Inleiding

 

INLEIDING GENEALOGIE VAN DE FAMILIE                                                                                          

Allereerst willen ik meedelen dat ik nog niet eens alles gepubliceerd hebben wat ik heb. In sommige gevallen heb ik ook nog de verdere vrouwelijke lijn, maar zij hebben de naam Terpstra niet meer, waardoor ik heb besloten deze niet op te nemen. De gezinnen van de vrouwen die Terpstra heten staan hier dus nog wel. Uiteraard kunnen degenen die hiervoor interesse hebben contact met mij opnemen om te  informeren of hier nog gegevens over zijn. Ook ben ik best geïnteresseerd in de ander takken en de verhalen erbij: dus alle informatie is welkom.

In 1991 zijn wij begonnen met deze stamboom. Wij kregen tijdens een reünie van de familie Terpstra van Jaap Altenburg  een stamlijn, d.w.z. de rechte lijn  van vader op zoon op zoon. Deze zijn wij in het archief gaan nakijken en hebben deze verder aangevuld en gecorrigeerd. Via Catharina van der Werf  kwamen wij (mijn vader en ik) in contact met Hans van der Meulen, haar schoonzoon, die  ook  met Terpstra's bezig is. Van hem hebben we aardig wat informatie gekregen. Hij woont in Leeuwarden en dicht bij het archief, dus onze vragen konden we via hem beantwoord krijgen.

Verder zijn wij in Wijtgaard op het kerkhof informatie aan het inwinnen geweest en kwamen wij in contact  met de heer Nota, van het dorpsarchief te Wijtgaard. Deze heer heeft ons veel informatie kunnen geven omtrent de periode Wirdum/Wijtgaard en de over die periode bijbehorende bidprentjes en plaatjes. Vele personen uit de stamboom waren in de periode Wirdum/Wijtgaard (rond 1830 grofweg) lid van het arm- bestuur van de parochie Wijtgaard, tot in 1964 de Algemene Bijstands- wet door de kamers goedgekeurd werd en  m.i.v. 1-1-1965 in werking trad. Het armbestuur veranderde toen van functie tot een liefdadigheidsinstelling. Zelf zijn we ook aardig wat tijd kwijt geweest in de archieven en hebben we aardig wat kerkhoven afgelopen  in de hoop daar wat informatie te vinden. Soms met behoorlijk resultaat.

Het gedeelte voor 1754 hebben wij te danken aan Rob en Guus Terpstra.  Hun contact Thea Terpstra heeft rond 1974 opdracht gegeven aan een de heer P. Nieuwland om de rechte lijn terug in de tijd, dwz van vader naar vader, uit te zoeken. Deze man heeft daarbij ook alle aktes gecopieerd, waaruit wij ook weer wat verdere informatie konden halen. Dit stuk stamboom is er in 1996 bijgekomen. Verder hebben wij nog met diversen mensen telefonisch- en/of brief- contact gehad, dan wel bij ze langs geweest en zo informatie verkregen. Uiteindelijk is juli 1996 de eerste uitgave van het boekje over de Terpstra's verschenen. Met ingang van de derde oplage boekjes zijn we overgegaan op 2-koloms, daar het boekje te dik werd. Tevens is het lettertype iets toen kleiner geworden.

In 1997 is het een groot deel van de tak Amsterdam aangevuld en heb- ben we nog weer nieuwe contacten gelegd in met diverse mensen. De gegevens zijn uiteraard in deze versie verwerkt. Eind augustus en begin oktober 1997 kregen wij gegevens uit Canada, waardoor er weer heel wat namen bij kwamen. Alle mensen die meegewerkt hebben worden hartelijk bedankt en wij hopen ook nieuwe gegevens te horen. Dankzij hun is het boek weer dikker geworden. In 1998 kwamen hierop wat aanvullingen en in 1999 en 2000 ook nog wat en in 2000 is het fotoboek verbeterd en aangevuld. Mede via ons E-mail adres krijgen wij nog steeds gegevens.

(Or to say it in English for the Canadian part of the family: many thanks for your information and we hope to stay in touch for information concerning the future newborn Terpstra's, weddings and other information. I'm sorry I do not have this tree in English, but I hope you will understand it is to much work to translate it all.  For questions you may allways contact me. It is very nice we do have now also the Canadian part. Many thanks to all of you).

In 2001 hebben wij dankzij de archieven op internet ook weer wat gegevens kunnen aanvullen of ophelderen. Er is een nieuwe bron bijgekomen! En genlias was daarbij een heel welkome bron, net als tresoar. In 2002 kregen wij na een flink aantal jaren wachten eindelijk weer wat gegevens van sommige mensen en groeien er toch weer wat kleine takjes bij aan de stamboom. In 2003 hebben we nog een en ander gecontroleerd in de archieven in Friesland en wat aangevuld, verbeterd of gecorrigeerd. Verder komt er sinds 2003 af en toe nog wat bij via bronnen op internet of familie en is het boek uitgegroeid over de 100 pagina's. Mogelijk is dit dan ook de laatste versie met de gezinnen van de vrouwen en komen die later apart.

Tekens die in de genealogie voorkomen:                                                                                          

ga           geboorte-akte (birth-certificate)

ha           huwelijksakte = trouwakte (certificate of marriage)

oa          overlijdensakte (death-certificate)

bp           bidprentje (praying-card)

c            copie van (akte/berichtgeving etc.)

F            foto van (persoon/graf etc.)

GALW     GemeenteArchiefLeeuWarden

RALW     RijksArchiefLeeuWarden

@          via internet gevonden

                        LW        Leeuwarden

                        LWL       Leeuwarderadeel

                        BAA       Baarderadeel

                        IDA        Idaarderadeel

RAU      Rauwerderhem

TT        TienjarenTabel

>>       Hebben we nog verdere geslacht van, maar daar dit geen Terpstra's meer zijn,zijn ze niet opgenomen in dit boek.

  1. etc.  Verwijzing naar een adres
  2.  

Soms staat erbij Aparte Stamboom, dan hebben wij er nog wat informatie van en is dit op zich al een  stamboom, of in ieder geval teveel om in het verhaal op te nemen.

Helaas is juni 2009 mijn vader en grote onderzoeker Johan Terpstra overleden. Wij deelden onze passie voor Genealogie. De laatste jaren kwam het er bij mij niet meer van om naar de archieven of naar Friesland te gaan. Dat was zijn deel. Mijn deel was het in de computer zetten en dit boek maken. Gelukkig komt er steeds meer op internet en zijn alle archieven zo'n beetje wel uitgeplozen.

Verder bedanken wij iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de totstandkoming van de genealogie van de familie en het hieruit voortvloeiende werk.

Mede dankzij de hedendaagse programma's kunnen wij vanaf 2012 de website actueel houden met de parentelen en is deze website er gekomen. Parentelen wil zeggen dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijnen verder gevolgd worden. Misschien kiezen wij ook soms voor een genealogie met de gezinnen van de vrouwen om het een beetje overzichtelijk te houden. Toekomstplan is deze ook nog in het engels er op te zetten voor de Canadese tak van de Terpstra's.

Wij verzoeken iedereen die nog informatie, plaatjes, foto's, bidprentjes, op- en/of  aanmerkingen of enige andere informatie heeft contact met ons op te nemen, opdat we deze stamboom ooit misschien nog helemaal compleet kunnen maken.

 

 

Mariëtte Boon-Terpstra,  

 

===============================================================================