van Tjitske Jacobus Spijkerman en Froukjen Johannes Rypkema Spijkerman (zie Xb).  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Jan Spijkerman, geb. op zondag 23 juni 1889 St. Nicolaasga, ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 april 1969 St. Nicolaasga, volgt XIIw.  

XIt.  Theodorus Jans ""Durk"" ""Dirk"" van Balen, zn. van Jan Tjallings van Balen en Euphemia Durks (Dirks) ""Fentje"" ""Antje"" van der Zweep (Xu), geb. op maandag 27 september 1858 Wijtgaard, ovl. (90 jaar oud) op maandag 25 oktober 1948, begr. Wijtgaard, tr. met Anke Tjallings Janse, dr. van Tjalling Sakes Janse en Geertje Sjoerds van der Weide Janse (zie Xb).  
  Uit dit huwelijk 8 kinderen:  
  1.  Sjoerd Dirks Van Balen, geb. op zondag 3 februari 1901 Wijtgaard, ovl. (83 jaar oud) op maandag 4 juni 1984 Wijtgaard, volgt XIIx.  
  2.  Tjalling Dirks van Balen, geb. in 1888, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1969, volgt XIIy.  
  3.  Catharinus van Balen, geb. op woensdag 31 juli 1889 Wirdum, ovl. (86 jaar oud) op maandag 15 september 1975 Wartena, volgt XIIz.  
  4.  Geertje van Balen, geb. circa 1887 Wirdum, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1911 met Sjouke de Vries, zn. van Bauke de Vries en Tjitske Jorna de Vries, geb. circa 1885 Franeker. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  5.  Anna van Balen, geb. circa 1894 Wirdum, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 7 september 1918 met Cornelis Hubertus de Jonge, geb. circa 1892 Ootmarsum. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Jans Dirks van Balen, geb. op dinsdag 12 mei 1885 Wijtgaard, ovl. (23 jaar oud) op zondag 25 april 1909 Wijtgaard.  
  7.  Baukje Dirks van Balen, tr. (Piere Jozeph ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 januari 1921 met Piere Jozeph de Jonge, geb. circa 1896 Franeker. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  8.  Femia Dirks ""Fenna"" van Balen, geb. circa 1885, volgt XIIaa.  

XIu.  Taeke Jans Roorda, zn. van Jan Taekes Roorda en Grietje Piers Stornebrink (Xy), geb. op donderdag 12 oktober 1843, ovl. (53 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1897, tr. (resp. 44 en 30 jaar oud) op donderdag 23 augustus 1888 met Geertje van der Weyde Roorda, geb. op dinsdag 13 oktober 1857, ovl. (66 jaar oud) op maandag 10 december 1923.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Agatha Roorda Haringsma, geb. op dinsdag 5 november 1889, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1917 met Anne Haringsma, zn. van Age Durks Haringsma en Jeltje Hendriks Hanema, geb. op vrijdag 17 juni 1887 Rauwerd. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Grietje Roorda, geb. op zaterdag 24 december 1892, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor maandag 16 juli 1894.  
  3.  Grietje Maria Roorda, geb. op maandag 16 juli 1894, ovl. (39 jaar oud) op maandag 15 januari 1934, volgt XIIab.  
  4.  Jan Taekes Roorda, geb. op maandag 31 augustus 1891 Wirdum, ovl. (77 jaar oud) op donderdag 22 mei 1969 Bolsward, volgt XIIac.  
  5.  Watze Teakes Roorda, geb. op donderdag 26 maart 1896 Wijtgaard, ovl. (69 jaar oud) op donderdag 18 november 1965 Wijtgaard, volgt XIIad.  

XIv.  Antje Douwes Boermans, dr. van Douwe Willems Boermans (Xaa) en Pietje Lolkes de Klaver, geb. op vrijdag 23 januari 1857, Dienstbode, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 10 februari 1925 Harlingen, relatie met Jan Ettema, geb. op dinsdag 13 september 1853, ovl. (43 jaar oud) op zaterdag 6 februari 1897.  
  Uit deze relatie een zoon:  
  1.  Harmen Ettema, geb. op zaterdag 28 september 1895, ovl. (76 jaar oud) op donderdag 25 november 1971 Harlingen, begr. gecremeerd, relatie met IJfke Ypma, dr. van Jan Ypma en Antje Boermans, geb. op maandag 13 januari 1896 Wijtgaard, ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 13 november 1981 Harlingen, gecr. Goutum. Uit deze relatie geen kinderen.  

XIw.  Antje Sytzes Noppert, dr. van Sytze Jans Noppert en Hittje Willems Boermans (Xab), geb. op maandag 15 september 1851 Sloten, ovl. (64 jaar oud) op maandag 5 juni 1916 Oosterwierum, begr. Wijtgaard, tr. (resp. 24 en 60 jaar oud) op donderdag 20 januari 1876 met Meindert Remkes Kingma, geb. op woensdag 6 december 1815 Rauwerd.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Helena Meinderts Kingma, geb. op maandag 4 juli 1881.  
  2.  Sidonius Meinderts Kingma, geb. op woensdag 27 mei 1885.  
  3.  Agatha Meinderts Kingma, geb. op woensdag 8 augustus 1877, ovl. (2 maanden oud) op zaterdag 13 oktober 1877.  
  4.  Agatha Meinderts Kingma, geb. op vrijdag 11 oktober 1878.  

XIx.  Pjirkjen Sytzes Noppert, dr. van Sytze Jans Noppert en Hittje Willems Boermans (Xab), geb. op dinsdag 21 maart 1854 Sloten, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1932 Hilversum, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1877 met Hendrik Jogchums van der Velde, geb. op woensdag 11 mei 1853 Wartena, ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 15 december 1923 Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Hittje Jogchums Hendriks van der Velde, geb. in 1885.  
  2.  Antje Hendriks van der Velde, geb. op woensdag 4 november 1885.  
  3.  Sytze Hendriks van der Velde, geb. op donderdag 11 oktober 1888.  
  4.  Jeltje Hendriks van der Velde, geb. op zondag 10 maart 1878.  
  5.  Jogchum Hendriks van der Velde, geb. op dinsdag 18 maart 1879.  

XIy.  Jan Sytzes Noppert, zn. van Sytze Jans Noppert en Hittje Willems Boermans (Xab), geb. op maandag 24 juni 1850 Sloten, ovl. (45 jaar oud) op dinsdag 23 juni 1896, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) op zaterdag 23 mei 1874 met Aaltje Tettes Sytsma Noppert, dr. van Tette Doedes Sytsma en Yttje Harmens van der Werf Sytsma, geb. op maandag 23 februari 1846 Hijlaard, Baarderadeel.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Tette Jans Noppert, geb. op zondag 27 oktober 1878, ovl. (1 jaar oud) op donderdag 8 juli 1880.  
  2.  Yttje Noppert, geb. op vrijdag 5 oktober 1883, ovl. (1 jaar oud) op zondag 7 juni 1885.  
  3.  Yttje Noppert, geb. op zondag 23 september 1888, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1914, tr. (25 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1914 Leeuwarden met Lolke Gutman. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Hittje Noppert, geb. op zaterdag 5 september 1874 Baijum, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1906, tr. (31 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1906 Leeuwarden met Gerardus van der Laan. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  5.  Sytze Noppert, geb. op donderdag 1 juni 1876, ovl. (9 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1885.  

XIz.  Hyltje Boermans, zn. van Hessel Willems Boermans (Xac) en Johanna Hyltjes Schaafsma, geb. op maandag 18 juni 1855 Wergea, ovl. (36 jaar oud) op zondag 24 januari 1892 Leeuwarden, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) op zaterdag 5 mei 1888 Leeuwarden met Ruth Boersma Boermans, dr. van Jacob Boersma en Aafke Sietses Hoekstra Boersma, geb. op vrijdag 17 augustus 1860 Wergea, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1933 Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk 2 dochters:  
  1.  Johanna Boermans, geb. op donderdag 25 december 1890 Leeuwarden, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 1 mei 1957 Leeuwarden, begr. Leeuwarden, relatie met Klaas Palstra, geb. op zaterdag 13 februari 1892 Makkum, ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 4 juli 1970 Leeuwarden. Uit deze relatie geen kinderen.  
  2.  Afina Maria Boermans, geb. op vrijdag 1 maart 1889 Leeuwarden, ovl. (89 jaar oud) op zaterdag 30 september 1978 Leeuwarden, volgt XIIae.  

XIaa.  Antje Rinzes Boersma, dr. van Rinse Jans ""Reinsk"" Boersma en Tjitske Willems Boermans (Xae), geb. op dinsdag 11 februari 1845 Wijtgaard, ovl. (34 jaar oud) op donderdag 10 juli 1879, tr. met Klaas Pieters Terpstra (zie Xa).  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Pieter Klazes Terpstra, geb. op zondag 8 september 1867 Wirdum, ovl. (37 jaar oud) op woensdag 18 januari 1905 Leeuwarden, volgt XIa.  
  2.  Rinse Klazes Terpstra, geb. op zondag 13 augustus 1876 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (4 jaar oud) op dinsdag 7 december 1880.  
  3.  Maria Klazes Terpstra, geb. op maandag 7 september 1874 Wijtgaard, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1951 Sneek, volgt XIb.  
  4.  Sybren Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 11 december 1877 Wirdum, Ongehuwd, ovl. (90 jaar oud) op zaterdag 3 februari 1968 Leeuwarden.  
  5.  Tjitske Klazes Terpstra, geb. op zondag 26 maart 1871 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op maandag 1 juli 1946 Leeuwarden, begr. op zaterdag 6 juli 1946 Leeuwarden, tr. (resp. 31 en ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1902 met Arjen Tyses Hoekstra, zn. van Thijs Aukes Hoekstra en Jeltje Arjens van Balen, geb. in 1871 Deersum, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Jan Klazes Terpstra, geb. op donderdag 17 april 1873 Wijtgaard, ovl. (79 jaar oud) op zondag 22 maart 1953 Huizum, volgt XIc.  

XIab.  Pieter Taekeles van der Zweep, zn. van Taekeles Hanzes van der Zweep en Wytske Pieters De Faber (Xai), geb. op dinsdag 8 maart 1842 Swichum, Funeral Wijtgaard graf 246, ovl. (87 jaar oud) op maandag 3 juni 1929 Leeuwarden, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) op zaterdag 27 mei 1876 met Aaltje Simmes Spoelstra Zweep, van der, dr. van Simme Hendriks Spoelstra en Ytje Popkes Aalsma Spoelstra, geb. op woensdag 5 augustus 1840 Roordahuizum, Funeral Wijtgaard graf 246, ovl. (88 jaar oud) op zondag 26 mei 1929 Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk een kind:  
  1.  Levenloos van der Zweep, geb. en ovl. op zaterdag 16 augustus 1879.  

XIac.  Jan Taekeles van der Zweep, zn. van Taekeles Hanzes van der Zweep en Wytske Pieters De Faber (Xai), geb. op vrijdag 1 juli 1853 Wirdum, Werkman wonende te Wirdum, tr. met Elisabeth Annes Terpstra (zie Xj).  
  Uit dit huwelijk 2 dochters:  
  1.  Wytske van der Zweep, geb. op woensdag 3 augustus 1887 Wirdum.  
  2.  Grietje van der Zweep, geb. op zondag 16 december 1883 Wirdum, ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1968 Tilburg.  

XIad.  Hans Taekeles van der Zweep, zn. van Taekeles Hanzes van der Zweep en Wytske Pieters De Faber (Xai), geb. op donderdag 20 april 1843 Wijtgaard, ovl. (91 jaar oud) op zondag 9 december 1934 Leeuwarden, begr. in 1934 Wijtgaard, tr. met Rinske Klazes Terpstra (zie Xs).  
  Uit dit huwelijk 7 kinderen:  
  1.  Petronella Maria van der Zweep, geb. op zondag 8 december 1878, ovl. (1 jaar oud) op zaterdag 10 april 1880.  
  2.  Taekele van der Zweep, geb. op donderdag 10 juni 1880, ovl. (7 maanden oud) op donderdag 13 januari 1881.  
  3.  Pietje van der Zweep, geb. op zaterdag 10 december 1881, ovl. (3 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1885.  
  4.  Taekele van der Zweep, geb. op dinsdag 31 maart 1885 Deinum, ovl. (78 jaar oud) op zondag 15 december 1963 Doorwerth, volgt XIq.  
  5.  Levenloos van der Zweep, geb. en ovl. op vrijdag 12 september 1873.  
  6.  Wytske van der Zweep, geb. op dinsdag 29 september 1874.  
  7.  Yfke van der Zweep, geb. op donderdag 25 januari 1877 Deinum, ovl. (75 jaar oud) op zondag 31 augustus 1952.  

XIae.  Jacob Beints van der Zweep, zn. van Beinte Hanzes van der Zweep en Gerlantje Jacobs Roorda (Xal), geb. op vrijdag 27 februari 1852 Wirdum, Fabrieksarbeider, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1931 Zwolle, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) op donderdag 31 mei 1883 Menaldum met Anna Terpstra Zweep, van der, dr. van Pieter Gerrits Terpstra en Marijke Jans Zwager Terpstra, geb. op zondag 23 februari 1862 Menaldum.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Maria van der Zweep, geb. op vrijdag 11 mei 1888.  
  2.  Gerlantje van der Zweep, geb. op maandag 18 augustus 1890.  
  3.  Jelle van der Zweep, geb. op maandag 8 januari 1894 Wirdum, ovl. (92 jaar oud) op donderdag 25 december 1986 Brunssum.  
  4.  Taekele van der Zweep, geb. op zondag 7 februari 1897 Wirdum.  
  5.  Beint van der Zweep, geb. op vrijdag 4 april 1884 Wirdum, ovl. (87 jaar oud) op zondag 10 oktober 1971 Zwolle.  
  6.  Pieter van der Zweep, geb. op zaterdag 3 april 1886.  

XIaf.  Taekele Beints van der Zweep, zn. van Beinte Hanzes van der Zweep en Gerlantje Jacobs Roorda (Xal), geb. op zondag 25 januari 1857 Wijtgaard, ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1923 Wijtgaard, tr. met Wytske Stornebrink (zie XIg).  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Margaretha (Grietje) van der Zweep, geb. op zaterdag 31 maart 1900 Wijtgaard, ovl. (84 jaar oud) op dinsdag 23 oktober 1984 Baexem.  
  2.  Tjeerd van der Zweep, geb. op donderdag 23 januari 1902.  
  3.  Marie van der Zweep, geb. in 1904, ovl. (ongeveer 100 jaar oud) in 2004.  
  4.  Wietske van der Zweep.  
  5.  Luutsen van der Zweep.  
  6.  Pietje van der Zweep, geb. op dinsdag 5 maart 1889, ovl. (75 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1964.  
  7.  Gellantje van der Zweep, geb. op donderdag 14 mei 1891 Wijtgaard, ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1974.  
  8.  Jacoba van der Zweep, geb. op woensdag 1 maart 1893 Wirdum, ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1981 Joure.  
  9.  Beint van der Zweep, geb. op zondag 1 september 1895 Wijtgaard, ovl. (49 jaar oud) op maandag 11 september 1944 Beetgum.  

XIag.  Elisabeth Meinderts ""Lijsbeth"" Westra, dr. van Menardus Pieters ""Meindert"" Westra en Margaretha Tjipkes ""Grietje"" Terpstra (Xam), geb. op donderdag 27 september 1849 Wirdum, ovl. (36 jaar oud) op woensdag 31 maart 1886 Wijtgaard, begr. op maandag 5 april 1886 Wijtgaard, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) op woensdag 17 mei 1871 met Ivo Johannes Vliegendehond, geb. op zondag 25 oktober 1840 Huizum, ovl. (75 jaar oud) op woensdag 28 juni 1916 Wijtgaard, begr. op maandag 3 juli 1916 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Minke Vliegendehond, geb. op woensdag 21 augustus 1878 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 10 december 1955 Leeuwarden, begr. op woensdag 14 december 1955 Wijtgaard.  
  2.  Johannes Vliegendehond, geb. op vrijdag 8 januari 1875 Wijtgaard, ovl. (82 jaar oud) op donderdag 28 november 1957.  
  3.  Meindert Vliegendehond, geb. op dinsdag 23 september 1879 Wijtgaard.  
  4.  Johanna Ivo Vliegendehond, geb. op dinsdag 31 juli 1877 Wijtgaard, BP, ovl. (80 jaar oud) op donderdag 28 november 1957 Wijtgaard.  
  5.  Grietje Vliegendehond, geb. op vrijdag 21 januari 1876 Wijtgaard, ovl. (94 jaar oud) op dinsdag 22 december 1970 Leeuwarden, volgt XIIaf.  

XIah.  Taetske Rientses ""Trees"" Terpstra, dr. van Rients Tjipkes Terpstra (Xao) en Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, geb. op woensdag 23 november 1864 Wartena, ged. op vrijdag 25 november 1864, ovl. (60 jaar oud) op donderdag 25 juni 1925 Laagland (onder Wartena), begr. op dinsdag 30 juni 1925 Warga, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op donderdag 9 oktober 1890 met Siebren Siebrens Jurna, zn. van Sybren Jans Jurna en Jitske Sybrens Hoekstra, geb. op vrijdag 10 december 1858 Wartena, ovl. (84 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1943 Apeldoorn, begr. op donderdag 7 januari 1943 Warga.  
  Uit dit huwelijk 10 kinderen:  
  1.  Rients Jurna, geb. op zaterdag 25 maart 1893 Wartena, ovl. (45 jaar oud) op zaterdag 1 oktober 1938 Leeuwarden, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op woensdag 2 mei 1917 met Maria Catharina (Martina) Cornelia van der Weiden Jurna, geb. op maandag 20 juli 1896 Haarlemmerliede. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  2.  Jan Jurna, geb. op vrijdag 20 april 1894 Wartena.  
  3.  Jitske Jurna, geb. op donderdag 7 juli 1898 Wartena, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) op donderdag 1 mei 1919 met Folkert Hettinga, geb. op maandag 8 mei 1893 Tjalhuizum, Funeral Bolsward, ovl. (84 jaar oud) op donderdag 27 oktober 1977 Sneek. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  4.  Baukje Jurna, geb. op zaterdag 14 maart 1903 Aegum, ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 6 november 1987 Bolsward, relatie met Sybrandus Franciscus Oosterbaan, geb. op zaterdag 2 maart 1901 Bolsward, ovl. Bolsward. Uit deze relatie geen kinderen.  
  5.  Froukje Jurna, geb. op maandag 29 augustus 1904 Wartena, Funeral Bolsward, ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1991 Leeuwarden, tr. (resp. 47 en 56 jaar oud) op donderdag 31 juli 1952 Dronrijp met Petrus van der Wal, geb. op donderdag 26 maart 1896 Dronrijp, Funeral op woensdag 12 december 1979 Dronrijp, ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 8 december 1979 Dronrijp. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  6.  Rients Jurna, geb. op zondag 25 december 1892.  
  7.  Broer Jurna, geb. op woensdag 13 juli 1910 Wartena, ovl. (66 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1977 Leeuwarden, begr. Warga, relatie met Jeltje van der Meer, geb. op maandag 9 maart 1908, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 14 augustus 1985, begr. Warga. Uit deze relatie geen kinderen.  
  8.  Elisabeth Jurna, geb. op vrijdag 18 juli 1902 Wartena, Ongehuwd, ovl. (58 jaar oud) op vrijdag 29 juli 1960 Heerenveen, begr. op dinsdag 2 augustus 1960 Warga.  
  9.  Geertje Jurna, geb. op dinsdag 11 augustus 1896 Wartena, Funeral Wergea, ovl. (34 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1931 Wergea, tr. (resp. 25 en 46 jaar oud) op donderdag 27 april 1922 met Hendrikus Sinnema, geb. op woensdag 20 oktober 1875 Wergea, ovl. (69 jaar oud) op maandag 27 augustus 1945 Wergea. Uit dit huwelijk geen kinderen.  
  10.  Sybren Jurna, geb. op donderdag 15 oktober 1891 Wartena, ovl. (82 jaar oud) op donderdag 19 september 1974 Blauwhuis, volgt XIIag.  

XIai.   Tjalling Rientses Terpstra, zn. van Rients Tjipkes Terpstra (Xao) en Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, geb. op donderdag 13 januari 1870 Wartena, ged. op zaterdag 15 januari 1870 Wartena, ovl. (81 jaar oud) op zondag 2 september 1951 Joure, begr. Joure, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op donderdag 2 mei 1895 met Ymkje Sakes ""Imkje"" Witteveen2, dr. van Harmen Tjebbes Witteveen en Jeltje Sakes Veltman Witteveen, geb. op woensdag 4 september 1872 Snikzwaag, Boerin, ovl. (85 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1957 Joure, begr. Joure.  
  Uit dit huwelijk 9 kinderen:  
  1.  Jeltje Tjallings Terpstra, geb. op donderdag 24 november 1898 Lutkewierum, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op zondag 3 juni 1900.  
  2.  Jeltje Tjallings Terpstra, geb. op dinsdag 24 maart 1903 Huizum, ovl. (31 jaar oud) op maandag 30 juli 1934 Leeuwarden, volgt XIIah.  
  3.  Nicolaas Tjallings ""Klaas"" Terpstra, geb. op dinsdag 18 mei 1909 Akmarijp, ovl. (83 jaar oud) op zondag 27 september 1992 Brussels-Ontario-Canada, volgt XIIai.  
  4.  Lodewijk Tjallings Terpstra, geb. op zondag 4 september 1910 Akmarijp, ovl. (67 jaar oud) op woensdag 28 december 1977 Toronto-Canada, volgt XIIaj.  
  5.  Tjipke Tjallings Terpstra, geb. op maandag 11 december 1899 Lutkewierum, ovl. (66 jaar oud) op donderdag 1 december 1966 London-Ontario-Canada, volgt XIIak.  
  6.  Geertje Tjallings Terpstra, geb. op donderdag 8 februari 1906 Hidaard, ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1996, volgt XIIal.  
  7.  Rients Tjallings Terpstra, geb. op dinsdag 22 september 1896 Lutkewierum, ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 21 juli 1979 Putte, volgt XIIam.  
  8.  Harmen Tjallings ""Harm"" Terpstra, geb. op donderdag 18 november 1897 Lutkewierum, Priester 15-8-1924; wereldheer; kapelaan te Jutphaas en 's-Heerenberg;", {astoor te Gellicum, Borculo en Heino (9-9-1955 tm 5-9-1965), ovl. (88 jaar oud) op woensdag 2 april 1986, begr. Heino.  
  9.  Sake Tjallings ""Zake"" Terpstra, geb. op zaterdag 26 oktober 1901 Lutkewierum, ovl. (89 jaar oud) op donderdag 12 september 1991, volgt XIIan.  XIaj.  Margaretha Rientses ""Grietje"" Terpstra, dr. van Rients Tjipkes Terpstra (Xao) en Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, geb. op zondag 24 augustus 1873 Wartena, ged. op dinsdag 26 augustus 1873, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 25 juni 1937 Joure, begr. op maandag 28 juni 1937 Wijtgaard, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1897 met Pier Tjebbes de Vries, geb. op vrijdag 7 augustus 1868 Akmarijp, In 1929 secretaris van het armbestuur, ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 5 november 1932 Leeuwarden, begr. op woensdag 9 november 1932 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 12 kinderen:  
  1.  Gooikje de Vries, geb. op zaterdag 31 december 1910 Wirdum.  
  2.  Rients de Vries, geb. op zaterdag 24 november 1900 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor maandag 24 augustus 1903 Wirdum.  
  3.  Evert de Vries, geb. op zaterdag 24 november 1900 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor dinsdag 22 november 1904 Wirdum.  
  4.  Rients de Vries, geb. op maandag 24 augustus 1903 Wirdum.  
  5.  Evert de Vries, geb. op dinsdag 22 november 1904 Wirdum.  
  6.  Tjipke de Vries, geb. op woensdag 8 juli 1908 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 7 november 1909 Wirdum.  
  7.  Gooykje de Vries, geb. op woensdag 8 juli 1908 Wirdum, Tweeling Ongehuwd, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor zaterdag 31 december 1910 Wirdum.  
  8.  Tjipke de Vries, geb. op zondag 7 november 1909 Wirdum.  
  9.  Elisabeth de Vries, geb. op vrijdag 12 januari 1906 Wirdum, relatie met Hoekstra. Uit deze relatie geen kinderen.  
  10.  Tjebbe Pier de Vries, geb. op maandag 13 juni 1898, ovl. (73 jaar oud) op zondag 26 maart 1972 Joure, relatie met Johanna Helena Minnema, geb. op zondag 30 december 1900 Westhem, ovl. (59 jaar oud) op maandag 4 juli 1960 Sneek, begr. op vrijdag 8 juli 1960 Joure. Uit deze relatie geen kinderen.  
  11.  Gooike de Vries, geb. op maandag 7 april 1902 Wirdum, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1910.  
  12.  Janke de Vries, geb. op maandag 24 juni 1912 Wirdum.  

XIak.  Tjipke Rients Terpstra, zn. van Rients Tjipkes Terpstra (Xao) en Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, geb. op maandag 23 maart 1863 Wartena, ged. op woensdag 25 maart 1863, Veehouder wonende te Bozum voor 1898, Veehouder wonende te Schettens (huurboerderij) vanaf 1899, ovl. (71 jaar oud) op zondag 26 augustus 1934 Leeuwarden, begr. op woensdag 29 augustus 1934 Bolsward, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) op donderdag 3 mei 1894 Franeker met Adriana Johanna ""Adriaantje Johannes"" van der Meer, dr. van Johannes (Botes) van der Meer en Baukje Jans ""Boukje"" Jorna, geb. op woensdag 10 februari 1869 Winsum, ovl. (76 jaar oud) op zondag 9 september 1945 Schettens, begr. op donderdag 13 september 1945 Bolsward.  
  Uit dit huwelijk 12 kinderen:  
  1.  Agatha Maria ""Akke"" Terpstra, geb. op zaterdag 8 december 1900 Schettens, Veehoudster, ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1973 Bolsward, begr. op woensdag 28 februari 1973 Bolsward.  
  2.  Bote Philotheus Terpstra, geb. op zaterdag 26 juli 1902 Bolsward, Pater Orde OLV vd Berg Carmel, ovl. (47 jaar oud) op woensdag 9 november 1949 Hengelo, begr. op zaterdag 12 november 1949 Zenderen.  
  3.  Elisabeth=Elizabeth ""zr.M.Matthia"" Terpstra, geb. op maandag 10 augustus 1903 Schettens, Non, Klooster te Megen, clarissen van Megen (o.s.c.); 1e professie 1926", ovl. (58 jaar oud) op woensdag 6 december 1961 Oss, begr. Megen.  
  4.  Jan Tjipke Terpstra, geb. op zaterdag 24 december 1904 Schettens, Boer/Veehouder te Schettens, ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 14 december 1974 Sneek, begr. Bolsward.  
  5.  Teatske ""Trees"" Terpstra, geb. op vrijdag 29 december 1905 Schettens, ovl. (83 jaar oud) op donderdag 20 april 1989 Roodhuis, volgt XIIao.  
  6.  Anna Terpstra, geb. op maandag 18 februari 1907 Schettens, ovl. (78 jaar oud) op zondag 5 januari 1986 Steenwijk, volgt XIIap.  
  7.  Margaretha Terpstra, geb. op zondag 18 juli 1909 Schettens, ovl. (62 jaar oud) op dinsdag 8 februari 1972 Bolsward, volgt XIIaq.  
  8.  Geertruida =Zr. Bonifaza Terpstra, geb. op dinsdag 4 augustus 1896 Bozum, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 27 juni 1978 Raalte, begr. op vrijdag 30 juni 1978 Raalte.  
  9.  Rients Tjipke Terpstra, geb. op zaterdag 9 oktober 1897 Bozum, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 3 november 1972 Heerenveen, volgt XIIar.  
  10.  Boukje Geertruida Terpstra, geb. op vrijdag 24 mei 1895 Bozum, ovl. (62 jaar oud) op zondag 16 maart 1958 Dronrijp, volgt XIIas.  
  11.  Johannes Terpstra, geb. op zondag 13 november 1898 Bozum, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 26 september 1974 Bolsward, volgt XIIat.  
  12.  Nicolaas ""Klaas"" Terpstra, geb. op zaterdag 18 november 1899 Schettens, Veehouder, later kruidenierswinkel (tot 1950 bij ), ovl. (50 jaar oud) op vrijdag 5 mei 1950 Munnekemoer, begr. op dinsdag 9 mei 1950 Ter Apel, tr. (resp. 47 en 45 jaar oud) op dinsdag 3 juni 1947 met Antke ""Annie"" Schomaker, dr. van Theodorus Schomaker en Grietje Huizing Schomaker, geb. op zondag 22 december 1901 Valtherveen (gem.Odoorn), Kruidenierster in Munnekemoer (1927-1966), ovl. (89 jaar oud) op maandag 9 september 1991 Emmen, begr. op vrijdag 13 september 1991 Ter Apel. Uit dit huwelijk geen kinderen.  XIal.  Elizabet(h) Rientses Terpstra, dr. van Rients Tjipkes Terpstra (Xao) en Geertje Klases ""Gettje"" Boekema, geb. op woensdag 22 januari 1862 Wartena, ged. op donderdag 23 januari 1862, ovl. (49 jaar oud) op zaterdag 22 april 1911 Lonjee (bij Bolsward), begr. op woensdag 26 april 1911 Blauwhuis, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1886 Grouw met Bote Boukes ""Boetius"" Jorna, zn. van Bouke Jans Jorna en Antje Botes van der Meer, geb. op maandag 26 december 1864 Wolsum, ovl. (43 jaar oud) op dinsdag 7 april 1908 Lonjee (bij Bolsward), begr. Blauwhuis.  
  Uit dit huwelijk 12 kinderen:  
  1.  Antje Boates (Anna Maria) (zr.Canisia) Jorna, geb. op woensdag 13 januari 1892 Kubaard, Lerares, Ongehuwd, ovl. (72 jaar oud) op woensdag 18 maart 1964 Bandoeng.  
  2.  Janke Boates Jorna, geb. op woensdag 4 oktober 1893 Lonjee (bij Bolsward), ovl. (34 jaar oud) op vrijdag 23 maart 1928 Sneek.  
  3.  Joannes (Jan Boates) (pater Marinus OFM) Jorna, geb. op zaterdag 31 augustus 1895 Lonjee (bij Bolsward), Ongehuwd, ovl. (72 jaar oud) op maandag 6 mei 1968 Joppe.  
  4.  Agatha Maria (Akke Boates) (zr. Gertrudis) Jorna, geb. op maandag 24 mei 1897 Lonjee (bij Bolsward), Ongehuwd, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1979 Heeswijk.  
  5.  Tjipke Boates Jorna, geb. op maandag 17 april 1899 Lonjee (bij Bolsward), ovl. (61 jaar oud) op maandag 30 januari 1961 Bolsward, volgt XIIau.  
  6.  Herre Boates Jorna, geb. op vrijdag 5 december 1902 Lonjee (bij Bolsward), Ongehuwd, Tweeling, ovl. (3 dagen oud) op maandag 8 december 1902 Bolsward.  
  7.  Regina Boates Jorna, geb. op vrijdag 5 december 1902 Lonjee (bij Bolsward), Tweeling, Ongehuwd, ovl. (6 dagen oud) op donderdag 11 december 1902 Bolsward.  
  8.  Bauke Boates Jorna, geb. op zondag 26 augustus 1888 Kubaard, ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 18 maart 1977 Lonjee (bij Bolsward), volgt XIIav.  
  9.  Herre Boates Jorna, geb. op zondag 15 mei 1904 Lonjee (bij Bolsward), Ongehuwd, ovl. (63 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1967 Exmorra, begr. Blauwhuis.  
  10.  Taetske Boates Jorna, geb. op zaterdag 25 mei 1901 Lonjee (bij Bolsward), Ongehuwd, ovl. (11 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1913 Lonjee (bij Bolsward), begr. op vrijdag 31 januari 1913 Blauwhuis.  
  11.  Geertje Boates Jorna, geb. op woensdag 13 april 1887 Kubaard, ovl. (75 jaar oud) op zondag 27 januari 1963 Bolsward.  
  12.  Rients Boates Jorna, geb. op maandag 7 april 1890 Kubaard, ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1968 Bolsward, volgt XIIaw.  

XIam.  Nicolaas Thomas ""Klaas"" Terpstra, zn. van Thomas Klazes Terpstra (Xaq) en Barbera Tjallings ""Berber"" van Balen, geb. op vrijdag 14 november 1862 Wijtgaard, Fietsenhandelaar/Barbier 1903, ovl. (80 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1943 Assendelft, begr. op woensdag 19 mei 1943 Assendelft, tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1903 met Ida Brouwer, dr. van Andries Brouwer en Albertje Dijkstra, geb. op zaterdag 16 oktober 1869 Sneek, Lid van Aartsbroederschap van de H. Familie, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1938 Assendelft, begr. op vrijdag 10 juni 1938 Assendelft.  
  Uit dit huwelijk een zoon:  
  1.  Thomas Klazes Terpstra, geb. op vrijdag 14 september 1906 Wijtgaard, ovl. (61 jaar oud) op maandag 15 januari 1968, volgt XIIax.  

XIan.  Klaas Klazes Terpstra, zn. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op vrijdag 19 april 1861 Wirdum, Aannemer, op vrijdag 12 mei 1882, ovl. (55 jaar oud) op zondag 16 juli 1916 Amsterdam, begr. Amsterdam, tr. (beiden 29 jaar oud) op woensdag 4 juni 1890 Amsterdam met Maria Langenhorst, dr. van Ernestus Georgius Langenhorst en Grietje Van Elst, geb. op vrijdag 15 maart 1861 Harlingen, ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1925 Amsterdam, begr. op woensdag 7 januari 1925 Amsterdam.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Ernestus Ulricus ""Ernst"" Terpstra, geb. op maandag 3 augustus 1896 Amsterdam, ovl. (37 jaar oud) op dinsdag 19 juni 1934 Amsterdam, volgt XIIay.  
  2.  Frederika Maria ""Riek"" Terpstra, geb. op maandag 16 december 1901 Amsterdam, ovl. (91 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1993 Amsterdam, volgt XIIaz.  
  3.  Ernestus Ulricus Terpstra, geb. op woensdag 9 januari 1895 Amsterdam, ovl. (minder dan één jaar oud) circa dinsdag 17 september 1895 Amsterdam.  
  4.  Emarentia Barbera ""Emma"" Terpstra, geb. op donderdag 5 maart 1891 Amsterdam, ovl. (39 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1930 Amsterdam, volgt XIIba.  
  5.  Nicolaas ""Klaas"" ""Nico"" Terpstra, geb. op vrijdag 15 april 1892 Amsterdam, ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1977 Amsterdam, volgt XIIbb.  
  6.  Margaretha Frederika Maria ""Greta"" Terpstra, geb. op zaterdag 23 september 1893 Amsterdam, ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1976 Amsterdam, volgt XIIbc.  

XIao.  Tjalling Klazes Terpstra, zn. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op maandag 28 oktober 1867 Wirdum, Maria & Joseph. op vrijdag 18 april 1890, ovl. (72 jaar oud) op maandag 29 januari 1940 Amsterdam, begr. op zondag 4 februari 1940 Amsterdam, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op donderdag 29 april 1897 Amsterdam met Hendrika Johanna Cornelia Arens, dr. van Johannes Arens en Maria Petronella Hansen, geb. op dinsdag 15 december 1868 Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 5 februari 1944 Amsterdam, begr. op dinsdag 8 februari 1944 Amsterdam.  
  Uit dit huwelijk 5 kinderen:  
  1.  Maria Petronella Antonia Terpstra, geb. op zondag 29 juni 1902 Amsterdam, Ongehuwd, ovl. (18 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1921 Amsterdam, begr. op woensdag 8 juni 1921 Amsterdam.  
  2.  Johannes Calixtus Antonius ""Joop"" Terpstra, geb. op dinsdag 24 april 1906 Den Haag, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 15 september 1993 Hilversum, volgt XIIbd.  
  3.  Emerentia Hendrika Barbara ""Emmie"" Terpstra, geb. op zondag 10 november 1907 Den Haag, Zonder beroep, ovl. (48 jaar oud) op maandag 30 juli 1956 Bussum, begr. op woensdag 1 augustus 1956 Amsterdam, relatie met Leonardus Adrianus Anthonius ""Leo"" Vermeer. Uit deze relatie geen kinderen.  
  4.  Nicolaas Johannes Joseph ""Niek"" Terpstra, geb. op donderdag 10 augustus 1899 Amsterdam, ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 28 april 1959 Den Haag, volgt XIIbe.  
  5.  Maria Hendrika Antonia Terpstra, geb. op maandag 11 februari 1901 Amsterdam, Ongehuwd, ovl. (40 dagen oud) op zaterdag 23 maart 1901 Amsterdam.  

XIap.  Tjitske Klazes Terpstra, dr. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op vrijdag 15 september 1865 Wirdum, op maandag 28 mei 1888, ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 11 mei 1943 Bussum, begr. op vrijdag 14 mei 1943 Bussum, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1888 met Cornelis Johannes van der Geest, zn. van Johannes Sybes van der Geest en Sytske Kornelis Bouma, geb. op donderdag 24 november 1859 Dronrijp, Wagenmaker, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1935 Bussum, begr. op maandag 5 augustus 1935 Bussum.  
  Uit dit huwelijk 11 kinderen:  
  1.  Cornelis Callixus van der Geest, geb. op woensdag 20 juli 1904 Bussum, ovl. (55 jaar oud) op vrijdag 11 december 1959 Bussum, volgt XIIbf.  
  2.  Calixtus Johannes ""Tjalling"" van der Geest, geb. op dinsdag 4 september 1906 Bussum, ovl. (86 jaar oud) op donderdag 19 november 1992 Scarborough, volgt XIIbg.  
  3.  Tecla Emerentiane Maria ""Thea"" van der Geest, geb. op zondag 19 mei 1912 Bussum, ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 20 maart 1998.  
  4.  Johannes van der Geest, geb. op zaterdag 30 maart 1889 Westhem.  
  5.  Nicolaas (Klaas) van der Geest, geb. op zaterdag 24 september 1892 Westhem, ovl. (44 jaar oud) op zondag 1 augustus 1937 Den Haag.  
  6.  Cornelius van der Geest, geb. op woensdag 15 januari 1902 Oude Amstel, Ongehuwd, ovl. (1 jaar oud) op maandag 23 november 1903 Bussum.  
  7.  Thecla Emerentiana van der Geest, geb. op woensdag 5 augustus 1908 Bussum, Ongehuwd, ovl. (2 maanden oud) op woensdag 7 oktober 1908 Bussum.  
  8.  Emma ""Ymkje"" van der Geest, geb. op dinsdag 30 december 1890 Westhem, ovl. (77 jaar oud) op maandag 9 december 1968 Apeldoorn, volgt XIIbh.  
  9.  Simon ""Sybe"" van der Geest, geb. op woensdag 5 december 1894 Westhem, ovl. (70 jaar oud) op maandag 7 juni 1965.  
  10.  Helena ""Hiske"" van der Geest, geb. op woensdag 23 december 1896 Westhem, ovl. (32 jaar oud) op zondag 30 december 1928 Bussum, begr. op donderdag 3 januari 1929 Bussum.  
  11.  Cecilia ""Sytske"" van der Geest, geb. op maandag 1 mei 1899 Franeker, ovl. (86 jaar oud) op woensdag 18 september 1985 Bussum.  

XIaq.  Ulnergin (Ulricus) ""Uiltje"" (Ulke Klazes) Terpstra, zn. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op dinsdag 11 januari 1859 Wirdum, Schilder, ovl. (35 jaar oud) op zondag 30 september 1894 Workum, tr. (beiden 29 jaar oud) op zaterdag 10 november 1888 met Dieuwke (jans) Bergsma, dr. van Jan Jozef (Joostes) Bergsma en Antje Piers Bovinga, geb. op donderdag 17 maart 1859 Warga, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1894.  
  Uit dit huwelijk 3 kinderen:  
  1.  Anna Terpstra, geb. op woensdag 27 november 1889 Workum, Ongehuwd, ovl. (24 jaar oud) op maandag 6 april 1914 Leeuwarden.  
  2.  Emarentia Terpstra, geb. op zondag 25 oktober 1891 Workum, Ongehuwd, ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1894 Workum.  
  3.  Nicolaas Terpstra, geb. op maandag 19 februari 1894 Workum, ovl. (5 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1899 Meppel.  

XIar.  Barbera Klazes ""Berber"" Terpstra, dr. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op dinsdag 22 april 1856 Wirdum, ged. op woensdag 23 april 1856, op donderdag 4 mei 1882, ovl. (34 jaar oud) op woensdag 18 juni 1890 Wijtgaard, begr. op zaterdag 21 juni 1890 Wijtgaard, tr. (resp. 26 en 42 jaar oud) op donderdag 4 mei 1882 met Taeke Broers Roorda, zn. van Broer Teakes Roorda en Lijsbeth Jans Smits, geb. op maandag 25 november 1839 Wijtgaard, Sinds, ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 27 november 1908 Wijtgaard, begr. op dinsdag 1 december 1908 Wijtgaard.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Ymkje Teakes Roorda, geb. op woensdag 18 januari 1888 Wijtgaard, ovl. (74 jaar oud) op maandag 26 november 1962 Irnsum, volgt XIIbi.  
  2.  Beitske Teakes Roorda, geb. op dinsdag 28 januari 1890 Wirdum, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) in 1914.  
  3.  Lijsbeth Teakes Roorda, geb. op dinsdag 5 juni 1883 Wirdum, ovl. (55 jaar oud) op donderdag 9 februari 1939 Leeuwarden, volgt XIIbj.  
  4.  Broer Teakes Roorda, geb. op vrijdag 5 juni 1885 Wijtgaard, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 18 juni 1957 Wijtgaard, volgt XIIbk.  

XIas.  Hiskje Klazes Terpstra, dr. van Klaas Klazes Terpstra (Xas) en Ymkjen Uiltjes ""Iemkjen"" Plantinga, geb. op maandag 14 september 1863 Wirdum, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 6 januari 1932 St. Nicolaasga, begr. op zaterdag 9 januari 1932 St. Nicolaasga, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1898 met Eeltje Sjoerds Brattenga Brattinga Op verzoek van, zn. van Sjoerd Sjoerds Brattenga en Yfke Johanna van der Meulen, geb. op maandag 13 januari 1862 Idzega, Kleermaker te Westhem, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 4 november 1939 Joure, begr. St. Nicolaasga.  
  Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
  1.  Ymkje Brattinga, geb. op zaterdag 26 januari 1901 Wirdum, ovl. (95 jaar oud) op dinsdag 21 januari 1997, volgt XIIbl.  
  2.  Yfke Brattinga, geb. op zaterdag 29 november 1902 Wijtgaard, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 3 maart 1978 Wijtgaard, volgt XIIbm.  
  3.  Sjoerd (Eeltjes) Brattinga, geb. op donderdag 28 december 1905 Wijtgaard, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 8 november 1984 Joure, volgt XIIbn.  
  4.  Yfke Brattinga, geb. op vrijdag 29 december 1899 Wijtgaard, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 14 augustus 1901.  

XIat.  Nicolaas Simons ""Klaas"" Terpstra, zn. van Simon Klazes Terpstra (Xat) en Johanna Uiltjes ""Joanna Oedzes"" Plantinga, geb. op donderdag 26 december 1878 Wirdum, , ovl. (91 jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1970 Leeuwarden, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) op zaterdag 12 april 1902 met Maria Tjeerds ""Marijkie"" Andringa, dr. van Tjeerd Baukes Andringa en Agatha Matthijsses Kempes, geb. op zondag 29 augustus 1875 Wirdum, ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1953 Leeuwarden, begr. Leeuwarden.  
  Uit dit huwelijk 6 kinderen:  
  1.  Levenloos (dr.) Terpstra, geb. en ovl. op vrijdag 6 januari 1911 Wijtgaard.  
  2.  Levenloos (zn.) Terpstra, geb. en ovl. op woensdag 3 maart 1909 Wijtgaard.  
  3.  Levenloos (Tweelingzn.) Terpstra, geb. en ovl. op woensdag 21 december 1904 Wijtgaard.  
  4.  Levenloos (Tweelingdr.) Terpstra, geb. en ovl. op woensdag 21 december 1904 Wijtgaard.  
  5.  Simon Klazes Terpstra, geb. op dinsdag 17 februari 1903 Wijtgaard, ovl. (73 jaar oud) op donderdag 3 februari 1977 Nijmegen, volgt XIIbo.  
  6.  Theodorus (Klazes) Terpstra, geb. op maandag 21 december 1903 Wijtgaard, Ongehuwd, ovl. (2 dagen oud) op woensdag 23 december 1903 Wijtgaard, begr. op woensdag 23 december 1903 Wijtgaard.  
  Nicolaas Simons ""Klaas"" Terpstra, relatie (2) met Alagonda Susanna Maria Kuhlmann, geb. op vrijdag 27 mei 1887 Leeuwarden, ovl. (67 jaar oud) op woensdag 2 juni 1954 Leeuwarden.  
  Uit deze relatie geen kinderen.  


Generatie XII, XIII, XIV

Left out for privacy. Only information by contact

Weggelaten ivm privacy. Alleen informatie via contact.