Terpstra

DE NAAM TERPSTRA

 

In 1811 namen ongeveer 28000 personen een familienaam aan, waarvan er 134 de naam Terpstra kozen. Waarschijnlijk zijn er zo'n 100 verschillende geslachten met deze naam.

 

De meeste Terpstra's kwamen uit Noord-Friesland, met name uit de kleigebieden, waar dan ook de Terpen te vinden waren.

 

In West-Dongeradeel waren er zelfs 23 gezinshoofden die zich in 1811 zo lieten noemen.

 

Onze Terpstra familie is herkenbaar doordat deze van katholieke oorsprong is. Vele anderen Terpstra families waren dit niet. We zijn teruggekomen tot Oosterwierum, de periode nog voor de naamsaanname. Na 1800 komen wij de familie voornamelijk tegen rond Wirdum en Wijtgaard en later Warga en Wartena. Van hieruit zijn de Terpstra's langzamerhand alle kanten opgevlogen. Er zitten grote takken in Canada (meest Ontario) en verder verspreid door het hele land.

 

 

============================================================