Parenteel van deParenteel van Klaas Boon.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Generatie I

I.  Klaas Boon, geb. circa 1610, tr. (minstens 20 jaar oud) tussen 1630 en 1635 met Boon. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Baart Klaasz. Boon, geb. circa 1638, volgt IIa. 
  2.  Gerrit Klaaszn Boon, geb. circa 1640, volgt IIb. 

Generatie II

IIa.  Baart Klaasz. Boon, zn. van Klaas Boon (I) en Boon, geb. circa 1638, tr. (ongeveer 22 jaar oud) circa 1660 met Boon. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Trijn Boon, geb. tussen 1655 en 1670. 
  2.  Hendrik Baartsz. Boon, geb. circa 1662 Assendelft, ovl. (hoogstens 100 jaar oud) voor 1762, volgt IIIa. 

IIb.  Gerrit Klaaszn Boon, zn. van Klaas Boon (I) en Boon, geb. circa 1640, tr. (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 5 januari 1667 met Neel Jans Boon. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan Gerritzn Boon, geb. op zondag 17 september 1673 Assendelft, volgt IIIb. 
  2.  Klaas Gerritzn. Boon, geb. op zondag 12 april 1676 Assendelft, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 1776, volgt IIIc. 
  3.  Dirk Gerritzn Boon, geb. op dinsdag 4 oktober 1678 Assendelft, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 1778. 

Generatie III

IIIa.  Hendrik Baartsz. Boon, zn. van Baart Klaasz. Boon (IIa) en Boon, geb. circa 1662 Assendelft, ovl. (hoogstens 100 jaar oud) voor 1762, tr. (resp. ongeveer 27 en hoogstens 34 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1689 met Aagje (Agje) Claasdr. (Claes) Rijs/Rijsse
Boon, dr. van Claes Rijs/Rijsse, geb. tussen 1655 en 1665 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijn Hendriksdr. Boon, geb. op zaterdag 10 maart 1691 Assendelft, ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1768 Assendelft, tr. (30 jaar oud) op zondag 11 januari 1722 met Crelis Crelisz. Cuijper. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Baart Hendrikszn Boon, geb. circa zaterdag 10 maart 1691 Assendelft, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1735 Assendelft, volgt IVa. 
  3.  Claas Hendrikszn. Boon, geb. circa dinsdag 19 juli 1689 Assendelft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 16 maart 1750 Assendelft, volgt IVb. 

IIIb.  Jan Gerritzn Boon, zn. van Gerrit Klaaszn Boon (IIb) en Neel Jans Boon, geb. op zondag 17 september 1673 Assendelft, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1699 met Boon. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik Jansz. Boon, geb. circa 1708, volgt IVc. 
  2.  Claes Janszn Boon, geb. circa 1700 Assendelft, volgt IVd. 

IIIc.  Klaas Gerritzn. Boon, zn. van Gerrit Klaaszn Boon (IIb) en Neel Jans Boon, geb. op zondag 12 april 1676 Assendelft, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 1776, tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1707 met Boon. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik Gerritszn Boon, geb. circa 1708 Assendelft, ovl. (hoogstens 100 jaar oud) voor 1808, volgt IVe. 

Generatie IV

IVa.  Baart Hendrikszn Boon, zn. van Hendrik Baartsz. Boon (IIIa) en Aagje (Agje) Claasdr. (Claes) Rijs/Rijsse
Boon, geb. circa zaterdag 10 maart 1691 Assendelft, ged. op zaterdag 10 maart 1691 Assendelft, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1735 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) op vrijdag 3 december 1723 Assendelft met Marietje Pieters Suiker Boon, dr. van Pieter Gerritsz. Suiker en Trijn Claas Poel Suiker, geb. circa dinsdag 7 december 1700 Assendelft, ged. op dinsdag 7 december 1700 Assendelft, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op dinsdag 20 juni 1752 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aagje Baartsdr. Boon, geb. tussen 1730 en 1735 Assendelft, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) op dinsdag 22 november 1808 Assendelft, volgt Va. 
  2.  Claes Baerts Boon, geb. circa dinsdag 18 november 1727. 
  3.  Aegt Baarts Boon, geb. circa dinsdag 4 januari 1729. 
  4.  Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning), geb. circa zondag 18 januari 1733 Assendelft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 3 juni 1793 Assendelft, volgt Vb. 

IVb.  Claas Hendrikszn. Boon, zn. van Hendrik Baartsz. Boon (IIIa) en Aagje (Agje) Claasdr. (Claes) Rijs/Rijsse
Boon, geb. circa dinsdag 19 juli 1689 Assendelft, ged. op dinsdag 19 juli 1689 Assendelft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 16 maart 1750 Assendelft, tr. (ongeveer 27 jaar oud) op vrijdag 30 april 1717 Assendelft met Guurtje Claas(e) Kaaijk/Kaijk
Boon, dr. van Claas Dirkcksz. Kaaijk/Kaijk en Grietje Claas Kaaijk Kaijk, geb. Assendelft, ovl. op donderdag 16 juli 1750 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Claes Klaasz Boon, geb. op dinsdag 26 november 1726 Assendelft, ovl. (84 jaar oud) op zaterdag 23 februari 1811 Assendelft, volgt Vc. 
  2.  Jannetje Klaasdr Boon, geb. op maandag 16 mei 1729 Assendelft, ovl. (51 jaar oud) op dinsdag 18 juli 1780 Assendelft, tr. (29 jaar oud) op zondag 4 juni 1758 met Pieter Gerrits Kat, geb. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Claes Klaasz Boon, geb. op maandag 8 oktober 1731 Assendelft, ovl. (73 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1805 Assendelft, tr. (ongeveer 24 jaar oud) circa 1756 met Baafje Willems Boon, geb. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Klaasz. (Claasz.) Boon, geb. op woensdag 15 december 1734 Assendelft, ovl. (60 jaar oud) op maandag 13 april 1795 Assendelft, volgt Vd. 
  5.  Agi Boon, geb. tussen 1718 en 1731 Assendelft, ovl. (hoogstens 13 jaar oud) op maandag 12 februari 1731 Assendelft. 
  6.  Hendrik Klaasz Boon, geb. op dinsdag 15 februari 1724 Assendelft, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1796 Assendelft, volgt Ve. 
  7.  Hendrik Klaasz Boon, geb. op zaterdag 19 augustus 1719 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 23 oktober 1720 Assendelft. 
  8.  Grietje Klaasdr. (Gritie Claas) Boon, geb. op woensdag 8 april 1722 Assendelft, tr. (33 jaar oud) op zondag 11 mei 1755 met Gerrit Klaasse Sick, geb. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.  Hendrik Jansz. Boon, zn. van Jan Gerritzn Boon (IIIb) en Boon, geb. circa 1708, tr. (ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1731 met Grietje Cornelisdr Bleeker Boon, geb. Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Claes Hendrikszn Boon, geb. op woensdag 27 april 1735 Assendelft, ovl. (41 jaar oud) op zondag 9 maart 1777 Assendelft, tr. (26 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1762 met Niesje Pieters Stuijn Boon, geb. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Hendrikszn. Boon, geb. op maandag 7 december 1739 Assendelft, ovl. (47 jaar oud) op donderdag 1 november 1787 Assendelft. 
  3.  Sara Hendriksdr. Boon, geb. op woensdag 7 februari 1742 Assendelft, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 1842. 
  4.  Maartje Hendriksdr. Boon, geb. op vrijdag 24 januari 1744 Assendelft. 
  5.  Gerrit Hendrikszn Boon, geb. op zondag 20 februari 1746 Assendelft, ovl. (41 jaar oud) op dinsdag 11 september 1787 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) circa 1774 met Aagje Willems Flore Boon, geb. op dinsdag 15 augustus 1752 Assendelft, ovl. (48 jaar oud) op vrijdag 5 september 1800. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter Hendrikszn. Boon, geb. op vrijdag 3 januari 1738 Assendelft, ovl. (64 jaar oud) op woensdag 28 april 1802 Assendelft, tr. (29 jaar oud) op maandag 12 januari 1767 met Trijntje Isaac van der Vere, geb. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Claes (Klaas) Hendrikszn. Boon, tr. op zondag 27 juli 1794 met Neeltje Dirks Hos. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Sara Hendriksdr. Boon, geb. op donderdag 13 augustus 1733 Assendelft, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1742 Assendelft. 

IVd.  Claes Janszn Boon, zn. van Jan Gerritzn Boon (IIIb) en Boon, geb. circa 1700 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 26 en minstens 18 jaar oud) (1) op dinsdag 20 augustus 1726 met Grietje Pieters Boon, geb. voor 1708 Assendelft, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) voor 1733. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik Claasz. Boon, geb. circa 1727 Assendelft, ovl. (hoogstens 100 jaar oud) voor 1827. 
  Claes Janszn Boon, tr. (ongeveer 33 jaar oud) (2) op zondag 3 mei 1733 met Dirkje Pieters Boon, ovl. na 1734 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aagje Claesdr Boon, geb. op zaterdag 15 mei 1734 Assendelft, ovl. (hoogstens 99 jaar oud) voor 1834, tr. (resp. 29 en hoogstens 33 jaar oud) op maandag 3 oktober 1763 met Claas Jans Rijs, geb. tussen 1730 en 1740, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) na 1763. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVe.  Hendrik Gerritszn Boon, zn. van Klaas Gerritzn. Boon (IIIc) en Boon, geb. circa 1708 Assendelft, ovl. (hoogstens 100 jaar oud) voor 1808, tr. (ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1733 met Maartje Hendriksdr. Boon. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hendrikszn. Boon, tr. op zaterdag 23 juni 1770 met Jannetje Klaas Rot, ovl. tussen 1770 en 1782. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Aagje Baartsdr. Boon, dr. van Baart Hendrikszn Boon (IVa) en Marietje Pieters Suiker Boon, geb. tussen 1730 en 1735 Assendelft, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) op dinsdag 22 november 1808 Assendelft, tr. (resp. hoogstens 25 en minstens 18 jaar oud) op zondag 4 mei 1755 met Krelis (Cornelis) Jansz. van der Laan, geb. voor 1737 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Grietje Cornelisdr. van der Laan, geb. circa donderdag 18 mei 1769 Assendelft, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1845 Assendelft, volgt VIa. 

Vb.  Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning), zn. van Baart Hendrikszn Boon (IVa) en Marietje Pieters Suiker Boon, geb. circa zondag 18 januari 1733 Assendelft, ged. op zondag 18 januari 1733 Assendelft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op maandag 3 juni 1793 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) op zaterdag 29 april 1758 Assendelft, Alternate Marriage Info op zondag 7 mei 1758 Assendelft voor de RK kerk met Impje Gerrits (Immetje Gerrits) Jak Boon (alias Koning), dr. van Gerrit Jansz. Jak/Jack en Maartje Hendriks Schouten Jak, geb. op zondag 2 mei 1734 Assendelft, ovl. (50 jaar oud) op zaterdag 22 mei 1784 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Klaas Hendrikszn. Boon, geb. op zondag 25 maart 1764 Assendelft, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1821, volgt VIb. 
  2.  Baart Hendrikszn. Boon, geb. op zaterdag 27 januari 1759 Assendelft, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 2 maart 1760. 
  3.  Jan Hendriksz. Boon, geb. op zaterdag 17 oktober 1761, volgt VIc. 
  4.  Sijmen Boon, geb. op woensdag 1 juni 1768. 
  5.  Maartje Boon, geb. op donderdag 23 februari 1769. 
  6.  Gerrit Boon, geb. op maandag 26 maart 1770 Assendelft. 
  7.  Jannetje Hendriks Boon, geb. op maandag 2 maart 1772 Assendelft, ovl. (55 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1827. 
  8.  Cornelis Hendrikszn. Boon, geb. op maandag 11 maart 1765 Assendelft, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 27 april 1830 Assendelft, volgt VId. 
  9.  Baart Hendrikszn. Boon, geb. op zondag 2 maart 1760 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op donderdag 31 maart 1842 Assendelft, volgt VIe. 

Vc.  Claes Klaasz Boon, zn. van Claas Hendrikszn. Boon (IVb) en Guurtje Claas(e) Kaaijk/Kaijk
Boon, geb. op dinsdag 26 november 1726 Assendelft, ovl. (84 jaar oud) op zaterdag 23 februari 1811 Assendelft, tr. (32 jaar oud) op zondag 20 mei 1759 met Neeltje Sijmens Toot Boon, ovl. Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Klaas Klaasz Boon, geb. op dinsdag 15 december 1761 Assendelft, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1797, volgt VIf. 

Vd.  Jan Klaasz. (Claasz.) Boon, zn. van Claas Hendrikszn. Boon (IVb) en Guurtje Claas(e) Kaaijk/Kaijk
Boon, geb. op woensdag 15 december 1734 Assendelft, ovl. (60 jaar oud) op maandag 13 april 1795 Assendelft, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1760 met Marie (Maartje) Sijmens Toot Boon, dr. van Sijmen Toot en Antje Dirckx Toot, geb. op dinsdag 1 mei 1736 Assendelft, ovl. (58 jaar oud) op maandag 27 april 1795 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Simon Jansz Boon, geb. op zaterdag 8 mei 1773 Assendelft. 
  2.  Geertruy Jans Boon, geb. op zondag 18 mei 1777 Assendelft. 
  3.  Margaretha Boon, geb. op maandag 28 juli 1777 Assendelft. 
  4.  Klaas Jansz. Boon, geb. circa dinsdag 12 februari 1765 Assendelft, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 18 april 1795 Assendelft, volgt VIg. 
  5.  Theunisje Jans Boon, geb. op zondag 17 mei 1767 Assendelft. 

Ve.  Hendrik Klaasz Boon, zn. van Claas Hendrikszn. Boon (IVb) en Guurtje Claas(e) Kaaijk/Kaijk
Boon, geb. op dinsdag 15 februari 1724 Assendelft, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1796 Assendelft, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) op zondag 13 mei 1753 Assendelft met Antje Crelis (Antje Cornelis) Zijpe/Zijp
Boon, dr. van Cornelis Adriaansz Zijp en Adriaantje Cornelis Boey Zijp, geb. op woensdag 1 december 1728 Akersloot, ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 29 december 1795 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan Hendriksz Boon, geb. op woensdag 28 juni 1758 Assendelft, ovl. (2 jaar oud) op maandag 28 juli 1760 Assendelft. 
  2.  Gijsbert Hendriksz Boon, geb. op zaterdag 17 november 1759 Assendelft, ovl. (26 jaar oud) op maandag 13 februari 1786 Assendelft. 
  3.  Crelis Hendriksz Boon, geb. op maandag 29 december 1760 Assendelft, ovl. (25 jaar oud) op woensdag 25 januari 1786 Assendelft. 
  4.  Grietje Hendriks Boon, geb. op woensdag 22 september 1762 Assendelft, ovl. (12 jaar oud) op donderdag 2 maart 1775 Assendelft. 
  5.  Klaas Hendriksz Boon, geb. op vrijdag 18 januari 1765 Assendelft, ovl. (16 dagen oud) op zondag 3 februari 1765 Assendelft. 
  6.  Klaas Hendriksz Boon, geb. op dinsdag 15 juli 1766 Assendelft, ovl. op 36 9 Assendelft, volgt VIh. 
  7.  Gerrit Hendrikszn. Boon, geb. op woensdag 26 november 1755 Assendelft, ovl. (99 jaar oud) op zondag 18 februari 1855 Assendelft, volgt VIi. 
  8.  Sara Henriksdr. Boon, geb. Assendelft, ovl. Assendelft, tr. op zondag 28 september 1788 met Klaas Dirks Willemsen Thijsse, weduwnaar van 1e vrouw. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Baart Hendrikszn. ""Bart"" Boon, geb. op dinsdag 16 januari 1770 Assendelft, ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1832 Krommenie, volgt VIj. 
  10.  Klaas Hendriksz Boon, geb. op maandag 1 juli 1754 Assendelft, ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1765. 

Generatie VI

VIa.  Grietje Cornelisdr. van der Laan, dr. van Krelis (Cornelis) Jansz. van der Laan en Aagje Baartsdr. Boon (Va), geb. circa donderdag 18 mei 1769 Assendelft, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1845 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 31 mei 1795 Assendelft met Klaas Jansz. Al, geb. circa zaterdag 31 maart 1770 Assendelft, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 8 januari 1848 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Klaasz Al, geb. circa zondag 31 juli 1796 Assendelft, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 24 januari 1868 Assendelft, volgt VIIa. 

VIb.  Klaas Hendrikszn. Boon, zn. van Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning) (Vb) en Impje Gerrits (Immetje Gerrits) Jak Boon (alias Koning), geb. op zondag 25 maart 1764 Assendelft, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1821, tr. (resp. 29 en minstens 18 jaar oud) op zondag 28 april 1793 met Aaltje Jans Kramer, geb. voor 1775, Boerin 1821-1831, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1831. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joannes Klaasz Boon, geb. op donderdag 27 maart 1800 Assendelft, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1831, tr. (resp. 31 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 1 mei 1831 Assendelft met Teunisje Jans Keizer Boon, dr. van Jan Keizer en Grietje van 't Endt Keizer, geb. circa 1810 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik Klaasz. Boon, geb. op maandag 28 juni 1802 Assendelft, ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 29 juni 1880 Assendelft, volgt VIIb. 
  3.  Sijmen Klaasz Boon, geb. op zaterdag 3 november 1804 Assendelft. 
  4.  Klaas Klaasz. Boon, geb. op dinsdag 1 juli 1806 Assendelft. 
  5.  Emarentiana (Impje) Boon, geb. op maandag 6 oktober 1794 Assendelft, ovl. na 14 31, volgt VIIc. 
  6.  Maartje Klaas Boon, geb. op dinsdag 1 maart 1796 Assendelft, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1821, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 6 mei 1821 Assendelft met Klaas Engelsz Kramer, zn. van Engel Kramer en Guurtje de Jong Kramer, geb. circa 1799 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1821. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Jan Hendriksz. Boon, zn. van Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning) (Vb) en Impje Gerrits (Immetje Gerrits) Jak Boon (alias Koning), geb. op zaterdag 17 oktober 1761, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 12 mei 1782 Assendelft met Jannetje Gerrits Knisp, geb. circa donderdag 5 juli 1759 Assendelft, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op woensdag 25 februari 1807 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Guurtje Jans Boon, geb. op zaterdag 23 april 1785 Assendelft, ovl. (64 jaar oud) op zondag 15 juli 1849 Assendelft, tr. (beiden 24 jaar oud) op vrijdag 3 november 1809 Assendelft met Claas Lourensz. van der Laan, geb. op vrijdag 3 juni 1785 Assendelft, Zeildoekwever, ovl. (78 jaar oud) op woensdag 2 maart 1864 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Cornelis Hendrikszn. Boon, zn. van Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning) (Vb) en Impje Gerrits (Immetje Gerrits) Jak Boon (alias Koning), geb. op maandag 11 maart 1765 Assendelft, ged. op maandag 11 maart 1765 Assendelft, Wever tussen 1816 en 1818, ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 27 april 1830 Assendelft, tr. (resp. 21 en 39 jaar oud) (1) op zaterdag 28 oktober 1786 Assendelft met Neeltje Cornelisdr. de Jong, dr. van Cornelis de Jong en Maartje France Tijssen, geb. op woensdag 20 september 1747 Assendelft, ovl. (55 jaar oud) op zondag 3 april 1803 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Corneliszn. Boon, geb. op woensdag 30 mei 1787 Assendelft, volgt VIId. 
  2.  Emerentia (Immetje) Cornelisse Boon, geb. op zaterdag 14 februari 1789 Assendelft, Boerenmeid, ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 19 mei 1871 Heemskerk, tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 14 juli 1813 Heemskerk met Bancras Beentjes, zn. van Jan Beentjes en Antje Kaasenbrood Beentjes, geb. circa donderdag 7 november 1793 Heemskerk, Dagloner in 1813, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1872 Heemskerk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria (Maartje) Boon, geb. op zondag 29 juli 1792 Assendelft, ovl. (57 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1849 Assendelft, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 3 mei 1818 Assendelft met Jan Engelsz. de Jong, zn. van Engel de Jong en Lijsbeth Gijzen Jong, de, geb. circa 1795 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik (Henricus) Boon, geb. op vrijdag 23 mei 1794 Assendelft, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1830, volgt VIIe. 
  5.  Pieter Cornelisz. Boon, geb. op dinsdag 30 mei 1797 Assendelft, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 2 mei 1873 Assendelft, volgt VIIf. 
  6.  Jan Corneliszoon Boon, geb. circa zaterdag 6 november 1790 Assendelft, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 20 augustus 1857 Assendelft, volgt VIIg. 
  Cornelis Hendrikszn. Boon, tr. (resp. 44 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op zondag 21 mei 1809 Assendelft met Jannetje Jansdr. Flore Boon, geb. circa zondag 31 juli 1785 Assendelft, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 9 maart 1848 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cornelis Boon, geb. op donderdag 9 februari 1815 Assendelft. 
  2.  Jannetje Boon, geb. op donderdag 3 juli 1817 Assendelft, ovl. (31 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1849 Assendelft, volgt VIIh. 
  3.  Grietje Boon, geb. op dinsdag 15 februari 1820 Assendelft, tr. (beiden 30 jaar oud) op zondag 13 oktober 1850 Assendelft met Klaas Boon, zn. van Hendrikus Klaasz. Boon (VIIq) en Geertje Barends Snijder Boon, geb. op dinsdag 26 september 1820 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Simon Boon, geb. op maandag 22 juli 1822 Assendelft, ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 9 november 1894 Assendelft, volgt VIIi. 
  5.  Klaasje Boon, geb. op vrijdag 10 september 1824 Assendelft. 
  6.  Hendrikje Boon, geb. op maandag 5 maart 1827 Assendelft, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (1) op zondag 4 mei 1856 Assendelft met Cornelis de Wit, zn. van Maarten de Wit en Dieuwertje Bakker Wit, de, geb. op maandag 5 augustus 1822 Assendelft, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 47 en 46 jaar oud) (2) op zaterdag 5 september 1874 Assendelft met Lourens van der Laan, zn. van Gerrit van der Laan en Machteltje Bos Laan, van der, geb. op zaterdag 12 april 1828 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 17 september 1915 Assendelft, begr. Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Lea Boon, geb. op zaterdag 8 april 1809. 
  8.  Neeltje Boon, geb. op zaterdag 25 augustus 1810. 
  9.  Jan Boon, geb. op vrijdag 23 augustus 1811 Assendelft, ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 14 februari 1863 Assendelft, volgt VIIj. 
  10.  Klaas Boon, geb. op donderdag 23 december 1813 Assendelft, ovl. (22 jaar oud) op donderdag 15 september 1836 Fort Lills en Liefkenshoek. 

VIe.  Baart Hendrikszn. Boon, zn. van Hendrik Baartszn. Boon (Alias Koning) (Vb) en Impje Gerrits (Immetje Gerrits) Jak Boon (alias Koning), geb. op zondag 2 maart 1760 Assendelft, Veehouder in 1822, ovl. (82 jaar oud) op donderdag 31 maart 1842 Assendelft, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op zondag 4 mei 1788 met Trijntje Jans Kramer, dr. van Jan Kramer en Maartje Stam Kramer, geb. op maandag 21 juni 1762 Assendelft, Grondeigenaresse, ovl. (82 jaar oud) op maandag 7 april 1845 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrik (Baartsz) Boon, geb. op donderdag 14 november 1799 Assendelft, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1878 Assendelft, volgt VIIk. 
  2.  Jan Baartsz. Boon, geb. op woensdag 12 augustus 1795 Assendelft, volgt VIIl. 
  3.  Emerentiana (Immetje) Boon, geb. circa zaterdag 8 augustus 1789 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 6 mei 1821 Assendelft met Cornelis Kant, geb. circa donderdag 11 augustus 1796 Alkmaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Grietje Baarts Boon, geb. circa 1806 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1828, volgt VIIm. 
  5.  Catharina Boon, geb. op donderdag 21 september 1797 Assendelft, Boerin in 1833, ovl. (40 jaar oud) op dinsdag 6 februari 1838, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1822 Assendelft met Sijbert Duin, geb. circa vrijdag 31 oktober 1794 Heemskerk, Veehouder in 1822, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op dinsdag 4 mei 1830. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 35 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op zondag 27 januari 1833 Heiloo met Gerbrand Welboren, zn. van Willem Welboren en Trijntje Mors Welboren, geb. circa 1807 Heiloo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maartje Boon, geb. circa zondag 12 december 1790 Assendelft, Dienstmaagd in 1813, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 2 mei 1813 Assendelft met Lourens Hogewerf, zn. van Willem Hogewerf en Grietje Schermer Hogewerf, geb. circa zondag 23 maart 1788 Heemskerk, Bouwman in 1813. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIf.  Klaas Klaasz Boon, zn. van Claes Klaasz Boon (Vc) en Neeltje Sijmens Toot Boon, geb. op dinsdag 15 december 1761 Assendelft, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1797, tr. (resp. 30 en hoogstens 42 jaar oud) op zaterdag 21 april 1792 Assendelft met Aafje Pieters Heijne Boon, geb. tussen 1750 en 1770, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) na 1797. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Klaas Boon, geb. op zondag 19 maart 1797 Assendelft, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1833, tr. (resp. 36 en ongeveer 36 jaar oud) op zondag 19 mei 1833 Assendelft met Hermanus Gerritsz Vrijling, zn. van Gerrit Vrijling en Jannetje Terra Vrijling, geb. circa 1797 Monnickendam, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  Klaas Jansz. Boon, zn. van Jan Klaasz. (Claasz.) Boon (Vd) en Marie (Maartje) Sijmens Toot Boon, geb. circa dinsdag 12 februari 1765 Assendelft, ged. op dinsdag 12 februari 1765 Assendelft, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 18 april 1795 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1789 Assendelft, Kerkelijk huwelijk op zondag 24 mei 1789 Assendelft met Grietje Pieters Bos Boon, dr. van Pieter Bos en Antje Vliet Bos, geb. op woensdag 11 december 1765 Assendelft, ovl. (42 jaar oud) op maandag 31 oktober 1808 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Klaasz. (Jan) Boon, geb. op woensdag 31 maart 1790 Assendelft, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1864 Assendelft, volgt VIIn. 

VIh.  Klaas Hendriksz Boon, zn. van Hendrik Klaasz Boon (Ve) en Antje Crelis (Antje Cornelis) Zijpe/Zijp
Boon, geb. op dinsdag 15 juli 1766 Assendelft, ovl. op 36 9 Assendelft, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op zondag 27 juli 1794 Assendelft met Neeltje Dirks Vlas Boon, dr. van Dirk Pietersz Vlas(Ch) en Jannetje Klaas Compaan de Graaf Vlas(ch), geb. op zondag 25 april 1773 Assendelft, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 21 december 1847 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Klaas Boon, geb. op zaterdag 27 februari 1796 Assendelft. 
  2.  Bregitta Boon, geb. op woensdag 6 augustus 1800 Assendelft, spinster in 1821, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 8 juli 1821 Assendelft met Hendrikus Hendriksz Boomkamp, geb. circa 1797 Assendelft, wever tussen 1821 en 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Klaasz Boon, geb. op maandag 23 juli 1804 Assendelft, ovl. (73 jaar oud) op woensdag 6 februari 1878 Assendelft, volgt VIIo. 
  4.  Dirk Klaasz Boon, geb. op zaterdag 28 juli 1810 Assendelft, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1854, volgt VIIp. 
  5.  Hendrikus Klaasz. Boon, geb. op zondag 30 april 1797 Assendelft, ovl. (47 jaar oud) op donderdag 16 mei 1844 Assendelft, volgt VIIq. 
  6.  Theodorus Klaasz Boon, geb. op vrijdag 7 november 1794 Assendelft. 

VIi.  Gerrit Hendrikszn. Boon, zn. van Hendrik Klaasz Boon (Ve) en Antje Crelis (Antje Cornelis) Zijpe/Zijp
Boon, geb. op woensdag 26 november 1755 Assendelft, Schoenmaker in 1834, ovl. (99 jaar oud) op zondag 18 februari 1855 Assendelft, tr. (25 jaar oud) (1) op zondag 13 mei 1781 met Impkje Jans Hijmen, ovl. tussen 1781 en 1787. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerrit Hendrikszn. Boon, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (2) op zondag 6 mei 1787 Assendelft met Maartje Pieters Nielen, dr. van Pieter Dirksz. Nielen en Grietje Pieters Vlas Nielen, geb. op zondag 2 oktober 1763 Assendelft, ovl. (81 jaar oud) op vrijdag 28 februari 1845 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Gerritsz Boon, geb. op donderdag 26 februari 1801 Assendelft, volgt VIIr. 
  2.  Grietje Gerrits Boon, geb. circa 1791 Assendelft, volgt VIIs. 
  3.  Klaas Gerritszoon Boon, geb. op woensdag 14 mei 1788 Assendelft, ovl. (61 jaar oud) op donderdag 26 juli 1849 Assendelft, volgt VIIt. 

VIj.  Baart Hendrikszn. ""Bart"" Boon, zn. van Hendrik Klaasz Boon (Ve) en Antje Crelis (Antje Cornelis) Zijpe/Zijp
Boon, geb. op dinsdag 16 januari 1770 Assendelft, ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1832 Krommenie, tr. (26 jaar oud) (1) op zondag 22 mei 1796 met Guurtje Klaas Roos. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baart Hendrikszn. ""Bart"" Boon, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) (2) op zondag 13 mei 1804 Krommeniedijk met Trijntje Pieters (Trijntje) Busscher/Busker
Boon, dr. van PieterJacobs Busscher/Busker en Bregje Bouwe van Gelderen Busscher, geb. op donderdag 26 maart 1772 Krommeniedijk, ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 9 januari 1835 Krommenie. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gijsbert Baarts Boon, geb. circa vrijdag 8 november 1805 Krommeniedijk, ged. op vrijdag 8 november 1805 Krommeniedijk, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1840 Krommeniedijk, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 29 juli 1831 Krommenie met Aagje Jan van 't Padje, geb. in 1802, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sijtje Barts Boon, geb. circa zaterdag 12 januari 1811 Krommeniedijk, ged. op zaterdag 12 januari 1811 Krommeniedijk, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 28 mei 1875 Krommenie. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op vrijdag 28 juni 1816 Assendelft. 

Generatie VII

VIIa.  Johannes Klaasz Al, zn. van Klaas Jansz. Al en Grietje Cornelisdr. van der Laan (VIa), geb. circa zondag 31 juli 1796 Assendelft, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op vrijdag 24 januari 1868 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 7 mei 1820 Assendelft met Catharina Jacoba (Trijntje) Keijzer Al, geb. circa zaterdag 22 september 1798 Assendelft, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 22 oktober 1858 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Baart Al, geb. op donderdag 15 april 1830 Assendelft, ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 december 1911 Stompwijk, volgt VIIIa. 

VIIb.  Hendrik Klaasz. Boon, zn. van Klaas Hendrikszn. Boon (VIb) en Aaltje Jans Kramer, geb. op maandag 28 juni 1802 Assendelft, ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 29 juni 1880 Assendelft, tr. (resp. 44 en 29 jaar oud) op woensdag 13 januari 1847 Assendelft met Pietertje Poel Boon, geb. op zondag 16 februari 1817 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Trijntje Boon, geb. op maandag 22 april 1850 Assendelft, ovl. (38 jaar oud) op maandag 25 juni 1888 Assendelft, tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 30 april 1871 Assendelft met Jacob Al, zn. van Klaas Al, geb. circa 1849, door Neeltje Kroon Al. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aaltje Boon, geb. circa 1848 Assendelft, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1868, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1868 Assendelft met Klaas Jansz. Kramer, zn. van Jan Kramer en Grietje de Jong Kramer, geb. in 1842 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIc.  Emarentiana (Impje) Boon, dr. van Klaas Hendrikszn. Boon (VIb) en Aaltje Jans Kramer, geb. op maandag 6 oktober 1794 Assendelft, ovl. na 14 31, tr. (resp. 19 en ongeveer 31 jaar oud) op zondag 8 mei 1814 Assendelft met Nicolaas (Klaas) Bruinsz. Koning, zn. van Bruin Klaasz. Koning en Antje Willemsd Buur Koning, geb. circa 1783 Assendelft, Arbeider in 1814, Veehouder in 1829, ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1829. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Klaas Koning, geb. circa 1816 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1843, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 30 april 1843 Assendelft met Duijfje de Jong Koning, dr. van Klaas Huigzoon de Jong en Trijntje Cornelisdr. de Boer Jong, de, geb. circa 1813 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Simon Koning, geb. circa 1825 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1847, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) op zondag 2 mei 1847 Assendelft met Guurtje Kramer Koning, dr. van Jan Klaasz. Kramer en Maartje van der Park Kramer, geb. circa 1825 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Bruijn Koning, geb. circa 1822 Assendelft, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1856, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 17 augustus 1856 Assendelft met Guurtje Gaal Koning, geb. circa 1826 Assendelft, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Antje Koning, geb. tussen 1817 en 1818 Assendelft, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) na 1857, tr. (resp. hoogstens 22 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1839 Assendelft met Hendrik Kerssens/Karstens, zn. van Pieter Kerssens/Karstens en Lijpje Jansdr. van Vliet Kerssens Karstens, geb. circa 1810 Krommenie, ovl. (minstens 29 jaar oud) tussen 1839 en 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. hoogstens 40 en ongeveer 18 jaar oud) (2) op zondag 28 juni 1857 Assendelft met Hendricus Tambach, zn. van Sebastianus Tambach en Klaasje Winter Tambach, geb. circa 1839 Assendelft, ovl. (minstens 18 jaar oud) na 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas (Klaas) Bruinsz. Koning, zn. van Bruin Klaasz. Koning en Antje Willemsd Buur Koning, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op zondag 31 mei 1829 Assendelft met Marijtje Borst Koning, dr. van Cornelis Borst en Guurtje Groenland Borst, geb. circa 1800 Heemskerk, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1829. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.  Cornelis Corneliszn. Boon, zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Neeltje Cornelisdr. de Jong, geb. op woensdag 30 mei 1787 Assendelft, Wever in 1818, Zeildoekwever in 1855, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op zondag 3 mei 1818 Assendelft met Aaltje Willems Boekhout Boon, dr. van Willem Boekhout en Aaltje Mijne Boekhout, geb. circa 1791 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1818. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jansje Boon, geb. op dinsdag 30 juli 1833 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1856, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op zondag 12 oktober 1856 Assendelft met Jan de Jong, zn. van Theunis de Jong en Trijntje de Jong, geb. op vrijdag 16 december 1831 Assendelft, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aafje Boon, geb. op zondag 12 december 1830 Assendelft, Spinster in 1856, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1856, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op zondag 27 april 1856 Assendelft met Lourens Heijne(N), zn. van Hendrik Heijne(N) en Klaasje Kleijn Heijnen, geb. op zaterdag 3 september 1831 Assendelft, Zeildoekwever in 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrit Boon, geb. op dinsdag 1 oktober 1822 Assendelft, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1827. 
  4.  Gerrit Boon, geb. op dinsdag 22 mei 1827 Assendelft, Zeildoekwever tussen 1855 en 1856, Koopman in 1877, ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1877. 
  5.  Willem Boon, geb. op maandag 29 maart 1819 Assendelft, volgt VIIIb. 
  6.  Neeltje Boon, geb. op vrijdag 23 februari 1821 Assendelft, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) op zondag 8 mei 1853 Assendelft met Klaas van der Laan, zn. van Jan Hendrikszoon van der Laan en Guurtje Bloedjes Laan, van der, geb. op vrijdag 28 november 1817 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Aaltje Cornelis Boon, geb. op zondag 16 januari 1825 Assendelft, volgt VIIIc. 
  Cornelis Corneliszn. Boon, tr. (23 jaar oud) (2) op zondag 14 oktober 1810 Assendelft met Lijsbeth Rood Boon, ovl. voor 1818. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Neeltje Boon, geb. op zondag 25 december 1814 Assendelft. 
  2.  Cornelis Cornelisz. Boon, geb. op donderdag 5 november 1812 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1845, volgt VIIId. 

VIIe.  Hendrik (Henricus) Boon, zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Neeltje Cornelisdr. de Jong, geb. op vrijdag 23 mei 1794 Assendelft, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1830, tr. (resp. 35 en ongeveer 35 jaar oud) op zondag 14 februari 1830 Assendelft met Anna Gerrits Stor Boon, dr. van Gerrit Stor en Trijntje Schorel Stor, geb. circa 1795 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Neeltje Boon, geb. op maandag 7 juni 1830 Assendelft. 

VIIf.  Pieter Cornelisz. Boon, zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Neeltje Cornelisdr. de Jong, geb. op dinsdag 30 mei 1797 Assendelft, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 2 mei 1873 Assendelft, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 9 november 1817 Assendelft met Engeltje Jans Bregten Boon, dr. van Jan Bregten en Grietje Arendsdr Vliet Bregten, geb. circa 1796 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Klaas Pieterse Boon, geb. op maandag 20 augustus 1827 Assendelft, volgt VIIIe. 
  2.  Jan Boon, geb. op donderdag 18 juni 1818 Assendelft, ovl. (minstens 37 jaar oud) na 1856, volgt VIIIf. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op maandag 28 februari 1820 Assendelft. 
  4.  Neeltje Boon, geb. op maandag 25 april 1825 Assendelft. 
  5.  Gerrit Boon, geb. op maandag 15 juli 1822 Assendelft, ovl. (40 jaar oud) op dinsdag 28 april 1863 Assendelft, volgt VIIIg. 

VIIg.  Jan Corneliszoon Boon, zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Neeltje Cornelisdr. de Jong, geb. circa zaterdag 6 november 1790 Assendelft, ged. op zaterdag 6 november 1790 Assendelft, Wever in 1816, Veehouder won. Assendelft tussen 1842 en 1853, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 20 augustus 1857 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 28 april 1816 Assendelft met Maartje Bruinsdochter Koning, dr. van Bruin Klaasz. Koning en Antje Willemsd Buur Koning, geb. circa 1787 Assendelft, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1849 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Antje Boon Kuiper, geb. op donderdag 9 maart 1820 Assendelft, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 1856, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op zondag 28 april 1844 Assendelft met Maarten Kuiper, zn. van Anthonie Kuiper en Maartje Steld/Veld
Kuiper, geb. op dinsdag 14 april 1818 Assendelft, Metselaar tussen 1844 en 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Neeltje Boon, geb. op maandag 9 november 1818 Assendelft, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1842, tr. (resp. 23 en ongeveer 31 jaar oud) op zondag 29 mei 1842 Assendelft met Gerbrand Veldboer, zn. van Jacob Veldboer en Marijtje Simons Oud Veldboer, geb. circa 1811 Berkhout, Kleermaker in 1842, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem Boon, geb. op dinsdag 3 april 1821 Assendelft, ovl. (hoogstens 8 maanden oud) voor 1822. 
  4.  Jan Boon, geb. op zaterdag 15 januari 1825 Assendelft, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1830. 
  5.  Jannetje Boon, geb. op zondag 17 februari 1828 Assendelft. 
  6.  Jan Boon, geb. op dinsdag 6 april 1830 Assendelft. 
  7.  Cornelis Boon, geb. op donderdag 15 mei 1817 Assendelft, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1848, volgt VIIIh. 
  8.  Bruin Boon, geb. op woensdag 19 juni 1816 Assendelft, ovl. (86 jaar oud) op woensdag 21 januari 1903 Assendelft, volgt VIIIi. 
  9.  Willem Boon, geb. op zondag 8 september 1822 Assendelft, ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 24 september 1895 Assendelft, volgt VIIIj. 
  10.  Jacob Boon, geb. op woensdag 26 november 1823 Assendelft, Zeildoekwever in 1853, tr. (resp. 29 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 9 januari 1853 Assendelft met Impje Tambach Boon, dr. van Sebastianus Tambach en Klaasje Winter Tambach, geb. circa 1833 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.  Jannetje Boon, dr. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Jannetje Jansdr. Flore Boon, geb. op donderdag 3 juli 1817 Assendelft, ovl. (31 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1849 Assendelft, tr. (resp. 24 en ongeveer 39 jaar oud) op zondag 14 november 1841 Assendelft met Klaas Jansz Dekker, zn. van Jan Dekker en Antje Vrouwe Dekker, geb. circa 1802 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dekker, geb. circa 1843 Assendelft, ovl. (minstens 39 jaar oud) na 1882, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 31 jaar oud) op zondag 30 april 1882 Assendelft met Maartje Koning Dekker, dr. van Gerrit Koning en Trijntje Poel Koning, geb. circa 1851 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Klaas Jansz Dekker, zn. van Jan Dekker en Antje Vrouwe Dekker, tr. (hoogstens 39 jaar oud) (2) voor 1841 met Jacoba Ruijtenbeek Dekker. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIi.  Simon Boon (VIIi), zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Jannetje Jansdr. Flore Boon, geb. op maandag 22 juli 1822 Assendelft, ovl. (72 jaar oud) op vrijdag 9 november 1894 Assendelft, tr. op 26 februari 27 Assendelft met Maartje Boon, dr. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak (zie VIIIaf). 

VIIj.  Jan Boon, zn. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Jannetje Jansdr. Flore Boon, geb. op vrijdag 23 augustus 1811 Assendelft, ovl. (51 jaar oud) op zaterdag 14 februari 1863 Assendelft, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) op zondag 9 januari 1842 Assendelft met Grietje Huipen Boon, dr. van Cornelis Huipen en Dieuwertje Veenboer Huipen, geb. op vrijdag 26 maart 1813 Assendelft, ovl. (59 jaar oud) op zondag 8 december 1872 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Boon, geb. circa 1853. 
  2.  Jansje Boon, geb. op donderdag 6 november 1856 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op maandag 25 september 1939 Heemskerk. 
  3.  Nicolaas (Klaas) Boon, geb. op donderdag 7 februari 1861 Assendelft, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 12 november 1938 Heemskerk. 
  4.  Dieuwertje Boon, geb. in 1847 Assendelft. 
  5.  Cornelis Boon, geb. op zondag 28 december 1851 Assendelft, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1908, volgt VIIIn. 
  6.  Cornelis Boon, geb. op woensdag 4 april 1849 Assendelft. 

VIIk.  Hendrik (Baartsz) Boon, zn. van Baart Hendrikszn. Boon (VIe) en Trijntje Jans Kramer, geb. op donderdag 14 november 1799 Assendelft, Veehouder tussen 1820 en 1874, ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 1 maart 1878 Assendelft, begr. op dinsdag 5 maart 1878 Assendelft, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) op zondag 8 mei 1825 Assendelft met Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, dr. van Gerrit Gauwese Bloedjes en Neeltje Gerritse de Jong Bloedjes, geb. op zaterdag 22 december 1804 Assendelft, ovl. (80 jaar oud) op vrijdag 24 april 1885 Assendelft, begr. op woensdag 29 april 1885 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Catharina (Trijntje) Boon, geb. op donderdag 23 februari 1826 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1908 Assendelft, begr. op maandag 19 oktober 1908 Assendelft, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) op zondag 16 mei 1852 Assendelft met Willem van Gelderen, zn. van Maarten van Gelderen en Trijntje van Toor Gelderen, van, geb. op zondag 5 maart 1820 Velsen, ovl. (85 jaar oud) op maandag 22 januari 1906 Assendelft, begr. op donderdag 25 januari 1906 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Bart(holomeus) (Baart) Boon, geb. op zaterdag 13 november 1830 Assendelft, ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1877, volgt VIIIo. 
  3.  Petronella Boon, geb. op vrijdag 16 november 1832 Assendelft, ovl. (65 jaar oud) op zondag 31 juli 1898 Osdorp, volgt VIIIp. 
  4.  Guurtje Boon, geb. op maandag 4 augustus 1834 Assendelft. 
  5.  Klaas Boon, geb. op dinsdag 19 januari 1841 Assendelft. 
  6.  Catharina Maria (Klazien) Boon, geb. circa 1852 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1874, volgt VIIIq. 
  7.  Gerardus (Gerrit) Boon, geb. op zaterdag 28 april 1827 Assendelft, ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1876 Osdorp/Sloten, volgt VIIIr. 
  8.  Neeltje Boon, geb. op woensdag 9 juni 1830 Assendelft, ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1901 Marken-Binnen, volgt VIIIs. 
  9.  Johannes (Jan) Boon, geb. op woensdag 8 maart 1837 Assendelft, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 1915, volgt VIIIt. 
  10.  Gauwe Boon, geb. op vrijdag 30 november 1838 Assendelft, ovl. (42 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1881 Assendelft, volgt VIIIu. 

VIIl.  Jan Baartsz. Boon, zn. van Baart Hendrikszn. Boon (VIe) en Trijntje Jans Kramer, geb. op woensdag 12 augustus 1795 Assendelft, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 30 april 1820 Assendelft met Maria Gerbrands (Maartje) Gaal Boon, dr. van Gerbrand Pieters Gaal en Klaasje (Claasje) Symons de Wit Gaal, geb. circa zaterdag 20 mei 1797 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gerbrand Boon, geb. op woensdag 25 januari 1832 Assendelft, volgt VIIIv. 
  2.  Trijntje Boon, geb. en ovl. op donderdag 14 juni 1821 Assendelft. 
  3.  Trijntje Boon, geb. op donderdag 27 juni 1822 Assendelft, ovl. (7 weken oud) op zondag 18 augustus 1822 Assendelft. 
  4.  Gerbrand Boon, geb. op woensdag 18 juni 1823 Assendelft, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1829 Assendelft. 
  5.  Gerbrand Boon, geb. op donderdag 12 februari 1829 Assendelft, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1832. 
  6.  Trijntje Boon, geb. op donderdag 29 juli 1824 Assendelft, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op zondag 2 mei 1847 Assendelft met Klaas de Jong, zn. van Klaas Huigzoon de Jong en Trijntje Cornelisdr. de Boer Jong, de, geb. op donderdag 12 februari 1824 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Klaasje Boon, geb. op woensdag 22 februari 1826 Assendelft, ovl. (62 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1888 Assendelft, tr. (resp. 27 en 38 jaar oud) op zondag 8 mei 1853 Assendelft met Jan Cornelisz. Dekker, zn. van Cornelis Dekker en Klaasje Bakker Dekker, geb. op maandag 13 maart 1815 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Petronella Boon, geb. op donderdag 30 augustus 1827 Assendelft, tr. (beiden 25 jaar oud) op zondag 8 mei 1853 Assendelft met Cornelis Schavemaker, zn. van Jan Schavemaker en Antje Duinmeijer Schavemaker, geb. op woensdag 28 november 1827 Uitgeest, Schilder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Gerbrands (Maartje) Gaal Boon, dr. van Gerbrand Pieters Gaal en Klaasje (Claasje) Symons de Wit Gaal, tr. (minstens 31 jaar oud) (2) na 1829 met Engel Blankert. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIm.  Grietje Baarts Boon, dr. van Baart Hendrikszn. Boon (VIe) en Trijntje Jans Kramer, geb. circa 1806 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1828, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 27 april 1828 Assendelft met Huijg Klaasz. de Jong, zn. van Klaas de Jong en Trijntje de Boer Jong, de, geb. circa 1808 Jong, Broodbakker in 1828. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Trijntje de Jong, geb. in 1832, volgt VIIIw. 

VIIn.  Johannes Klaasz. (Jan) Boon, zn. van Klaas Jansz. Boon (VIg) en Grietje Pieters Bos Boon, geb. op woensdag 31 maart 1790 Assendelft, Wever tussen 1820 en 1853, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1864 Assendelft, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op zondag 11 mei 1817 Uitgeest met Geertje Gerrits Heijne Boon, dr. van Gerrit Harmse Heijne en Antje Pieters Oorthuis Heijne, geb. op zaterdag 15 maart 1794 Krommenie, ovl. (60 jaar oud) op maandag 5 februari 1855 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Paulus Boon. 
  2.  Hermanus (Maanus) Boon, geb. op zondag 6 juni 1830 Krommenie, Zeildoekwever in 1854, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1854. 
  3.  Pieter Boon, geb. op woensdag 1 augustus 1832 Krommenie. 
  4.  Dirk Boon, geb. op woensdag 28 maart 1838 Assendelft. 
  5.  Gerrit Boon, geb. op zondag 16 januari 1820 Krommenie, ovl. (57 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1877 Assendelft, volgt VIIIx. 
  6.  Klaas Boon, geb. circa 1818 Uitgeest. 
  7.  Grietje Boon, geb. op donderdag 14 februari 1822 Krommenie, tr. (resp. 28 en ongeveer 38 jaar oud) op maandag 29 april 1850 Assendelft met Dirk Oomen, zn. van Jan Oomen/Ome en Trijntje Manshanden Oomen Ome, geb. circa 1812 Assendelft, Zeildoekwever tussen 1850 en 1879, ovl. (minstens 67 jaar oud) na 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIo.  Jan Klaasz Boon, zn. van Klaas Hendriksz Boon (VIh) en Neeltje Dirks Vlas Boon, geb. op maandag 23 juli 1804 Assendelft, ovl. (73 jaar oud) op woensdag 6 februari 1878 Assendelft, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 3 mei 1829 Assendelft met Duifje Klaas Kroon Boon, dr. van Klaas Kroon en Hillegond Woude Kroon, geb. circa 1808 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Klaas Boon, geb. op maandag 7 maart 1831 Assendelft, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1833. 
  2.  Klaas Boon, geb. op zaterdag 6 april 1833 Assendelft. 
  3.  Hillegond Boon, geb. op vrijdag 6 februari 1835 Assendelft, tr. (resp. 35 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 20 november 1870 Assendelft met Jan de Wit, zn. van Engel de Wit en Mijnsje Nielen Wit, de, geb. circa 1840 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Neeltje Boon, geb. op woensdag 17 maart 1830 Assendelft. 

VIIp.  Dirk Klaasz Boon, zn. van Klaas Hendriksz Boon (VIh) en Neeltje Dirks Vlas Boon, geb. op zaterdag 28 juli 1810 Assendelft, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1854, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) op zondag 10 mei 1835 Assendelft met Aagje Rood Boon, dr. van Pieter Rood en Antje Kaaijk Rood, geb. op vrijdag 1 januari 1813 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Antje Boon, geb. op zaterdag 2 november 1839 Assendelft. 
  2.  Pieter Boon, geb. op donderdag 21 oktober 1841 Assendelft. 
  3.  Klaas Boon, geb. op vrijdag 10 maart 1837 Assendelft. 
  4.  Antje Boon, geb. op zondag 25 november 1838 Assendelft, ovl. (hoogstens 11 maanden oud) voor zaterdag 2 november 1839 Assendelft. 
  Dirk Klaasz Boon, tr. (resp. 33 en ongeveer 37 jaar oud) (2) op maandag 8 april 1844 Assendelft met Aagje Cornelis Huipen Boon, dr. van Cornelis Huipen en Dieuwertje Veenboer Huipen, geb. circa 1807 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIq.  Hendrikus Klaasz. Boon, zn. van Klaas Hendriksz Boon (VIh) en Neeltje Dirks Vlas Boon, geb. op zondag 30 april 1797 Assendelft, Koopman (1820-1822) Wever (1826-1841), ovl. (47 jaar oud) op donderdag 16 mei 1844 Assendelft, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op zondag 14 mei 1820 Assendelft met Geertje Barends Snijder Boon, dr. van Berend (Barend) Hendriksz. Snijder en Jannetje Gerretse Hijnen Snijder, geb. circa 1798 Assendelft, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 16 januari 1823 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Klaas Boon, geb. op dinsdag 26 september 1820 Assendelft, tr. met Grietje Boon, dr. van Cornelis Hendrikszn. Boon (VId) en Jannetje Jansdr. Flore Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Barend Boon, geb. op vrijdag 1 november 1822 Assendelft, ovl. (2 maanden oud) op vrijdag 24 januari 1823 Assendelft. 
  Hendrikus Klaasz. Boon, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (2) op zondag 30 april 1826 Assendelft met Trijntje Gerrits van der Laan Boon, dr. van Gerrit Hendriksz van der Laan en Grietje Jacobs Bosch Laan, van der, geb. op woensdag 28 februari 1798 Assendelft, ovl. (63 jaar oud) op dinsdag 30 april 1861 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Grietje Boon, geb. op woensdag 5 januari 1831 Assendelft. 
  2.  Cornelia Boon, geb. op zaterdag 21 juni 1834 Assendelft. 
  3.  Baart Boon, geb. op zondag 24 februari 1839 Assendelft, ovl. (7 weken oud) op dinsdag 16 april 1839 Assendelft. 
  4.  Guurtje Boon, geb. op zaterdag 1 mei 1841 Assendelft, tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1866 Schermerhorn met Simon Blokker, zn. van Volkert Blokker en Trijntje Mulder Blokker, geb. circa 1836 Beemster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrik Boon, geb. op woensdag 3 februari 1836 Assendelft, volgt VIIIy. 
  6.  Gerrit Boon, geb. op dinsdag 6 maart 1827 Assendelft, Wever (1850-1857), ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1857, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) op zondag 7 mei 1854 Assendelft met Jannetje Neelen Boon, dr. van Cornelis Neelen en Joanna de Jong Neelen, geb. op dinsdag 26 september 1826 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) tussen 1854 en 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 29 jaar oud) (2) op zondag 18 januari 1857 Assendelft met Sophia Cornelia Snijder Boon, dr. van Lourens Snijder en Sophia de Jong Snijder, geb. op zaterdag 24 maart 1827 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Boon, geb. op maandag 8 december 1828 Assendelft. 

VIIr.  Hendrik Gerritsz Boon, zn. van Gerrit Hendrikszn. Boon (VIi) en Maartje Pieters Nielen, geb. op donderdag 26 februari 1801 Assendelft, Wever in 1834, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) op zondag 27 april 1834 Assendelft met Maartje Jans Jak Boon, dr. van Jan Klase Jak en Adriaantje Hendrikse Bonekamp Jak, geb. op vrijdag 20 april 1810 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Antje Boon, geb. circa 1843 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 28 juni 1868 Assendelft met Jacob Timmer, zn. van Jan Timmer en Antje Twaalhooven Timmer, geb. circa 1844 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Marijtje Boon, geb. circa 1845 Assendelft, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) op zondag 8 mei 1870 Assendelft met Dirk Kaaijk, zn. van Jan Kaaijk en Aagje Gijzen Kaaijk, geb. circa 1845 Assendelft, Visser in 1870. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maartje Hendriks Boon, geb. op maandag 17 september 1838 Assendelft. 
  4.  Jansje Boon, geb. op maandag 21 september 1840 Assendelft. 
  5.  Adriana Boon, geb. op zaterdag 30 mei 1835 Assendelft, tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 7 mei 1865 Assendelft met Jan Bregte, zn. van Aldert Bregte en Aaltje Niele(N) Bregte, geb. circa 1835 Assendelft, Wever in 1865. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gerrit Boon, geb. op vrijdag 28 oktober 1836 Assendelft, volgt VIIIz. 

VIIs.  Grietje Gerrits Boon, dr. van Gerrit Hendrikszn. Boon (VIi) en Maartje Pieters Nielen, geb. circa 1791 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) op zondag 12 september 1813 Assendelft met Jacob Cornelisz Stam, zn. van Cornelis Stam en Maartje Klopper Stam, geb. op zaterdag 11 november 1786 Assendelft, Bakkersknecht, Broodbakker. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maartje Jacobsdr. Stam, geb. in 1817 Assendelft, volgt VIIIaa. 

VIIt.  Klaas Gerritszoon Boon, zn. van Gerrit Hendrikszn. Boon (VIi) en Maartje Pieters Nielen, geb. op woensdag 14 mei 1788 Assendelft, Wever in 1819, ovl. (61 jaar oud) op donderdag 26 juli 1849 Assendelft, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (1) op zondag 7 november 1819 Assendelft met Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, dr. van Jan Gerritsz. Jak en Maartje Cornelis Jak/Jack
Jak, geb. op dinsdag 4 februari 1794 Assendelft, zonder beroep, ovl. (84 jaar oud) op maandag 22 juli 1878 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Boon, geb. op vrijdag 17 december 1824 Assendelft. 
  2.  Gerrit Boon, geb. op vrijdag 21 december 1821 Assendelft, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1870, volgt VIIIab. 
  3.  Pieter Boon, geb. circa 1829 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1861, volgt VIIIac. 
  4.  Martinus Boon, geb. op dinsdag 10 juli 1832 Assendelft. 
  5.  Grietje Boon, geb. op donderdag 26 maart 1835 Assendelft. 
  6.  Antje Boon, geb. op vrijdag 20 juni 1823 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 juli 1902 Assendelft, volgt VIIIad. 
  7.  Jan Boon, geb. op woensdag 5 april 1826 Assendelft, ovl. (minstens 33 jaar oud) na 1860, volgt VIIIae. 
  8.  Maartje Boon, geb. op maandag 21 augustus 1820 Assendelft, ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1911 Assendelft, volgt VIIIaf. 
  Klaas Gerritszoon Boon, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op zondag 1 mei 1814 Assendelft met Aagje Jansdr. Bos Boon, dr. van Jan Bos en Aagje Tijze Bos, geb. circa 1786, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 1819. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerrit Boon, geb. op zondag 14 april 1816 Assendelft. 
  2.  Antje Boon, geb. op zondag 16 april 1815 Assendelft. 

Generatie VIII

VIIIa.  Baart Al, zn. van Johannes Klaasz Al (VIIa) en Catharina Jacoba (Trijntje) Keijzer Al, geb. op donderdag 15 april 1830 Assendelft, ovl. (81 jaar oud) op woensdag 13 december 1911 Stompwijk, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) op zondag 8 mei 1864 Assendelft met Jannetje van der Laan Al, geb. op zaterdag 29 mei 1841 Assendelft, ovl. (36 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1878 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Bavonia Al, geb. op vrijdag 25 februari 1870 Assendelft, ovl. (38 jaar oud) op zondag 20 september 1908 Den Haag, volgt IXa. 

VIIIb.  Willem Boon, zn. van Cornelis Corneliszn. Boon (VIId) en Aaltje Willems Boekhout Boon, geb. op maandag 29 maart 1819 Assendelft, Kleedermaker, tr. (resp. 26 en ongeveer 19 jaar oud) op zondag 14 december 1845 Beverwijk met Jansje Timmer Boon, dr. van Jan Timmer en Maartje van Luit Timmer, geb. circa 1826 Uitgeest. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Alida Boon, geb. circa 1847 Beverwijk, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 28 april 1870 Velsen met Gerbrand Koning, zn. van Jan Koning en Mietje Vredendaal Koning, geb. circa 1837 Nieuwer Amstel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Catharina Boon, geb. circa 1853 Beverwijk, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 20 januari 1876 Velsen met Paulus Heijen Müller, geb. circa 1854 Steenfelderfeld. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIc.  Aaltje Cornelis Boon, dr. van Cornelis Corneliszn. Boon (VIId) en Aaltje Willems Boekhout Boon, geb. op zondag 16 januari 1825 Assendelft, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) op zondag 29 april 1855 Assendelft met Hendrik Hendriks Heijne(N), zn. van Hendrik Heijne(N) en Klaasje Kleijn Heijnen, geb. op zondag 25 februari 1827 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendricus Hendriks Heijne(N), geb. circa 1862, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 31 mei 1925 Krommenie. 

VIIId.  Cornelis Cornelisz. Boon, zn. van Cornelis Corneliszn. Boon (VIId) en Lijsbeth Rood Boon, geb. op donderdag 5 november 1812 Assendelft, Wever tussen 1838 en 1846, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1845, relatie met Antje Klaasdr. Kroon, dr. van Klaas Kroon en Hillegond Woude Kroon, geb. op vrijdag 24 december 1813 Assendelft, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1845. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Cornelis Boon, geb. op donderdag 21 mei 1840 Assendelft. 
  2.  Hillegond Boon, geb. circa 1845 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 35 jaar oud) (1) op zaterdag 28 april 1877 Assendelft met Jan van der Laan, zn. van Cornelis van der Laan en Hendrina Pell Laan, van der, geb. circa 1842 Assendelft, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 36 jaar oud) (2) op zondag 30 april 1882 Assendelft met Cornelis Wilhelmus Kroon, zn. van Willem Kroon en Neeltje Bergen Kroon, geb. circa 1846 Uitgeest. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op donderdag 7 februari 1839 Assendelft, ovl. (hoogstens 10 maanden oud) voor 1840. 

VIIIe.  Klaas Pieterse Boon, zn. van Pieter Cornelisz. Boon (VIIf) en Engeltje Jans Bregten Boon, geb. op maandag 20 augustus 1827 Assendelft, Zeildoekwever tussen 1851 en 1857, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op zondag 11 mei 1851 Assendelft met Sijtje Rijs Boon, dr. van Gerrit Rijs en Jannetje Betjes Rijs, geb. op dinsdag 5 oktober 1824 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Boon, geb. op donderdag 19 mei 1859 Assendelft, volgt IXb. 
  2.  Gerrit Boon, geb. op dinsdag 17 mei 1853 Assendelft, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 14 juni 1928 Alblasserdam, volgt IXc. 
  3.  Engelbertus Boon, geb. op zondag 2 september 1866 Assendelft, volgt IXd. 

VIIIf.  Jan Boon, zn. van Pieter Cornelisz. Boon (VIIf) en Engeltje Jans Bregten Boon, geb. op donderdag 18 juni 1818 Assendelft, Koopman (1851) zeildoekwever (1854), ovl. (minstens 37 jaar oud) na 1856, tr. (resp. 32 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 11 mei 1851 Assendelft met Maria Ruijgvoorn Boon, dr. van Hendrik Ruijgvoorn en Dirkje Dijkzeul Ruijgvoorn, geb. circa 1826 Spaarnwoude. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrikus Boon, geb. op maandag 28 april 1856 Assendelft. 

VIIIg.  Gerrit Boon, zn. van Pieter Cornelisz. Boon (VIIf) en Engeltje Jans Bregten Boon, geb. op maandag 15 juli 1822 Assendelft, Zeildoekwever tussen 1851 en 1854, ovl. (40 jaar oud) op dinsdag 28 april 1863 Assendelft, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) op zondag 14 mei 1854 Assendelft met Maartje Nagel Boon, dr. van Gerrit Nagel en Aaltje Woute (of Woude) Nagel, geb. op zondag 30 januari 1825 Egmond-Binnen, ovl. (87 jaar oud) op maandag 23 december 1912 Sloten. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Elisabeth (Betje) Boon, geb. op zaterdag 10 maart 1855 Assendelft, ovl. (38 jaar oud) op zaterdag 3 maart 1894 Uitgeest, volgt IXe. 
  2.  Neeltje Boon, geb. circa 1857 Assendelft, volgt IXf. 
  3.  Gerardina Boon, geb. op woensdag 30 september 1863 Assendelft, ovl. (97 jaar oud) op maandag 12 juni 1961 Amstelveen, volgt IXg. 
  4.  Pieter Boon, geb. op woensdag 18 mei 1859 Assendelft, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1889, volgt IXh. 
  5.  Gerardus ""Gerrit"" Boon, geb. op dinsdag 5 maart 1861 Assendelft, Papiermaker Krommenie, Spoorbeamte, ovl. (65 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1927, begr. op dinsdag 4 januari 1927 Amsterdam, relatie met Maria van Leeuwen, ovl. op zondag 3 april 1921 Krommenie, begr. op woensdag 6 april 1921 Krommenie. Uit deze relatie geen kinderen. 

VIIIh.  Cornelis Boon, zn. van Jan Corneliszoon Boon (VIIg) en Maartje Bruinsdochter Koning, geb. op donderdag 15 mei 1817 Assendelft, Koopman, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1848, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) op zondag 7 mei 1848 Assendelft met Aaltje Roos Boon, dr. van Jan Roos en Neeltje Breeuwer Roos, geb. op zaterdag 3 februari 1827 Assendelft, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1848. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Martinus Boon, geb. circa 1851 Assendelft. 
  2.  Pieter Boon, geb. circa 1856 Assendelft. 
  3.  Jan Boon, geb. circa 1859 Assendelft. 
  4.  Cornelia Boon, geb. op donderdag 25 juli 1861 Assendelft, volgt IXi. 
  5.  Jan Boon, geb. circa 1850 Assendelft. 

VIIIi.  Bruin Boon, zn. van Jan Corneliszoon Boon (VIIg) en Maartje Bruinsdochter Koning, geb. op woensdag 19 juni 1816 Assendelft, Voddenboer, Winkelier in 1874, (zeildoek)wever tussen 1877 en 1883, ovl. (86 jaar oud) op woensdag 21 januari 1903 Assendelft, tr. (beiden 23 jaar oud) op zondag 3 mei 1840 Assendelft met Grietje Bos, dr. van Gerrit Bos en Neeltje Omen/Oomen
Bos, geb. op vrijdag 14 februari 1817 Assendelft, ovl. (81 jaar oud) op woensdag 7 december 1898 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Lucia Boon. 
  2.  Jannetje Boon, geb. op zaterdag 18 mei 1850 Assendelft, ovl. (75 jaar oud) op woensdag 10 juni 1925 Haarlem, begr. op zaterdag 13 juni 1925 Assendelft, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1874 Assendelft met Maarten van Gelderen, zn. van Cornelis van Gelderen en Maartje (Maria) Betjes Gelderen, van, geb. op zaterdag 4 september 1847 Assendelft, Wever in 1874, ovl. (47 jaar oud) op maandag 25 februari 1895 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia ""Neeltje"" Boon, geb. op zondag 19 september 1852 Assendelft, ovl. (90 jaar oud) op maandag 30 augustus 1943 Assendelft, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 17 november 1877 Assendelft met Johannes Bos, zn. van Pieter Bos en Trijntje Gijzen Bos, geb. circa 1855 Assendelft, Wever in 1877, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1937 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Antje Boon. 
  5.  Johannes ""Jan"" Boon, geb. op donderdag 22 november 1855 Assendelft, ovl. (85 jaar oud) op donderdag 20 februari 1941 Assendelft, volgt IXj. 
  6.  Gauwe ""Gawe"" Boon, geb. op zondag 12 september 1858 Assendelft, ovl. (68 jaar oud) op donderdag 21 april 1927 Assendelft, volgt IXk. 
  7.  Gerrit Boon, geb. op vrijdag 10 april 1846 Assendelft. 
  8.  Odulphus Wilhelmus Boon, geb. op dinsdag 11 juni 1861 Assendelft, ovl. (24 jaar oud) op dinsdag 22 december 1885 Assendelft. 
  9.  Bets Boon. 
  10.  Maartje ""Marie"" Boon, geb. op zaterdag 1 februari 1845 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 27 april 1932 Assendelft, volgt IXl. 
  11.  Corrie Boon. 
  12.  Gré Boon. 

VIIIj.  Willem Boon (VIIIj), zn. van Jan Corneliszoon Boon (VIIg) en Maartje Bruinsdochter Koning, geb. op zondag 8 september 1822 Assendelft, winkelier, Zeildoekwever in 1850, wever tussen 1876 en 1892, ovl. (73 jaar oud) op dinsdag 24 september 1895 Assendelft, begr. op zaterdag 28 september 1895 Assendelft, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op zondag 28 april 1850 Assendelft met Antje Boon, dr. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak (zie VIIIad). 

VIIIk.  Jan Boon, zn. van Simon Boon (VIIi) en Maartje Boon (VIIIaf), geb. op donderdag 1 maart 1855 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1888, tr. (beiden 31 jaar oud) op donderdag 3 februari 1887 Heemskerk met Maria Tuynman Boon, dr. van Cornelis Tuynman en Engelina Weits Tuynman, geb. op vrijdag 24 augustus 1855 Bergen. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Boon, geb. circa 1888 Heemskerk, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 16 oktober 1912 Heemskerk met Hermanus van der Bos, geb. circa 1887 Vinkeveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIl.  Nicolaas (Klaas) Boon, zn. van Simon Boon (VIIi) en Maartje Boon (VIIIaf), geb. op donderdag 11 augustus 1859 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op zondag 2 oktober 1938 Zaandam, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op zondag 29 april 1883 Assendelft met Maria Roskam Boon, dr. van Johannes Roskam en Egberdina van 't Hoff Roskam, geb. op vrijdag 28 mei 1858 Assendelft, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 23 augustus 1917 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Egberdina Boon, geb. op zaterdag 27 april 1889 Assendelft, ovl. (47 jaar oud) op vrijdag 9 april 1937 Velp. 
  2.  Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon, geb. op zondag 31 juli 1887 Assendelft, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 24 maart 1959 Krommenie, volgt IXq. 
  3.  Martinus Boon, geb. op zaterdag 17 januari 1891 Assendelft, ovl. (39 jaar oud) op maandag 5 mei 1930 Assendelft, volgt IXr. 
  4.  Jacoba Boon, geb. op donderdag 21 september 1893 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 10 april 1895 Assendelft. 
  5.  Jacoba Boon, geb. op woensdag 5 februari 1896 Assendelft, ovl. (40 jaar oud) op donderdag 13 augustus 1936 Zaandam. 
  6.  Simon Boon, geb. op maandag 16 juni 1884 Assendelft, ovl. (46 jaar oud) op vrijdag 17 april 1931 Assendelft. 
  7.  Jan Boon, geb. op maandag 22 februari 1886 Assendelft, ovl. (45 jaar oud) op zaterdag 3 oktober 1931 Assendelft. 

VIIIm.  Cornelis (Kees) Boon, zn. van Simon Boon (VIIi) en Maartje Boon (VIIIaf), geb. op zondag 9 maart 1851 Assendelft, Koopman (1883-1921) Manufactarier (1917), ovl. (76 jaar oud) op donderdag 1 maart 1928 Assendelft, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1887 Assendelft met Jacoba (Koos) Roskam Boon, dr. van Johannes Roskam en Egberdina van 't Hoff Roskam, geb. op zaterdag 13 oktober 1860 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op dinsdag 16 januari 1940 Limmen, begr. op vrijdag 19 januari 1940 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Martinus (Tinus) Boon, geb. op zondag 29 september 1895 Assendelft, volgt IXs. 
  2.  Cornelia (Keetje) Boon, geb. op zondag 23 mei 1897 Assendelft, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) op maandag 25 april 1921 Assendelft met Martinus Rijkhoff, zn. van Klaas Rijkhoff en Maartje Heijnen Rijkhoff, geb. circa 1898 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerard(us) Boon, geb. op zondag 14 mei 1899 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op maandag 18 september 1978 Tilburg, tr. (59 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1959 met Anna Adriana van Roozendaal Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Maria Boon, geb. op dinsdag 12 juli 1904 Assendelft. 
  5.  Cornelius Antonius Boon, geb. op dinsdag 12 juli 1904 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1906 Assendelft. 
  6.  Simon Boon, geb. op woensdag 18 juli 1888 Assendelft, ovl. (30 jaar oud) op donderdag 3 oktober 1918 Assendelft. 
  7.  Johannes Boon, geb. op vrijdag 4 juli 1890 Assendelft, Sigarenmaker, ovl. (28 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1918 Assendelft. 
  8.  Marinus Boon, geb. op woensdag 6 april 1892 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op maandag 29 januari 1894 Assendelft. 
  9.  Egberdina Maria Catharina (Dina) Boon, geb. op vrijdag 29 december 1893 Assendelft, tr. (resp. 23 en ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 8 november 1917 Assendelft met Petrus Josephus Huijbrecht, zn. van Petrus Huijbrecht en Rosalia van Overloop Huijbrecht, geb. circa 1887 Clinge. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIn.  Cornelis Boon, zn. van Jan Boon (VIIj) en Grietje Huipen Boon, geb. op zondag 28 december 1851 Assendelft, Wever (1877-1879), Koopman (1892-1914), Arbeider (1893-1908), ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1908, tr. (resp. 25 en ongeveer 34 jaar oud) (1) op zaterdag 13 oktober 1877 Assendelft met Baafje van der Laan Boon, dr. van Cornelis van der Laan en Maartje Rijs Laan, van der, geb. circa 1843, ovl. (minstens 42 jaar oud) tussen 1885 en 1892. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Boon, geb. circa 1880 Assendelft, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1911, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 24 mei 1908 Assendelft met Aagje Winter Boon, dr. van Gerrit Winter en Aagje van Gelderen Winter, geb. circa 1886 Assendelft, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maartje Boon, geb. op donderdag 22 december 1881 Assendelft, ovl. (92 jaar oud) op woensdag 5 juni 1974 Assendelft, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op zondag 10 november 1907 Assendelft met Gauwe de Jong, zn. van Arie de Jong en Catharina Rijkhoff Jong, de, geb. op woensdag 26 december 1883 Assendelft, Arbeider (1907-1908), Brandstoffenhandelaar (1914), ovl. (90 jaar oud) op maandag 29 juli 1974 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis Boon, geb. circa 1885 Assendelft, Arbeider (1907-1914), tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 11 november 1914 Assendelft met Johanna Kerssens Boon, dr. van Jan Kerssens en Grietje van de Velden Kerssens, geb. circa 1892 Akersloot. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Boon, geb. op zondag 19 januari 1879 Assendelft, ovl. (4 dagen oud) op donderdag 23 januari 1879 Assendelft. 
  5.  Marijtje Boon, geb. op zondag 19 januari 1879 Assendelft, ovl. (3 dagen oud) op woensdag 22 januari 1879 Assendelft. 
  Cornelis Boon, tr. (resp. 40 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op zondag 21 augustus 1892 Assendelft met Petronella Wildeboer Boon, dr. van Gerrit Wildeboer en Jannetje van Straten Wildeboer, geb. circa 1865 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1897. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Anthonius Boon, geb. circa 1894 Assendelft. 
  2.  Johannes Boon, geb. op zaterdag 10 juli 1897 Assendelft, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 26 februari 1975 Assendelft, volgt IXt. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op dinsdag 25 juli 1893 Assendelft, volgt IXu. 

VIIIo.  Bart(holomeus) (Baart) Boon, zn. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op zaterdag 13 november 1830 Assendelft, ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1877, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op zondag 28 april 1861 Assendelft met Sijtje Nielen Boon, dr. van Cornelis Nielen en Antje de Leeuw Nielen, geb. op dinsdag 31 maart 1835 Assendelft, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 1877. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria Boon, geb. op zondag 25 februari 1877 Assendelft, ovl. (10 jaar oud) op maandag 6 juni 1887 Assendelft. 
  2.  Nicolaas Boon, geb. circa 1864 Assendelft, volgt IXv. 
  3.  Jansje Boon, geb. circa 1868 Assendelft, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1894, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 28 april 1894 Assendelft met Pieter Betjes, zn. van Jacob Betjes en Guurtje van IJperen Betjes, geb. circa 1869 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIp.  Petronella Boon, dr. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op vrijdag 16 november 1832 Assendelft, ovl. (65 jaar oud) op zondag 31 juli 1898 Osdorp, begr. op donderdag 4 augustus 1898 Osdorp, relatie met Antonius Graman, geb. circa 1830, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 10 juni 1906 Osdorp, begr. op woensdag 13 juni 1906 Osdorp. 
  Uit deze relatie 7 kinderen: 
  1.  Agatha Graman, geb. op dinsdag 14 mei 1867 Sloten, ovl. (44 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1912 Amsterdam, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1890 Sloten met Theodorus Helsloot, geb. op vrijdag 15 oktober 1858 Nieuwer Amstel, ovl. (69 jaar oud) op vrijdag 30 december 1927 Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geertruida Graman, geb. op maandag 24 mei 1869 Sloten, ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 15 november 1940 Amsterdam, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1892 Sloten met Jacobus Johannes van der Veldt, geb. op zaterdag 11 juni 1864 Sloten, ovl. (75 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1940 Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johannes Graman, geb. op zondag 14 december 1873 Sloten. 
  4.  Catharina Maria Graman, geb. op donderdag 11 maart 1875 Sloten, ovl. (2 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1877 Osdorp. 
  5.  Engelmundus (Engel) Graman, geb. op woensdag 30 mei 1860 Sloten, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1935 Amsterdam. 
  6.  Johannes Graman, geb. op zondag 18 oktober 1863 Sloten. 
  7.  Hendricus Graman, geb. op woensdag 8 november 1865 Sloten, ovl. (27 jaar oud) op vrijdag 26 mei 1893 Middelburg. 

VIIIq.  Catharina Maria (Klazien) Boon, dr. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. circa 1852 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1874, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 26 april 1874 Assendelft met Cornelis Terra, geb. circa 1848, Veehouder in 1878, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 16 mei 1922 Assendelft, begr. op vrijdag 19 mei 1922 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Adriana Maria Terra, geb. circa 1882, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 10 april 1918 Beverwijk, relatie met Gerardus Al, ovl. na 1918. Uit deze relatie geen kinderen. 

VIIIr.  Gerardus (Gerrit) Boon, zn. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op zaterdag 28 april 1827 Assendelft, Landbouwer in 1859, ovl. (48 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1876 Osdorp/Sloten, begr. op zaterdag 22 januari 1876 Osdorp, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) op zondag 8 mei 1859 Wijk aan Zee en Duin met Cornelia Graman Boon, dr. van Engel Graman en Agatha de Ruijter Graman, geb. op vrijdag 13 maart 1829 Wijk aan Zee, ovl. (84 jaar oud) op vrijdag 25 juli 1913 Sloten, begr. op maandag 28 juli 1913 Osdorp. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Engelmundus (Engel) Boon, geb. circa 1865 Sloten, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1892, volgt IXw. 
  2.  Henrika Boon, geb. circa 1863 Sloten, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 21 november 1890 Sloten met Theodorus Kok, zn. van Theodorus Kok en Catharina Verhoef Kok, geb. circa 1865 Nieuwer-Amstel, Scheepmaker in 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrika Boon. 
  4.  Klaas Boon. 
  5.  Jan Boon. 
  6.  Johanna Boon, geb. op maandag 4 februari 1861 Sloten, ovl. (69 jaar oud) op dinsdag 1 april 1930 Amsterdam, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op vrijdag 17 april 1885 Sloten met Johannes Pijnakker, zn. van Bastiaan Pijnakker en Agatha Griffioen Pijnakker, geb. op dinsdag 8 maart 1859 Abcoude-Proostdij, Landbouwer in 1885, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 5 november 1940 Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIs.  Neeltje Boon, dr. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op woensdag 9 juni 1830 Assendelft, ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1901 Marken-Binnen, begr. op dinsdag 29 januari 1901 Uitgeest, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op zondag 24 april 1853 Assendelft met Willem Noom, zn. van Gerrit Noom en Margaretha Kaasenbrood Noom, geb. op donderdag 19 december 1833 Uitgeest, Veehouder in 1853, ovl. (65 jaar oud) op woensdag 12 juli 1899, begr. op zaterdag 15 juli 1899 Uitgeest. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Noom, geb. in 1856 Uitgeest. 
  2.  Joanna Noom, geb. op maandag 1 februari 1858 Uitgeest, ovl. (65 jaar oud) op woensdag 26 september 1923 Schermerhorn. 
  3.  Gerrit Noom, geb. in 1862 Uitgeest. 
  4.  Grietje Noom, geb. in 1855 Uitgeest. 

VIIIt.  Johannes (Jan) Boon, zn. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op woensdag 8 maart 1837 Assendelft, Veehouder in 1861, ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 1915, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1861 Assendelft met Neeltje Klaver Boon, dr. van Pieter Klaver en Antje van der Laan Klaver, geb. in september 1832 Assendelft, ovl. (54 jaar oud) op zondag 26 juni 1887 Jisp, begr. op donderdag 30 juni 1887 Wormer. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Petrus Boon, geb. circa 1867 Sloten, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (1) op donderdag 8 oktober 1896 Montfoort met Cornelia Catharina Vreeswijk Boon, dr. van Johannes Vreeswijk en Maria van Kooten Vreeswijk, geb. circa 1865 Montfoort, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op woensdag 16 april 1902 Utrecht met Maria Sibilla Geertruida Wisse Boon, dr. van Anthonius Wisse en Maria Welters Wisse, geb. circa 1878 Zierikzee. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik Boon, geb. circa 1870 Diemen, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1890, volgt IXx. 
  Johannes (Jan) Boon, tr. (resp. 54 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op zondag 21 februari 1892 Jisp met Elisabeth Sombroek Boon, dr. van Dirk Sombroek en Grietje Meijer Sombroek, geb. circa 1853 Jisp, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op woensdag 20 januari 1915 Etten-Leur. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Boon, geb. circa 1894 Jisp, Dienstbode in 1915, ovl. (minstens 21 jaar oud) na 1915, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 7 juli 1915 Wormer met Jacob Mak, zn. van Jan Mak en Neeltje Ridder Mak, geb. circa 1893 Wijde Wormer, Opperman in 1915, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Elisabeth Sombroek Boon, dr. van Dirk Sombroek en Grietje Meijer Sombroek, tr. (hoogstens 39 jaar oud) (2) voor 1892 met Klaas Glandorf, ovl. voor 1892. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIu.  Gauwe Boon, zn. van Hendrik (Baartsz) Boon (VIIk) en Jannitje (Jannetje) Gerrits Bloedjes Boon, geb. op vrijdag 30 november 1838 Assendelft, Veehouder tussen 1865 en 1874, ovl. (42 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1881 Assendelft, begr. op woensdag 18 mei 1881 Assendelft, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op zondag 30 april 1865 Assendelft met Marijtje Terra Boon, dr. van Cornelis Terra en Maartje Stam Terra, geb. op zondag 23 augustus 1840 Assendelft, ovl. (46 jaar oud) op vrijdag 11 februari 1887 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gerardus Hermanus Boon, geb. circa 1879 Assendelft, Kruidenier in 1901, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1901, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1901 Krommenie met Catharina Winter Boon, dr. van Ariejan Winter en Helena Maria Siemer Winter, geb. circa 1879 Krommenie, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Grietje Boon, geb. circa 1876 Assendelft, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1902, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 28 april 1902 Krommenie met Jacob Bos, zn. van Jan Bos en Aafje Zwaan Bos, geb. circa 1877 Krommenie, Barbier in 1902, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op maandag 31 juli 1871 Assendelft, ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 22 juli 1955 Amsterdam, volgt IXy. 
  4.  Jannetje Boon, geb. op zondag 2 november 1873 Assendelft, ovl. (4 jaar oud) op woensdag 23 januari 1878 Assendelft. 
  5.  Gerardusermanus Boon, geb. op woensdag 8 augustus 1877 Assendelft, ovl. (5 maanden oud) op vrijdag 18 januari 1878 Assendelft. 
  6.  Jannetje Boon, geb. op maandag 20 december 1880 Assendelft, ovl. (4 jaar oud) op woensdag 29 juli 1885 Assendelft. 
  7.  Maartje Boon, geb. circa 1870 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1897, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1897 Uitgeest met Pieter Bierman, zn. van Johannes Bierman en Geertje Noom Bierman, geb. circa 1875 Wijk aan Zee, Machinist in 1897, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1897. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Hendricus Boon, geb. circa 1867 Assendelft, volgt IXz. 

VIIIv.  Gerbrand Boon, zn. van Jan Baartsz. Boon (VIIl) en Maria Gerbrands (Maartje) Gaal Boon, geb. op woensdag 25 januari 1832 Assendelft, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 6 mei 1860 Assendelft met Guurtje van der Laan Boon, dr. van Engel van der Laan en Aafje Nielen van der Laan, geb. circa 1840 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aafje Boon, geb. circa 1865 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 1 mei 1889 Akersloot met Johannes Mul, zn. van Pieter Mul en Trijntje Kaptein Mul, geb. circa 1867 Akersloot. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Engelmundis Boon, geb. circa 1869 Akersloot, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1892, relatie met Maartje Kapteijn Boon, dr. van Maarten Kapteijn en Klaasje Groen Kapteijn, geb. circa 1871 Egmond-Binnen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jan Boon, geb. op vrijdag 21 maart 1862 Assendelft, ovl. (91 jaar oud) op woensdag 27 mei 1953 Zaandam, volgt IXaa. 

VIIIw.  Trijntje de Jong, dr. van Huijg Klaasz. de Jong en Grietje Baarts Boon (VIIm), geb. in 1832, Veehoudster, relatie met Klaas Kramer, geb. in 1834, Zeildoekwever. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Hugo Kramer, geb. op zaterdag 9 januari 1858 Jong, ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1918 Amsterdam, volgt IXab. 

VIIIx.  Gerrit Boon, zn. van Johannes Klaasz. (Jan) Boon (VIIn) en Geertje Gerrits Heijne Boon, geb. op zondag 16 januari 1820 Krommenie, wever, ovl. (57 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1877 Assendelft, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op zondag 3 mei 1846 Assendelft met Antje Heijne(N), dr. van Hendrik Heijne(N) en Klaasje Kleijn Heijnen, geb. op donderdag 4 juli 1822 Assendelft, ovl. (88 jaar oud) op vrijdag 7 april 1911 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Boon, geb. op vrijdag 12 februari 1847 Assendelft, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 6 november 1928 Krommenie, volgt IXac. 
  2.  Hendrikus (Hendrik) Boon, geb. op zaterdag 7 juli 1849 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op maandag 25 april 1932 Krommenie, volgt IXad. 
  3.  Geertuida Boon, geb. circa 1865 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 4 mei 1890 Assendelft met Arie Neelen, zn. van Huig Neelen en Dieuwertje Baltus Neelen, geb. circa 1866 Assendelft, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIy.  Hendrik Boon, zn. van Hendrikus Klaasz. Boon (VIIq) en Trijntje Gerrits van der Laan Boon, geb. op woensdag 3 februari 1836 Assendelft, relatie met Johanna Molenaar Boon. 
  Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.  Maria Catharina Boon, geb. op vrijdag 26 maart 1869 Velsen, ovl. (76 jaar oud) op zaterdag 3 november 1945, relatie met J Jansen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Geertruida Cornelia Boon, geb. op donderdag 17 augustus 1871 Velsen. 
  3.  Willibrordus Boon, geb. op woensdag 1 april 1874 Velsen, ovl. (80 jaar oud) op zondag 13 maart 1955 Rotterdam, tr. (resp. 45 en 48 jaar oud) op woensdag 30 juli 1919 Rotterdam met Martje de Vries Boon, geb. op vrijdag 16 september 1870 Amsterdam, ovl. (77 jaar oud) op donderdag 2 september 1948 Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Elisabeth Johanna Boon, geb. op donderdag 20 juli 1876 Spaarndam. 
  5.  Gerardus Franciscus Boon, geb. op dinsdag 11 november 1879 Velsen, ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1959 Velsen, volgt IXae. 
  6.  Hendrikus Bartolomeus Boon, geb. op vrijdag 24 april 1863 Velsen, ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 25 mei 1928 Amsterdam, volgt IXaf. 
  7.  Paulus Boon, geb. op woensdag 10 april 1867 Velsen, volgt IXag. 
  8.  Johannes Boon, geb. op dinsdag 27 september 1864 Velsen, ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 16 december 1950 Velsen, volgt IXah. 

VIIIz.  Gerrit Boon, zn. van Hendrik Gerritsz Boon (VIIr) en Maartje Jans Jak Boon, geb. op vrijdag 28 oktober 1836 Assendelft, Schoenmaker in 1864, Barbier in 1907, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 10 juli 1864 Assendelft met Grietje Kuiper Boon, dr. van Anthonie Kuiper en Maartje Stelte Kuiper, geb. circa 1838 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Boon, geb. circa 1874 Assendelft, Schoenmaker in 1907, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 31 juli 1907 Wormerveer met Guurtje Stam Boon, dr. van Dirk Stam en Guurtje Huijsman Stam, geb. circa 1884 Wormerveer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Martinus Boon, geb. op zaterdag 21 oktober 1876 Assendelft, Barbier in 1907, Funeral op maandag 2 juli 1945 Assendelft RK Kerkhof St. Odulphuskerk, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 27 juni 1945 Assendelft, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 30 juni 1907 Assendelft met Cornelia Nielen Boon, dr. van Cornelis Nielen en Neeltje Brakenhoff Nielen, geb. circa 1882 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anthonie Boon, geb. circa 1870, Schoenmaker in 1896. 
  4.  Gerardus Boon, geb. en ovl. op donderdag 3 maart 1881 Assendelft. 
  5.  Maartje Boon, geb. op maandag 4 december 1865 Assendelft, ovl. (88 jaar oud) op zaterdag 12 juni 1954 Den Dolder, volgt IXai. 
  6.  Hendrikus Boon, geb. circa 1868 Assendelft, Schoenmaker tussen 1896 en 1907, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) op dinsdag 5 mei 1896 Assendelft met Guurtje Dekker Boon, dr. van Jan Dekker en Maartje Kramer Dekker, geb. circa 1868 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIaa.  Maartje Jacobsdr. Stam, dr. van Jacob Cornelisz Stam en Grietje Gerrits Boon (VIIs), geb. in 1817 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 28 april 1839 Assendelft met Cornelis Terra, geb. in 1815 Wormerveer, Molenaarsknecht. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jacob Terra, geb. in 1843 Assendelft, Wagenmaker, relatie met Helena Schaap Terra, geb. in 1841. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Cornelis Terra, geb. in 1854, Timmerman, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in oktober 1883, relatie met Jansje Bakkum Terra, geb. in 1858 Limmen. Uit deze relatie geen kinderen. 

VIIIab.  Gerrit Boon, zn. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, geb. op vrijdag 21 december 1821 Assendelft, Wever tussen 1847 en 1865, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1870, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) op zondag 9 mei 1847 Assendelft met Aagje Rijs Boon, dr. van Jan Rijs en Wilhelmina Koning Rijs, geb. op zaterdag 22 februari 1823 Assendelft, ovl. (minstens 23 jaar oud) tussen 1847 en 1863. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerrit Boon, tr. (resp. 41 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op zondag 22 november 1863 Assendelft met Jansje Bos Boon, dr. van Jan Bos en Dieuwertje Bakker Bos, geb. circa 1833 Assendelft, ovl. (minstens 37 jaar oud) na 1870. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Elisabeth Boon, geb. circa 1866 Assendelft, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 21 september 1930 Haarlem, relatie met Hendrikus Koning, zn. van Jacob Koning en Grietje Tjipjes Koning, geb. circa 1868 Assendelft. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jan Boon, geb. circa 1868 Assendelft, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1891. 
  3.  Martinus Boon, geb. circa 1870 Assendelft, volgt IXaj. 
  4.  Johanna Maria Boon, geb. op maandag 31 oktober 1864 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1892, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1892 Assendelft met Nicolaas (Klaas) Leek, zn. van Bernardus Leek en Geertje Schouten Leek, geb. op vrijdag 3 april 1863 Schagen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIac.  Pieter Boon, zn. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, geb. circa 1829 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1861, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 20 november 1859 Assendelft met Trijntje Rijs Boon, dr. van Jan Rijs en Wilhelmina Koning Rijs, geb. circa 1830 Assendelft, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1861. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nicolaas Boon, geb. circa 1861 Assendelft, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1897, volgt IXak. 

VIIIad.  Antje Boon, dr. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, geb. op vrijdag 20 juni 1823 Assendelft, zonder beroep, ovl. (79 jaar oud) op donderdag 24 juli 1902 Assendelft, tr. met Willem Boon (zie VIIIj). 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelia Boon, geb. circa 1864 Assendelft, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1946 Zaandam, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 31 mei 1891 Assendelft met Johannes Huismans, zn. van Jan Huismans en Kaatje van Zeeland Huismans, geb. circa 1867 Krommenie, Sigarenmaker in 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Boon, geb. circa 1861 Assendelft, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 23 maart 1922 Uitgeest, volgt IXm. 
  3.  Elisabeth Boon, geb. op donderdag 20 januari 1853 Assendelft, ovl. (88 jaar oud) op zondag 16 februari 1941 Ursem, begr. op vrijdag 21 februari 1941 Ursem, relatie met Dirk de Jong, ovl. voor 1941. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Maartje Boon, geb. op zaterdag 26 april 1851 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 24 april 1934 Assendelft, volgt IXn. 
  5.  Willem Boon, geb. op vrijdag 19 november 1858 Assendelft, ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 5 maart 1915 Amsterdam, volgt IXo. 
  6.  Jan Boon, geb. op vrijdag 2 maart 1855 Assendelft, Wever. 
  7.  Cornelia ""Kee"" Boon, geb. op zondag 25 maart 1866 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 10 april 1953 Assendelft, volgt IXp. 

VIIIae.  Jan Boon, zn. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, geb. op woensdag 5 april 1826 Assendelft, Zeildoekwever tussen 1850 en 1865, ovl. (minstens 33 jaar oud) na 1860, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 4 mei 1856 Assendelft met Ariaantje Zonneveld Boon, geb. circa 1833 Assendelft, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1860. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Klaas Boon, geb. circa 1857 Assendelft, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1891, volgt IXal. 
  2.  Pieter Boon, geb. circa 1860 Assendelft, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1894, volgt IXam. 

VIIIaf.  Maartje Boon, dr. van Klaas Gerritszoon Boon (VIIt) en Elisabeth Jansdochter ""Lijsbeth"" Jak, geb. op maandag 21 augustus 1820 Assendelft, ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1911 Assendelft, tr. (1) met Simon Boon (zie VIIi). 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Boon, geb. op donderdag 1 maart 1855 Assendelft, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1888, volgt VIIIk. 
  2.  Nicolaas (Klaas) Boon, geb. op donderdag 11 augustus 1859 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op zondag 2 oktober 1938 Zaandam, volgt VIIIl. 
  3.  Gerrit Boon, geb. op woensdag 23 april 1862 Assendelft, ovl. (22 jaar oud) op zaterdag 13 december 1884 Assendelft. 
  4.  Cornelis (Kees) Boon, geb. op zondag 9 maart 1851 Assendelft, ovl. (76 jaar oud) op donderdag 1 maart 1928 Assendelft, volgt VIIIm. 
  5.  Kaatje Boon, geb. op vrijdag 2 juli 1852 Assendelft, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1879 Assendelft met Pieter van Til, zn. van Klaas van Til en Jannetje Kuis Til, van, geb. circa 1854 Heemskerk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jannetje Boon, geb. op dinsdag 8 september 1857 Assendelft, ovl. (21 jaar oud) op woensdag 26 februari 1879 Assendelft. 
  Maartje Boon, tr. (beiden 24 jaar oud) (2) op zondag 4 mei 1845 Assendelft met Hendrik Reijnders, zn. van Jan Reijnders en Geesje Huigen Reijnders, geb. op vrijdag 23 juni 1820 Assendelft, ovl. (29 jaar oud) op zaterdag 21 juli 1849 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Elisabeth Reijnders, geb. op donderdag 4 juni 1846 Assendelft, ovl. (70 jaar oud) op zondag 29 oktober 1916 Assendelft, relatie met Klaas van Gelderen, geb. op vrijdag 2 april 1847 Krommenie, ovl. (61 jaar oud) op maandag 5 oktober 1908 Assendelft. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jan Reijnders, geb. in 1847. 

Generatie IX

IXa.  Bavonia Al, dr. van Baart Al (VIIIa) en Jannetje van der Laan Al, geb. op vrijdag 25 februari 1870 Assendelft, ovl. (38 jaar oud) op zondag 20 september 1908 Den Haag, tr. (beiden 23 jaar oud) op woensdag 19 april 1893 Assendelft met Hendricus Franciscus Beukers, geb. op donderdag 25 november 1869 Den Haag, ovl. (51 jaar oud) op maandag 25 juli 1921 Dongen. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nicolaas Franciscus Beukers, geb. op zondag 22 oktober 1905 Den Haag, ovl. (80 jaar oud) op zondag 1 juni 1986 Narrabeen NSW, Australia, volgt Xa. 

IXb.  Pieter Boon, zn. van Klaas Pieterse Boon (VIIIe) en Sijtje Rijs Boon, geb. op donderdag 19 mei 1859 Assendelft, relatie met Anna Maria Gaal Boon, dr. van Cornelis Gaal en Grietje Nielen Gaal, geb. circa 1859 Rotterdam, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 31 januari 1918 Alblasserdam. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Gerrit Boon, geb. op donderdag 4 november 1886 Alblasserdam, ovl. (30 jaar oud) op maandag 25 juni 1917 Alblasserdam, volgt Xb. 

IXc.  Gerrit Boon, zn. van Klaas Pieterse Boon (VIIIe) en Sijtje Rijs Boon, geb. op dinsdag 17 mei 1853 Assendelft, ovl. (75 jaar oud) op donderdag 14 juni 1928 Alblasserdam, relatie met Maria Gaal Boon, dr. van Cornelis Gaal en Grietje Nielen Gaal, geb. op maandag 24 oktober 1864 Rotterdam, ovl. (83 jaar oud) op maandag 11 oktober 1948 Alblasserdam. 
  Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Boon, geb. op zaterdag 16 juni 1894 Alblasserdam, tr. (25 jaar oud) op donderdag 8 januari 1920 Alblasserdam met Arie Groenendijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelia Boon, geb. op maandag 11 januari 1897 Alblasserdam, ovl. (9 jaar oud) op zaterdag 10 november 1906 Alblasserdam. 
  3.  Maria Boon, geb. op donderdag 23 maart 1899 Alblasserdam, tr. (29 jaar oud) op donderdag 15 november 1928 Alblasserdam met Pieter Klijnjan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geertje Boon, geb. op donderdag 17 mei 1900 Alblasserdam, ovl. (1 jaar oud) op woensdag 31 juli 1901 Alblasserdam. 
  5.  Cornelis Boon, geb. op donderdag 10 april 1902 Alblasserdam, tr. (32 jaar oud) op woensdag 27 juni 1934 Alblasserdam met Hendrika Kooij Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter Boon, geb. op zaterdag 12 januari 1907 Alblasserdam, tr. (31 jaar oud) op donderdag 10 november 1938 Alblasserdam met Jacoba de Ruiter Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Klaas Boon, geb. op dinsdag 20 augustus 1889 Alblasserdam, tr. (28 jaar oud) op vrijdag 26 oktober 1917 Alblasserdam met Johanna Breedveld Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Bertha Boon, geb. op woensdag 8 april 1891 Alblasserdam, tr. (24 jaar oud) op vrijdag 18 juni 1915 Alblasserdam met Willem Groenendijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Engelbertus Boon, zn. van Klaas Pieterse Boon (VIIIe) en Sijtje Rijs Boon, geb. op zondag 2 september 1866 Assendelft, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op vrijdag 25 mei 1888 Alblasserdam met Francina Verloop Boon, geb. op dinsdag 10 september 1867 Alblasserdam. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arie Boon, geb. op zaterdag 14 november 1891 Alblasserdam, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 12 maart 1970 Sliedrecht, volgt Xc. 

IXe.  Elisabeth (Betje) Boon (IXe), dr. van Gerrit Boon (VIIIg) en Maartje Nagel Boon, geb. op zaterdag 10 maart 1855 Assendelft, ovl. (38 jaar oud) op zaterdag 3 maart 1894 Uitgeest, relatie met Pieter Boon, zn. van Gerrit Boon (VIIIx) en Antje Heijne(N) (zie IXac). 

IXf.  Neeltje Boon, dr. van Gerrit Boon (VIIIg) en Maartje Nagel Boon, geb. circa 1857 Assendelft, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 8 mei 1881 Assendelft met Johannes Heijne, zn. van Jacob Heijne en Antje Pel Heijne, geb. circa 1854 Assendelft, Spoorwachter. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria Heijne, geb. circa 1886 Oosthuizen, ovl. (minstens 21 jaar oud) na 1907, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op vrijdag 6 september 1907 Sloten met Johannes Hendrikus van 't Klooster, zn. van Peter van 't Klooster en Elisabeth Tambach Klooster, van 't, geb. circa 1881 Watergraafsmeer, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerardus Heijne, geb. circa 1889 Oosthuizen, ovl. (minstens 21 jaar oud) na 1910, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 6 juli 1910 Nieuwer-Amstel met Elisabeth van Gijlswijk Heijne, dr. van Gerardus van Gijlswijk en Maria Vermeij Gijlswijk, van, geb. circa 1884 Nieuwer-Amstel, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacob Heijne, geb. in 1882 Assendelft, volgt Xe. 

IXg.  Gerardina Boon, dr. van Gerrit Boon (VIIIg) en Maartje Nagel Boon, geb. op woensdag 30 september 1863 Assendelft, ovl. (97 jaar oud) op maandag 12 juni 1961 Amstelveen, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) op zondag 3 november 1889 Krommenie met Gijsbertus Johannes van der Sluijs, geb. op zaterdag 29 januari 1859 Amsterdam, Molenaar, Funeral op vrijdag 21 mei 1943 Amsterdam Buitenveldert, ovl. (84 jaar oud) op maandag 17 mei 1943 Amstelveen. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gerardus Joannes ""Gerrit"" van der Sluijs, geb. op zaterdag 18 oktober 1890 Sloten, Molenaar, ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 27 april 1956 Gouda, begr. Alphen aan de Rijn RK, relatie met Petronella Antonia Splinter, geb. op maandag 31 juli 1899 Nieuwkoop, ovl. (63 jaar oud) op maandag 10 september 1962 Alphen aan de Rijn, begr. op vrijdag 14 september 1962 Alphen aan de Rijn. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Johannes Gijsbertus van der Sluijs, geb. in 1892, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1979. 
  3.  Petrus ""Piet"" van der Sluijs, geb. op dinsdag 16 januari 1894 Nieuwer Amstel, Doodgraver, ovl. (68 jaar oud) op donderdag 19 juli 1962 Haarlem, begr. op maandag 23 juli 1962 Amsterdam, relatie (1) met Jacoba Maria Roof, geb. op zaterdag 13 februari 1897 Nieuwer Amstel, ovl. (27 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1924. Uit deze relatie geen kinderen, relatie (2) met Geertruida Theodora Jansen, geb. op zondag 22 oktober 1905 Ouderkerk aan de Amstel, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1977 Oostburg, begr. op maandag 25 juli 1977 Amsterdam. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jacoba van der Sluijs, geb. in 1896, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) in 1991. 
  5.  Maria van der Sluijs, geb. in 1897, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) in 1904. 
  6.  Elisabeth ""Betje"" van der Sluijs, geb. in 1899, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1998. 
  7.  Henri Joseph van der Sluijs, geb. in 1901, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) in 1996. 
  8.  Martinus van der Sluijs, geb. in 1907, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1964. 

IXh.  Pieter Boon, zn. van Gerrit Boon (VIIIg) en Maartje Nagel Boon, geb. op woensdag 18 mei 1859 Assendelft, Spoorbeambte, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1889, relatie met Antje Oomen. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Pieter Gerrit Boon, geb. op vrijdag 19 juni 1885 Alkmaar, relatie met Maria Geertruida Beekhuizen, geb. Bemmel. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Guurtje Boon, geb. op maandag 21 juni 1886 Alkmaar, relatie met Johannes Cornelis Zandvoort, geb. Haarlem, korporaal kok. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Maria Boon, geb. op donderdag 15 maart 1888 Alkmaar, relatie met Jan van Helden, geb. Alkmaar, Bankwerker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Elizabeth Boon, geb. op donderdag 4 januari 1894 Alkmaar, relatie met Bernard Kwant, geb. Haarlem, Timmerman. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXi.  Cornelia Boon, dr. van Cornelis Boon (VIIIh) en Aaltje Roos Boon, geb. op donderdag 25 juli 1861 Assendelft, relatie met Johannes Verkooijen, geb. op woensdag 25 januari 1860 Graft, Arbeider, los werkman, fabrieksarbeider. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Verkooijen, geb. circa 1892 Graft. 
  2.  Maria Verkooijen, geb. circa 1894 Graft. 
  3.  Adrianus Verkooijen, geb. op vrijdag 13 september 1907 Graft, Funeral in 1998 Krommenie Algemene Begraafplaats, ovl. (91 jaar oud) op zondag 18 oktober 1998 Krommenie, relatie met Maria Catharina Kerssens Verkooijen, geb. op dinsdag 26 april 1910 Krommenie, Funeral in 1991 Krommenie Algemene Begraafplaats. Graf geruimd in 2005, ovl. (81 jaar oud) op woensdag 10 juli 1991. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Immetje Verkooijen, geb. circa 1890 Graft. 

IXj.  Johannes ""Jan"" Boon, zn. van Bruin Boon (VIIIi) en Grietje Bos, geb. op donderdag 22 november 1855 Assendelft, Wever in 1879, ovl. (85 jaar oud) op donderdag 20 februari 1941 Assendelft, tr. (beiden 23 jaar oud) op zaterdag 3 mei 1879 Assendelft met Maartje van Straten Boon, dr. van Willem van Straten en Trijntje van der Laan van Straten, geb. op dinsdag 29 april 1856 Assendelft, ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 30 juni 1917 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Bruin Boon, geb. op zaterdag 8 juli 1882 Assendelft, ovl. (84 jaar oud) op maandag 10 april 1967 Heemskerk, volgt Xf. 
  2.  Gerardus Boon, geb. op woensdag 29 augustus 1883 Assendelft, Fabrieksarbeider tussen 1911 en 1914, in 1915 Magazijnmedew, ovl. (74 jaar oud) op zaterdag 21 september 1957 Assendelft, tr. met Aagje Winter Boon, dr. van Gerrit Winter en Aagje van Gelderen Winter (zie VIIIn). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Grietje Boon, geb. op maandag 4 augustus 1884 Assendelft, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 30 september 1943 Assendelft, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 20 april 1910 Assendelft met Jan Al, zn. van Klaas Al en Pietertje Berkhout Al, geb. circa 1884 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Odulphus Boon, geb. op zondag 6 juni 1886 Assendelft, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 26 april 1914 Assendelft met Cornelia Koopman Boon, dr. van Arie Koopman en Aagje van der Laan Koopman, geb. circa 1890 Heemskerk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willem Boon, geb. op woensdag 18 december 1889 Assendelft, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 22 januari 1958 Zaandam, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) op woensdag 24 november 1920 Assendelft met Cornelia Bos Boon, dr. van Petrus Bos en Duifje Jak Bos, geb. op dinsdag 15 augustus 1893 Assendelft, ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 3 december 1946. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Geertruida Boon, geb. op zondag 2 april 1893 Assendelft, ovl. (93 jaar oud) op woensdag 3 september 1986 Assendelft, tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 4 november 1914 Assendelft met Lourentius Koopman, zn. van Arie Koopman en Aagje van der Laan Koopman, geb. circa 1895 Heemskerk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Willem Boon, geb. op zondag 15 februari 1880 Assendelft, ovl. (65 jaar oud) op zondag 6 januari 1946 Voorburg, tr. (beiden 24 jaar oud) op woensdag 1 juni 1904 Assendelft met Johanna Vrouwe Boon, dr. van Willem Vrouwe en Anna Lammers Vrouwe, geb. op maandag 20 oktober 1879 Assendelft, Koopman, ovl. (53 jaar oud) op zaterdag 16 september 1933 Den Haag. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Bruin Boon, geb. op zaterdag 26 maart 1881 Assendelft, ovl. (5 maanden oud) op vrijdag 16 september 1881 Assendelft. 
  9.  Catharina Geertruida Boon, geb. op donderdag 11 februari 1892 Assendelft, ovl. (2 maanden oud) op maandag 25 april 1892 Assendelft. 
  10.  Willem Boon, geb. op woensdag 27 juni 1888 Assendelft, ovl. (10 maanden oud) op donderdag 2 mei 1889 Assendelft. 
  11.  Catharina Boon, geb. op zondag 29 juli 1894 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1896 Assendelft. 
  12.  Martinus Boon, geb. op donderdag 13 oktober 1898 Assendelft, ovl. (56 jaar oud) op woensdag 20 juli 1955 Assendelft, relatie met Johanna van Wonderen, geb. op zondag 20 februari 1910 Warmenhuizen, ovl. (92 jaar oud) op woensdag 5 februari 2003 Assendelft. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXk.  Gauwe ""Gawe"" Boon, zn. van Bruin Boon (VIIIi) en Grietje Bos, geb. op zondag 12 september 1858 Assendelft, Wever in 1883, ovl. (68 jaar oud) op donderdag 21 april 1927 Assendelft, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 29 april 1883 Assendelft met Aagje Buur Boon, dr. van Pieter Buur en Grietje Thomas Buur, geb. circa 1856 Assendelft, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op woensdag 18 april 1945 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Bruno ""Bruin"" Boon, geb. op zaterdag 23 februari 1889 Assendelft, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 1963 Assendelft, volgt Xg. 
  2.  Johannes Boon, geb. op woensdag 8 november 1893 Assendelft, Sigarenmaker, ovl. (67 jaar oud) op zaterdag 3 december 1960 Assendelft, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op maandag 28 april 1919 Assendelft met Geertruida Maria Betjes Boon, dr. van Pieter Betjes en Jansje Boon Betjes, geb. op vrijdag 25 september 1896 Assendelft, Funeral Assendelft, ovl. (91 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1988 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerardus Boon, geb. op zondag 11 oktober 1896 Assendelft, Sigarenmaker, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1921, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op woensdag 11 mei 1921 Assendelft met Maria Kerssens Boon, dr. van Jacob Kerssens en Grietje Duin Kerssens, geb. op vrijdag 19 juli 1895 Assendelft, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Petrus Boon, geb. op donderdag 16 april 1891 Assendelft, ovl. (54 jaar oud) op donderdag 17 mei 1945 Stendal-Duitsland, volgt Xh. 
  5.  Odulphus Boon, geb. op zondag 28 november 1886 Assendelft, Sigarenmaker, ovl. (68 jaar oud) op woensdag 2 maart 1955 Haarlem, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op woensdag 13 mei 1914 Assendelft met Neeltje Kerssens Boon, dr. van Klaas Kerssens en Trijntje Nielen Kerssens, geb. op donderdag 11 oktober 1888 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Petronella Boon, geb. op vrijdag 13 juni 1884 Assendelft, ovl. (18 jaar oud) op donderdag 12 februari 1903 Assendelft. 

IXl.  Maartje ""Marie"" Boon, dr. van Bruin Boon (VIIIi) en Grietje Bos, geb. op zaterdag 1 februari 1845 Assendelft, ged. op zaterdag 1 februari 1845 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 27 april 1932 Assendelft, begr. op zaterdag 30 april 1932 Assendelft, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1874 Assendelft met Hendrik Berkhout, zn. van Jan Berkhout (Berkhoud) en Aagje de Jong, geb. op donderdag 6 augustus 1840 Assendelft, Wever in 1874, arbeider in 1908, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 3 augustus 1918 Assendelft, begr. op dinsdag 6 augustus 1918 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Grietje Berkhout, geb. circa 1884 Benschop, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1908, volgt Xi. 
  2.  Jan Berkhout, geb. op zondag 23 november 1879 Assendelft, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1956 Assendelft, volgt Xj. 
  3.  Aagje Berkhout, geb. op zondag 9 juli 1876 Assendelft, ovl. (25 jaar oud) op vrijdag 17 januari 1902 Assendelft. 
  4.  Bruno Berkhout, geb. op dinsdag 30 april 1878 Assendelft, Fabrieksarbeider, ovl. (44 jaar oud) op zaterdag 23 september 1922 Assendelft, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) op zondag 17 april 1904 Assendelft met Catharina Koning, dr. van Jacob Koning en Grietje Tjipkes, geb. op donderdag 20 april 1882 Assendelft, ovl. (90 jaar oud) op donderdag 11 januari 1973 Wormerveer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gerrit Berkhout, geb. Assendelft, tr. (Johanna ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 12 januari 1910 Wormer met Johanna Grandiek, dr. van Pieter Grandiek en Adriana Hendrica Bak, geb. in 1883 Wormer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Berkhout, geb. op zaterdag 5 juni 1875 Assendelft, ovl. (17 dagen oud) op dinsdag 22 juni 1875 Assendelft. 

IXm.  Anna Boon, dr. van Willem Boon (VIIIj) en Antje Boon (VIIIad), geb. circa 1861 Assendelft, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 23 maart 1922 Uitgeest, tr. (resp. ongeveer 31 en 26 jaar oud) op zondag 15 mei 1892 Assendelft met Jan Heijne, zn. van Willem Heijne en Grietje Waardijk Heijne, geb. op zaterdag 29 juli 1865 Uitgeest, Bakkersknecht in 1892. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem Heijne, geb. op dinsdag 13 november 1894, ovl. (6 jaar oud) op zondag 7 juli 1901. 
  2.  Anna Margaretha Heijne, geb. op dinsdag 29 september 1896. 
  3.  Heijne, geb. tussen 1896 en 1900. 
  4.  Levenloos Heijne, geb. en ovl. op woensdag 8 november 1893. 

IXn.  Maartje Boon, dr. van Willem Boon (VIIIj) en Antje Boon (VIIIad), geb. op zaterdag 26 april 1851 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 24 april 1934 Assendelft, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1876 Assendelft met Pieter de Jong, zn. van Engel de Jong en Guurtje Knegt Jong, de, geb. op zondag 27 februari 1842 Assendelft, Koopman, Wever in 1876, ovl. (71 jaar oud) op zondag 5 oktober 1913 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Engelbertus de Jong, geb. op zondag 26 augustus 1883 Assendelft, volgt Xk. 
  2.  Guurtje de Jong, geb. op vrijdag 10 juli 1885 Assendelft, relatie met Hendrik Kerssens, geb. op woensdag 18 februari 1880 Assendelft, Koopman. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Wilhelmina de Jong, geb. op maandag 5 december 1887 Assendelft, relatie met Euzevius Henrikus Fleer, geb. in 1883 Blankenham, Kleermaker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Anna de Jong, geb. op zondag 15 juni 1879 Assendelft, relatie met Cornelis Kroon, geb. in 1875 Assendelft, Fabrieksarbeider. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXo.  Willem Boon, zn. van Willem Boon (VIIIj) en Antje Boon (VIIIad), geb. op vrijdag 19 november 1858 Assendelft, Arbeider, wever in 1884 toen zijn zoon Willem geboeren werd en dat hij overleed was hijarbeider, ovl. (56 jaar oud) op vrijdag 5 maart 1915 Amsterdam, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op zondag 4 mei 1884 Assendelft met Neeltje Heijne, dr. van Jan (Jacobsz) Heijne (Heijnen) en Jansje Pieters ""Jannetje"" Poel, geb. op dinsdag 9 juni 1857 Assendelft, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1942 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Boon, geb. circa 1900 Assendelft, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1922, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 6 september 1922 Assendelft met Martinus Bos, zn. van Petrus Bos en Guurtje van Steen Bos, geb. circa 1899 Assendelft, Timmerman in 1922, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannetje Boon, geb. op maandag 23 februari 1885 Assendelft, ovl. (7 weken oud) op maandag 13 april 1885 Assendelft. 
  3.  Anna Boon, geb. op maandag 14 juni 1886 Assendelft, ovl. (11 maanden oud) op zondag 29 mei 1887 Assendelft. 
  4.  Catharina Boon, geb. op zondag 2 september 1888 Assendelft, ovl. (2 maanden oud) op dinsdag 6 november 1888 Assendelft. 
  5.  Willem Boon, geb. op dinsdag 19 januari 1892 Assendelft, ovl. (89 jaar oud) op donderdag 5 februari 1981, volgt Xl. 
  6.  Johannes Boon, geb. circa 1894 Assendelft, volgt Xm. 

IXp.  Cornelia ""Kee"" Boon, dr. van Willem Boon (VIIIj) en Antje Boon (VIIIad), geb. op zondag 25 maart 1866 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op vrijdag 10 april 1953 Assendelft, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op zondag 5 mei 1889 Assendelft met Cornelis ""Kees"" van Steen, zn. van Willem van Steen en Aaltje Klous Steen, van, geb. in januari 1864, ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 4 april 1947 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Wilhelmina van Steen, geb. op maandag 31 augustus 1896, ovl. (96 jaar oud) op zaterdag 3 april 1993 Zaandam, volgt Xn. 

IXq.  Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon, zn. van Nicolaas (Klaas) Boon (VIIIl) en Maria Roskam Boon, geb. op zondag 31 juli 1887 Assendelft, Sigarenmaker, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 24 maart 1959 Krommenie, tr. (beiden 24 jaar oud) op woensdag 22 mei 1912 Assendelft met Cornelia de Jong Boon, geb. op maandag 31 oktober 1887 Assendelft, ovl. (68 jaar oud) op zondag 24 juni 1956 Zaandam. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria (Rie) Boon, geb. op zaterdag 27 september 1919 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op maandag 22 oktober 2001 Amsterdam, volgt Xo. 
  2.  Nicolaas Boon, geb. op vrijdag 3 november 1922 Assendelft, ovl. (64 jaar oud) op donderdag 12 maart 1987 Krommenie, volgt Xp. 
  3.  Engelbertus ""Engel"" Boon, geb. Assendelft, volgt Xq. 
  4.  Gerardus Anthonius Boon, geb. op zaterdag 28 april 1928 Assendelft, ovl. (42 jaar oud) in juli 1970 Assendelft, volgt Xr. 
  5.  Johannes Boon, geb. op donderdag 14 juni 1917 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 21 december 1999, volgt Xs. 
  6.  Catharina Maria Boon, geb. op woensdag 19 augustus 1914 Assendelft, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 27 september 1938 Assendelft met Cornelis Hendrikus Kerssens, geb. in 1914, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op dinsdag 28 december 1999 Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Boon, geb. op donderdag 14 juni 1917 Assendelft, ovl. (15 dagen oud) op vrijdag 29 juni 1917 Assendelft. 

IXr.  Martinus Boon, zn. van Nicolaas (Klaas) Boon (VIIIl) en Maria Roskam Boon, geb. op zaterdag 17 januari 1891 Assendelft, ovl. (39 jaar oud) op maandag 5 mei 1930 Assendelft, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) op woensdag 31 augustus 1921 Assendelft met Gertrudis van der Laan Boon, dr. van Jan van der Laan en Antje Mijnen Laan, van der, geb. op vrijdag 7 september 1888 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op zondag 13 juni 1971 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Annie Boon, geb. op zaterdag 20 november 1926 Assendelft, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op donderdag 5 juli 1951 Assendelft met Wim van Gelderen, zn. van Arie van Gelderen en Alida (Aaltje) Snijder Gelderen, van, geb. op dinsdag 14 oktober 1924 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Agnes Boon, geb. op woensdag 21 januari 1925 Assendelft, ovl. (71 jaar oud) op woensdag 18 december 1996 Assendelft, relatie met Lourentius (Rens) Koopman. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXs.  Martinus (Tinus) Boon, zn. van Cornelis (Kees) Boon (VIIIm) en Jacoba (Koos) Roskam Boon, geb. op zondag 29 september 1895 Assendelft, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) (1) in 1923 met Agnes Masteling Boon, geb. op zaterdag 27 juli 1895 Warmenhuizen, ovl. (35 jaar oud) op zondag 22 februari 1931 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johannes Bernardus (Jan) Boon, geb. op dinsdag 10 november 1925 Assendelft. 
  2.  Jacoba Catharina (Coba) Boon, geb. op zondag 6 november 1927 Assendelft. 
  3.  Cornelis ""Cor"" Boon, geb. in 1924 Assendelft, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in januari 2010, volgt Xt. 
  4.  Boon, geb. tussen 1928 en 1931. 
  5.  Boon, geb. tussen 1928 en 1931. 
  6.  Boon, geb. tussen 1928 en 1931. 
  7.  Boon, geb. tussen 1928 en 1931. 
  Martinus (Tinus) Boon, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (2) op woensdag 20 januari 1932 Assendelft met Lucia Maria Betjes Boon, geb. op zondag 4 maart 1900 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Simon Johannes Boon, geb. op vrijdag 5 juli 1935 Assendelft. 
  2.  Johanna Theresia Boon, geb. op woensdag 29 juni 1938 Assendelft. 
  3.  Petrus Joseph Boon, geb. op zondag 4 maart 1934 Assendelft. 

IXt.  Johannes Boon (IXt), zn. van Cornelis Boon (VIIIn) en Petronella Wildeboer Boon, geb. op zaterdag 10 juli 1897 Assendelft, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 26 februari 1975 Assendelft, relatie met Aaltje Boon, dr. van Martinus Boon (IXaj) en Catharina (Trijntje) van Steen Boon (zie Xae). 

IXu.  Cornelis Boon, zn. van Cornelis Boon (VIIIn) en Petronella Wildeboer Boon, geb. op dinsdag 25 juli 1893 Assendelft, Opperman, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op maandag 22 november 1920 Assendelft met Marie Bos Boon, dr. van Jan Bos en Hendrika Heijne Bos, geb. op vrijdag 6 december 1895 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerritjan Boon, geb. op zaterdag 15 juni 1935 Assendelft, ovl. (56 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1992 Assendelft, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op vrijdag 1 december 1961 Assendelft met Anna Catharina van Gelderen Boon, dr. van Johannes van Gelderen en Jacoba Heijne Gelderen, van, geb. op woensdag 22 juni 1938 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXv.  Nicolaas Boon, zn. van Bart(holomeus) (Baart) Boon (VIIIo) en Sijtje Nielen Boon, geb. circa 1864 Assendelft, Landman in 1890, Kastelein in 1894, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 29 april 1890 Assendelft met Trijntje Velserboer Boon, dr. van Hendrik Velserboer en Maartje Brakenhoff Velserboer, geb. circa 1866 Assendelft, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 1920. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendricus Boon, geb. circa 1892 Harenkarspel, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 19 november 1920 Sint Maarten met Helena Stoop Boon, dr. van Simon Stoop en Elisabeth Visser Stoop, geb. circa 1895 Sint Maarten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXw.  Engelmundus (Engel) Boon, zn. van Gerardus (Gerrit) Boon (VIIIr) en Cornelia Graman Boon, geb. circa 1865 Sloten, Landman in 1890, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1892, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 29 april 1890 Assendelft met Trijntje Nielen Boon, dr. van Cornelis Nielen en Neeltje Brakenhoff Nielen, geb. circa 1870 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Gerarda Boon, geb. circa 1892 Sloten, Dienstbode in 1916, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1916, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 8 november 1916 Wormer met Bernardus Wolfgang Heijne, zn. van Gerrit Heijne en Christina Kleij Heijne, geb. circa 1890 Wormer, Postbode in 1916, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelia Boon, geb. circa 1891 Sloten, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1913, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 13 augustus 1913 Wormer met Bernardus Paulus Floore, zn. van Bernardus Floore en Cornelia Schaaper Floore, geb. circa 1890 Wormer, Timmerman in 1913, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXx.  Hendrik Boon, zn. van Johannes (Jan) Boon (VIIIt) en Neeltje Klaver Boon, geb. circa 1870 Diemen, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1890, relatie met Geertje Kloot Boon, geb. circa 1870 Volendam. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Jacobus Boon, geb. op dinsdag 17 maart 1891 Jisp, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1977 Heerlen, volgt Xv. 

IXy.  Cornelis Boon, zn. van Gauwe Boon (VIIIu) en Marijtje Terra Boon, geb. op maandag 31 juli 1871 Assendelft, Landman in 1897, ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 22 juli 1955 Amsterdam, tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) op vrijdag 27 april 1906 Sloten met Catharina Kramer Boon, dr. van Klaas Kramer en Cecilia Margaretha Blauwhof Kramer, geb. op dinsdag 13 maart 1883 Amsterdam, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 19 januari 1965 Amsterdam. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Mary Boon, relatie met Petrus Schreurs. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXz.  Hendricus Boon, zn. van Gauwe Boon (VIIIu) en Marijtje Terra Boon, geb. circa 1867 Assendelft, Landman in 1897, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 28 april 1897 Assendelft met Cornelia Brakenhoff Boon, dr. van Jan Brakenhoff en Aaltje Dam Brakenhoff, geb. circa 1869 Assendelft, Winkelierster in 1921. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Alida Boon, geb. circa 1899 Krommenie, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1921, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 14 juli 1921 Krommenie met Pieter Waij, zn. van Cornelis Waij en Maria Buur Waij, geb. circa 1896 Assendelft, Timmerman in 1921, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaa.  Jan Boon, zn. van Gerbrand Boon (VIIIv) en Guurtje van der Laan Boon, geb. op vrijdag 21 maart 1862 Assendelft, Funeral op zaterdag 30 mei 1953 Akersloot, ovl. (91 jaar oud) op woensdag 27 mei 1953 Zaandam, tr. (resp. minstens 19 en minstens 18 jaar oud) (1) tussen 1882 en 1888 met Wilhelmina (Mijntje) Meijne Boon, geb. circa 1864 Uitgeest, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 10 juni 1897 Uitgeest. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Gerardus (Jan) Boon, geb. op dinsdag 20 mei 1890 Uitgeest, ovl. (72 jaar oud) op zondag 29 juli 1962 Purmerend, relatie met Maria Adriana (Marie) Groen Boon, geb. op zondag 16 april 1893, ovl. (68 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1962 Amsterdam, begr. op vrijdag 23 februari 1962 Monnickendam. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Marie Boon, geb. in 1894 Uitgeest. 
  3.  Gerrit Boon, geb. tussen 1882 en 1897. 
  4.  Willem Boon, geb. op zaterdag 25 mei 1895 Uitgeest, ovl. (57 jaar oud) op woensdag 18 februari 1953 Haarlem. 
  5.  Catharina (Trien) Boon, geb. tussen 1882 en 1897, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) op maandag 24 januari 1938. 
  6.  Geertruida Catharina (Guurtje) Boon, geb. op woensdag 8 augustus 1888 Uitgeest, ovl. (56 jaar oud) op donderdag 14 december 1944 Zaandam. 
  Jan Boon, tr. (minstens 32 jaar oud) (2) tussen 1895 en 1903 met Anna Maria (Marie) Klitsie Boon. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Helena Maria (Lena) Boon, geb. op zaterdag 10 januari 1903 Uitgeest, ovl. (50 jaar oud) op donderdag 14 mei 1953 Zaandam, begr. op zaterdag 16 mei 1953 Zaandam. 
  2.  Mijntje Boon, geb. tussen 1900 en 1910. 

IXab.  Hugo Kramer, zn. van Klaas Kramer en Trijntje de Jong (VIIIw), geb. op zaterdag 9 januari 1858 Jong, Melkslijter, ovl. (60 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1918 Amsterdam, relatie met Catrina Helsloot Kramer, geb. op vrijdag 30 januari 1857 Nieuwer-Amstel, Melkslijtster, ovl. (76 jaar oud) op maandag 15 mei 1933 Amsterdam. 
  Uit deze relatie 9 kinderen: 
  1.  Claziena Maria Kramer, geb. op maandag 29 september 1890 Sloten, ovl. (81 jaar oud) op maandag 7 augustus 1972, relatie met Martinus Bernhardus Rudolfus Knispel, geb. op vrijdag 19 december 1890 Oude-Pekela, ovl. (57 jaar oud) op vrijdag 8 oktober 1948 Amsterdam. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Johannes Kramer, geb. op dinsdag 27 oktober 1891 Sloten. 
  3.  Margareta Johanna Kramer, geb. op zondag 1 januari 1893 Sloten, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 23 december 1969. 
  4.  Alida Kramer, geb. op vrijdag 12 januari 1894 Sloten, ovl. (43 jaar oud) op maandag 22 november 1937. 
  5.  Johanna Petronella Kramer, geb. op woensdag 12 juni 1895 Sloten, ovl. (65 jaar oud) op woensdag 17 mei 1961. 
  6.  Christina Sophia Kramer, geb. op vrijdag 11 augustus 1899. 
  7.  Nicolaas Kramer, geb. op zaterdag 10 augustus 1901, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1962. 
  8.  Catharina Clasina Kramer, geb. op vrijdag 5 oktober 1888 Sloten. 
  9.  Wijnanda Rosalina Kramer, geb. op zondag 20 oktober 1889 Sloten, ovl. (78 jaar oud) op zondag 25 augustus 1968 Haarlem, relatie met Henricus Jacobus Wolkers, geb. op woensdag 25 juli 1888 Sloten, ovl. (58 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1946 Amsterdam. Uit deze relatie geen kinderen. 

IXac.  Pieter Boon, zn. van Gerrit Boon (VIIIx) en Antje Heijne(N), geb. op vrijdag 12 februari 1847 Assendelft, Wever tussen 1875 en 1881, ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 6 november 1928 Krommenie, relatie met Elisabeth (Betje) Boon (zie IXe). 
  Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.  Antje ""Anna"" Boon, geb. op woensdag 6 december 1882 Assendelft, ovl. (92 jaar oud) op zaterdag 3 mei 1975 Krommenie, relatie met Gerardus Cligge. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Gerardus Boon, geb. op zaterdag 3 april 1886 Uitgeest, ovl. (94 jaar oud) op vrijdag 15 augustus 1980 Zaandam, relatie (1) met Maria Dieuwertje van Leeuwen. Uit deze relatie geen kinderen, relatie (2) met Guurtje Blank. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Nicolaas Boon, geb. op dinsdag 4 september 1888 Uitgeest, ovl. (77 jaar oud) op maandag 29 november 1965 Avereest. 
  4.  Jan Boon, geb. op donderdag 16 april 1891 Uitgeest, ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 3 september 1976 Zaandam. 
  5.  Gerardus Boon, geb. op maandag 21 juli 1884 Uitgeest, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1962 Krommenie, volgt Xd. 
  6.  Maartje Boon, geb. op maandag 8 maart 1880 Assendelft, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 15 november 1967 Krommenie. 

IXad.  Hendrikus (Hendrik) Boon, zn. van Gerrit Boon (VIIIx) en Antje Heijne(N), geb. op zaterdag 7 juli 1849 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op maandag 25 april 1932 Krommenie, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1875 Assendelft met Hendrikje van Gelderen Boon, dr. van Maarten van Gelderen en Maartje Thomas van Gelderen, geb. op zondag 22 juni 1851 Assendelft, Funeral Krommenie, ovl. (71 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1923 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Boon, geb. op vrijdag 1 december 1876 Assendelft, Funeral op woensdag 18 september 1940 Krommenie, ovl. (63 jaar oud) op zaterdag 14 september 1940 Krommenie, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op zondag 25 april 1897 Assendelft met Nicolaas de Jong, zn. van Arie de Jong en Catharina Rijkhoff de Jong, geb. op dinsdag 18 januari 1876 Assendelft, Funeral op woensdag 27 januari 1965 Krommenie, ovl. (89 jaar oud) op zondag 24 januari 1965 Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXae.  Gerardus Franciscus Boon, zn. van Hendrik Boon (VIIIy) en Johanna Molenaar Boon, geb. op dinsdag 11 november 1879 Velsen, ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1959 Velsen, relatie met Catharina Johanna Homborg Boon, geb. op zaterdag 3 november 1877 Amsterdam, ovl. (49 jaar oud) op vrijdag 18 maart 1927 Haarlem. 
  Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.  Gerardus Franciscus Boon, geb. op donderdag 1 november 1906 Velsen, tr. (25 jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1932 met JP de Wit Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Louise Antoinette Boon, geb. op woensdag 16 december 1908 Velsen, ovl. (1 jaar oud) op donderdag 24 november 1910 Velsen. 
  3.  Maria Wilhelmina Johanna Elisabeth Boon, geb. op zondag 9 januari 1910 Velsen. 
  4.  Dina Louise Boon, geb. op zaterdag 26 april 1913 Velsen. 
  5.  Hendrikus Johannes Boon, geb. op woensdag 30 juni 1915 Velsen. 
  6.  Johanna Catharina Boon, geb. op zondag 2 februari 1902 Amsterdam, tr. (24 jaar oud) op donderdag 14 oktober 1926 met A Egeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrika Boon, geb. op maandag 31 augustus 1903 Velsen, tr. (22 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1926 met A Buis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Geertruida Hendrika Jacoba Boon, geb. op donderdag 6 juli 1905 Velsen, tr. (21 jaar oud) op donderdag 23 juni 1927 met JJ Boogaard. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaf.  Hendrikus Bartolomeus Boon, zn. van Hendrik Boon (VIIIy) en Johanna Molenaar Boon, geb. op vrijdag 24 april 1863 Velsen, ovl. (65 jaar oud) op vrijdag 25 mei 1928 Amsterdam, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) op zondag 24 juni 1888 Velsen met Catharina Goverdina de Vries Boon, geb. op zondag 15 december 1867 Velsen, ovl. (83 jaar oud) op maandag 11 juni 1951 Ijmuiden. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jean Paul Boon, geb. op zondag 15 januari 1893 Fos sur Mer, ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1975 Den Helder, volgt Xw. 
  2.  Paul Gerard Boon, geb. op dinsdag 19 juni 1894 Mas Thibert, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 6 juli 1960 Beverwijk, volgt Xx. 
  3.  Maria Wilhelmina Johanna Boon, geb. op zondag 30 augustus 1891 Fos sur Mer. 
  4.  Hendrikus Boon, geb. op zaterdag 1 november 1890 Fos sur Mer, ovl. (63 jaar oud) op donderdag 29 april 1954 Velsen, volgt Xy. 

IXag.  Paulus Boon, zn. van Hendrik Boon (VIIIy) en Johanna Molenaar Boon, geb. op woensdag 10 april 1867 Velsen, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1892 Fos sur Mer met Theresia Coste Boon, geb. op zondag 2 mei 1869. 
  Uit dit huwelijk 7 zonen: 
  1.  Marius Claudius Boon, geb. op maandag 12 mei 1913 Fos sur Mer, volgt Xz. 
  2.  Etienne Andre Boon, geb. op maandag 16 november 1896 Fos sur Mer. 
  3.  Lucien André Boon, geb. op maandag 16 november 1896 Fos sur Mer. 
  4.  Auguste Philip Boon, geb. op zaterdag 28 januari 1899 Fos sur Mer. 
  5.  Jean Henri Boon, geb. op dinsdag 15 december 1914 Fos sur Mer. 
  6.  Claude Fortuné Boon, geb. op zondag 11 februari 1894 Fos sur Mer, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 28 september 1960 Salon, volgt Xaa. 
  7.  Andre Boon, geb. op maandag 17 oktober 1892 Fos sur Mer, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 25 maart 1971, volgt Xab. 

IXah.  Johannes Boon, zn. van Hendrik Boon (VIIIy) en Johanna Molenaar Boon, geb. op dinsdag 27 september 1864 Velsen, ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 16 december 1950 Velsen, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) op woensdag 29 mei 1889 Velsen met Dieuwertje Nan Boon, dr. van Jacob Nan en Antje Appelman Nan, geb. op maandag 1 april 1867 Westwoud, ovl. (47 jaar oud) op dinsdag 28 april 1914 Ijmuiden. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacques Henri Jean Boon, geb. op donderdag 3 maart 1892 Fos sur Mer, ovl. Velsen, volgt Xac. 
  2.  Pierre Marinus Boon, geb. op zaterdag 5 juni 1897 Fos sur Mer. 
  3.  Henri Jean Paul Boon, geb. op woensdag 19 maart 1890 Fos sur Mer, relatie met E Verra Boon. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Antoinette Anne-Louise Boon, geb. op maandag 3 juni 1895 Fos sur Mer, ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1962 Eindhoven, volgt Xad. 
  Johannes Boon, tr. (resp. 51 en 45 jaar oud) (2) op woensdag 5 juli 1916 Velsen met Catharina Graman Boon, geb. op dinsdag 31 januari 1871 Velsen, ovl. (74 jaar oud) op vrijdag 14 december 1945 Ijmuiden. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXai.  Maartje Boon, dr. van Gerrit Boon (VIIIz) en Grietje Kuiper Boon, geb. op maandag 4 december 1865 Assendelft, ovl. (88 jaar oud) op zaterdag 12 juni 1954 Den Dolder, tr. (beiden 25 jaar oud) op zondag 3 mei 1891 Assendelft met Cornelis Span, zn. van Tobias Span en Guurtje Al Span, geb. op woensdag 4 oktober 1865 Westzaan, Stoker in 1891, ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 1 november 1947 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anthonius Gerardus Span, geb. circa 1895 Westzaan, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1921, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 2 februari 1921 Wormerveer met Engelina Catharina Maria Boon Span, dr. van Nicolaas Boon (IXak) en Alida Bruschke Boon, geb. circa 1897 Wormer, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaj.  Martinus Boon, zn. van Gerrit Boon (VIIIab) en Jansje Bos Boon, geb. circa 1870 Assendelft, Fabrieksarbeider tussen 1896 en 1922, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 19 april 1896 Assendelft met Catharina (Trijntje) van Steen Boon, geb. circa 1871 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Boon, geb. circa 1898. 
  2.  Johanna Boon, geb. circa 1899, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op zaterdag 18 november 1922 Assendelft. 
  3.  Aaltje Boon, geb. op maandag 14 januari 1901 Assendelft, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 18 juni 1986 Assendelft, volgt Xae. 

IXak.  Nicolaas Boon, zn. van Pieter Boon (VIIIac) en Trijntje Rijs Boon, geb. circa 1861 Assendelft, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1897, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 15 mei 1892 Assendelft met Alida Bruschke Boon, dr. van Jacobus Bruschke en Engeltje Schut Bruschke, geb. circa 1866 Wormer, ovl. (minstens 31 jaar oud) na 1897. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Engelina Catharina Maria Boon Span, geb. circa 1897 Wormer, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1921, tr. met Anthonius Gerardus Span, zn. van Cornelis Span en Maartje Boon (IXai). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXal.  Klaas Boon, zn. van Jan Boon (VIIIae) en Ariaantje Zonneveld Boon, geb. circa 1857 Assendelft, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1891, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) op woensdag 1 mei 1889 Akersloot met Trijntje Hollenberg Boon, geb. circa 1859 Heerhugowaard, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 1891. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Petronella Boon, geb. circa 1891 Akersloot, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1917, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 6 juni 1917 Akersloot met Johannes Stam, zn. van Hendrik Stam en Reinsje Dekker Stam, geb. circa 1888 Oude Niedorp. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXam.  Pieter Boon, zn. van Jan Boon (VIIIae) en Ariaantje Zonneveld Boon, geb. circa 1860 Assendelft, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1894, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 27 november 1889 Akersloot met Elisabeth Thomas Boon, dr. van Jan Thomas en Marijtje Wagemeester Thomas, geb. circa 1864 Castricum, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1894. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ariaantje Boon, geb. circa 1891 Akersloot, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1920, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 27 april 1920 Akersloot met Petrus Schut, zn. van Pieter Schut en Josephina Rijs Schut, geb. circa 1895 Akersloot. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joannes Boon, geb. circa 1894 Akersloot, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1919, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 30 april 1919 Koedijk met Guurtje Bleeker Boon, dr. van Pieter Bleeker en Ida Meijering Bleeker, geb. circa 1896 Koedijk, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.  Nicolaas Franciscus Beukers, zn. van Hendricus Franciscus Beukers en Bavonia Al (IXa), geb. op zondag 22 oktober 1905 Den Haag, ovl. (80 jaar oud) op zondag 1 juni 1986 Narrabeen NSW, Australia, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 1929 Veur met Adriana Helena Olsthoorn Beukers, geb. op maandag 22 december 1902 Veur, ovl. (90 jaar oud) op maandag 12 april 1993 Narrabeen NSW, Australia. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendricus Franciscus Andreas (Harry) Beukers, geb. op zaterdag 30 augustus 1930 Veur, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op woensdag 26 maart 1952 Den Haag met Maria Cornelia Johanna de Ridder Beukers, geb. op donderdag 15 oktober 1931 Den Haag. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xb.  Gerrit Boon, zn. van Pieter Boon (IXb) en Anna Maria Gaal Boon, geb. op donderdag 4 november 1886 Alblasserdam, IJzerwerker/klinker, ovl. (30 jaar oud) op maandag 25 juni 1917 Alblasserdam, tr. (beiden 27 jaar oud) op vrijdag 2 januari 1914 Alblasserdam met Cornelia Kooijman Boon, dr. van Adrianus Kooijman en Teuntje 't Hoen Kooijman, geb. op dinsdag 5 oktober 1886 Alblasserdam. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Boon, geb. op zondag 4 juli 1915 Alblasserdam, ovl. (2 jaar oud) op zondag 12 augustus 1917 Alblasserdam. 
  2.  Adrianus Boon, geb. op zondag 18 juni 1916 Alblasserdam, ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 12 juli 1918 Alblasserdam. 
  3.  Cornelis Boon, geb. op woensdag 21 april 1909 Alblasserdam, volgt XIa. 
  4.  Teuntje Boon, geb. op maandag 6 april 1914 Alblasserdam, ovl. (28 jaar oud) op dinsdag 23 juni 1942 Alblasserdam. 

Xc.  Arie Boon, zn. van Engelbertus Boon (IXd) en Francina Verloop Boon, geb. op zaterdag 14 november 1891 Alblasserdam, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 12 maart 1970 Sliedrecht, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op donderdag 18 december 1913 Alblasserdam met Anna Adriana (Anna) van Homoet Boon, geb. op vrijdag 28 september 1894 Alblasserdam, ovl. (89 jaar oud) op donderdag 22 maart 1984 Dordrecht. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Klaas Boon, geb. op zaterdag 23 augustus 1924 Alblasserdam, ovl. (82 jaar oud) in november 2006 Alblasserdam. 
  2.  Pieter (Piet) Boon, geb. op zondag 22 augustus 1926 Alblasserdam. 
  3.  Arie Boon, geb. op dinsdag 20 december 1927 Alblasserdam. 
  4.  Hermina (Mina) Boon, geb. op maandag 5 mei 1930 Alblasserdam. 
  5.  Adrianus Boon, geb. op vrijdag 11 juni 1937 Alblasserdam, ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 31 maart 1939 Alblasserdam. 
  6.  Pietertje (Pietje) Boon, geb. op vrijdag 26 november 1915 Alblasserdam, ovl. (86 jaar oud) op zaterdag 6 april 2002 Papendrecht, relatie met Cornelis Tuytel. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Engelbertus Boon, geb. op zondag 15 november 1914 Alblasserdam, ovl. (92 jaar oud) op vrijdag 1 december 2006 Alblasserdam, volgt XIb. 
  8.  Assuerus (Zwerus) Boon, geb. op maandag 16 december 1918 Alblasserdam, ovl. (65 jaar oud) op zondag 30 september 1984 Nieuw Lekkerland, volgt XIc. 
  9.  Francina Boon, geb. op zondag 24 juli 1921 Alblasserdam. 

Xd.  Gerardus Boon, zn. van Pieter Boon (IXac) en Elisabeth (Betje) Boon (IXe), geb. op maandag 21 juli 1884 Uitgeest, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1962 Krommenie, begr. op woensdag 24 januari 1962 Krommenie, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (1) op woensdag 27 december 1911 Wormer met Johanna Hendrika Koper Boon, dr. van Pieter Koper en Johanna Inhulsen Koper, geb. op zaterdag 17 januari 1880 Leiden, ovl. (49 jaar oud) op donderdag 9 mei 1929 Utrecht. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jacobus Hendrikus Boon, geb. op zondag 8 augustus 1915 Wormer, volgt XId. 
  2.  Elisabeth Anna Maria Boon, geb. op donderdag 8 mei 1913 Krommenie, ovl. (85 jaar oud) op donderdag 17 december 1998 Gemeente Zaanstad, tr. (beiden 22 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1935 Krommenie met Henrich Nicolaas Kersten, geb. op donderdag 19 december 1912 Groesbeek, ovl. (76 jaar oud) op woensdag 3 mei 1989 Wormerveer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerardus Boon, relatie (2) met Afra Maria van Eijk, geb. op woensdag 23 maart 1898 Alkmaar, ovl. (62 jaar oud) op maandag 18 april 1960 Krommenie. 
  Uit deze relatie geen kinderen. 

Xe.  Jacob Heijne, zn. van Johannes Heijne en Neeltje Boon (IXf), geb. in 1882 Assendelft, Smidsknecht, Autogeen Lasser in 1932, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1903 Sloten met Trijntje van Westen, dr. van Maarten van Westen en Marijtje Breg Westen, van, geb. in 1882 Wognum. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joannes Cornelis Heijne, geb. circa 1907 Amsterdam, Melkslijter in 1932, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1932, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1932 Sloterdijk met Hendrika Schoutsen Heijne, dr. van Johannes Schoutsen en Aafje Oud Schoutsen, geb. circa 1907 Bovenkarspel, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1932. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Bruin Boon, zn. van Johannes ""Jan"" Boon (IXj) en Maartje van Straten Boon, geb. op zaterdag 8 juli 1882 Assendelft, Voddeboer, ovl. (84 jaar oud) op maandag 10 april 1967 Heemskerk, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) op woensdag 5 juli 1911 Assendelft met Aafje Maria Rouwendaal Boon, dr. van Jan Rouwendaal en Lucia Meijer Rouwendaal, geb. op maandag 17 augustus 1885 Assendelft, ovl. (35 jaar oud) op woensdag 11 mei 1921 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Boon, geb. op vrijdag 7 november 1913 Assendelft, ovl. (3 maanden oud) op zaterdag 21 februari 1914 Assendelft. 
  2.  Maria Anthonia Boon, geb. op maandag 25 januari 1915 Assendelft. 
  3.  Catharina Boon, geb. op zondag 27 mei 1917 Assendelft, ovl. (1 jaar oud) op zondag 1 december 1918 Assendelft. 
  4.  Johannes Boon, geb. op donderdag 8 augustus 1918 Assendelft, ovl. (4 maanden oud) op woensdag 18 december 1918 Assendelft. 
  5.  Catharina Boon, geb. op zaterdag 7 februari 1920 Assendelft. 
  6.  Lucia Boon, geb. op woensdag 24 april 1912 Assendelft. 
  Bruin Boon, tr. (resp. 39 en 31 jaar oud) (2) op donderdag 5 januari 1922 met Cornelia Lievendag Boon, dr. van Nicolaas Lievendag en Elisabeth Vader Lievendag, geb. op zondag 23 maart 1890 Wijde Wormer. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Margaretha \dora Cornelia Boon, geb. op maandag 11 augustus 1924 Assendelft. 
  2.  Cornelia Johanna Boon, geb. op zaterdag 4 juli 1931 Assendelft. 
  3.  Elisabeth Johanna Afra Boon, geb. op maandag 6 november 1922 Assendelft. 
  Cornelia Lievendag Boon, dr. van Nicolaas Lievendag en Elisabeth Vader Lievendag, tr. (hoogstens 31 jaar oud) (2) voor 1922 met Bernardus Huisman, ovl. voor 1922. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertruida Huisman, geb. op zondag 13 januari 1918 Beemster. 

Xg.  Bruno ""Bruin"" Boon, zn. van Gauwe ""Gawe"" Boon (IXk) en Aagje Buur Boon, geb. op zaterdag 23 februari 1889 Assendelft, Sigarenmaker, Dichter en Schrijver, ovl. (74 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 1963 Assendelft, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) op maandag 21 maart 1921 Berkhout met Cecilia Rijper, geb. op zondag 5 februari 1893 Spanbroek, ovl. (55 jaar oud) op maandag 8 november 1948 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gangulphus Gerardus Theresia ""Gan"" Boon, geb. op zaterdag 16 januari 1926 Assendelft, ovl. (46 jaar oud) op dinsdag 14 november 1972 Beverwijk, volgt XIe. 

Xh.  Petrus Boon, zn. van Gauwe ""Gawe"" Boon (IXk) en Aagje Buur Boon, geb. op donderdag 16 april 1891 Assendelft, Sigarenfabrikant, ovl. (54 jaar oud) op donderdag 17 mei 1945 Stendal-Duitsland, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op woensdag 12 mei 1915 Wormer met Johanna B. ""Jansje"" Boots Boon, dr. van Gerbrand Boots en Catharina Koelemeijer Boots, geb. op woensdag 12 oktober 1892 Wormer, ovl. (76 jaar oud) op woensdag 18 december 1968. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Agatha Cornelia Boon, geb. op maandag 21 april 1924 Assendelft. 
  2.  Gerardus Gangulphus Boon, geb. op vrijdag 30 juli 1926 Assendelft. 
  3.  Johanna Alberta Boon, geb. op maandag 3 december 1928 Assendelft. 
  4.  Cornelia Geertruida Boon, geb. op donderdag 3 december 1931 Assendelft. 
  5.  Petronella Agatha Boon, geb. op zondag 29 februari 1920 Assendelft, ovl. (67 jaar oud) op woensdag 20 mei 1987. 
  6.  Catharina Agatha Boon, geb. op vrijdag 11 november 1921 Assendelft. 

Xi.  Grietje Berkhout Loon, van, dr. van Hendrik Berkhout en Maartje ""Marie"" Boon (IXl), geb. circa 1884 Benschop, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1908, tr. (resp. ongeveer 24 en 24 jaar oud) op zondag 24 mei 1908 Assendelft met Jacobus van Loon, zn. van Willem Van Loon en Adriana ""Adrina"" Hoogendoorn/Hogendoorn (Verdonk), geb. op maandag 14 april 1884 Benschop, tuinder in 1908, ovl. (minstens 23 jaar oud) na 1908. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hendrik van Loon, geb. op vrijdag 3 maart 1911 Assendelft, ovl. (18 dagen oud) op dinsdag 21 maart 1911 Assendelft. 
  2.  Adrianus van Loon, geb. op vrijdag 3 maart 1911 Assendelft, ovl. (17 dagen oud) op maandag 20 maart 1911 Assendelft. 
  3.  Johannes Jacobus van Loon, geb. in april 1918 Assendelft, ovl. (11 maanden oud) op donderdag 6 maart 1919 Assendelft. 

Xj.  Jan Berkhout, zn. van Hendrik Berkhout en Maartje ""Marie"" Boon (IXl), geb. op zondag 23 november 1879 Assendelft, ged. in 1879, Fabrieksarbeider, ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1956 Assendelft, begr. op zaterdag 7 januari 1956 Assendelft, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) (1) op dinsdag 10 november 1914 Assendelft met Adriana Van Loon, dr. van Willem Van Loon en Adriana ""Adrina"" Hoogendoorn/Hogendoorn (Verdonk), geb. op woensdag 7 april 1886 Benschop, ovl. (89 jaar oud) op zondag 15 februari 1976 Heemskerk, begr. Heemskerk. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Henk Berkhout, geb. op donderdag 7 februari 1918, ovl. (72 jaar oud) op dinsdag 5 juni 1990, begr. Assendelft. 
  2.  Aagje Berkhout, geb. op zondag 17 december 1922 Assendelft, ovl. (80 jaar oud) op woensdag 19 maart 2003 Zaandam, volgt XIf. 
  Jan Berkhout, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (2) op zondag 10 juli 1910 Assendelft met Aaltje Abbink Berkhout, dr. van Gerrit Gerritsz. Abbink en Geesje Bregten Abbink, geb. op woensdag 2 februari 1881 Westzaan, ovl. (32 jaar oud) op vrijdag 1 augustus 1913 Westzaan. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerrit Berkhout, geb. op woensdag 2 juli 1913. 
  2.  Maria (Marie) Berkhout, geb. op zondag 26 november 1911 Krommenie, ovl. (99 jaar oud) op donderdag 23 december 2010 Doorn, volgt XIg. 

Xk.  Engelbertus de Jong, zn. van Pieter de Jong en Maartje Boon (IXn), geb. op zondag 26 augustus 1883 Assendelft, Fabrieksarbeider, relatie met Trijntje Vrouwe de Jong, geb. op zondag 9 juni 1889 Assendelft. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Engelina de Jong, geb. op zondag 10 juni 1923 Assendelft, ovl. (79 jaar oud) op maandag 17 juni 2002 Assendelft, begr. Assendelft, relatie met Hendrik Buijck, geb. op dinsdag 24 augustus 1915 Lisse, ovl. (88 jaar oud) op donderdag 11 december 2003 Assendelft of Beverwijk. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xl.  Willem Boon, zn. van Willem Boon (IXo) en Neeltje Heijne, geb. op dinsdag 19 januari 1892 Assendelft, in 1919 Fabrieksarbeider, ovl. (89 jaar oud) op donderdag 5 februari 1981, begr. op maandag 9 februari 1981 Assendelft, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op donderdag 8 mei 1919 Assendelft met Catharina (Simons) Appelman, dr. van Simon Appelman en Marijtje Lindeboom, geb. op maandag 2 september 1895 Spanbroek, Dienstbode, ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 3 december 1954 Zaandam, begr. op dinsdag 7 december 1954 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria ""Marie"" Boon, geb. op zondag 29 augustus 1920 Assendelft, ovl. (59 jaar oud) op donderdag 6 september 1979 Assendelft, volgt XIh. 
  2.  Willem Boon, geb. op woensdag 20 december 1922 Assendelft, ovl. (80 jaar oud) op maandag 23 juni 2003 Assendelft, volgt XIi. 
  3.  Simon Boon, geb. op zaterdag 17 juli 1926 Assendelft, volgt XIj. 

Xm.  Johannes Boon, zn. van Willem Boon (IXo) en Neeltje Heijne, geb. circa 1894 Assendelft, Meubelmaker, relatie met Dieuwertje Heijnen Boon. 
  Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Willem Boon, geb. op maandag 9 juni 1924 Assendelft, ovl. (66 jaar oud) op vrijdag 13 juli 1990 Zaanstad, volgt XIk. 
  2.  Johannes ""Jan"" Boon, geb. Assendelft, volgt XIl. 

Xn.  Wilhelmina van Steen, dr. van Cornelis ""Kees"" van Steen en Cornelia ""Kee"" Boon (IXp), geb. op maandag 31 augustus 1896, ovl. (96 jaar oud) op zaterdag 3 april 1993 Zaandam, tr. (beiden 25 jaar oud) op woensdag 14 september 1921 Assendelft met Pieter Betjes, zn. van Nicolaas ""Klaas"" Betjes en Anna ""Antje"" Waij, geb. op dinsdag 1 september 1896 Assendelft, ovl. (70 jaar oud) op maandag 17 april 1967 Assendelft. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina M. ""Mina"" Betjes, volgt XIm. 
  2.  Betjes, volgt XIn. 

Xo.  Maria (Rie) Boon, dr. van Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon (IXq) en Cornelia de Jong Boon, geb. op zaterdag 27 september 1919 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op maandag 22 oktober 2001 Amsterdam, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1949 Assendelft, Kerkelijk huwelijk op woensdag 25 oktober 1950 Assendelft met Johannes van Gelderen, zn. van Maarten van Gelderen en Alida van der Eng Gelderen, van, geb. op zondag 25 november 1917 Assendelft, Funeral op vrijdag 13 juli 1973 Assendelft, ovl. (55 jaar oud) op maandag 9 juli 1973 Amsterdam. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes ""Hans"" van Gelderen, geb. tussen 1951 en 1961, relatie met Marieke. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xp.  Nicolaas Boon, zn. van Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon (IXq) en Cornelia de Jong Boon, geb. op vrijdag 3 november 1922 Assendelft, ovl. (64 jaar oud) op donderdag 12 maart 1987 Krommenie, tr. (27 jaar oud) op donderdag 11 mei 1950 Heemskerk met Johanna Maria Duin Boon. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gert-Jan Boon, volgt XIo. 
  2.  Wilma Boon, relatie met Rinus Visser. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jacqueline Boon, relatie met Ron Witte. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Ton Boon, volgt XIp. 
  5.  Lia Boon, relatie met Wim Krom. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xq.  Engelbertus ""Engel"" Boon, zn. van Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon (IXq) en Cornelia de Jong Boon, geb. Assendelft, relatie met Gerarda Agatha ""Gerda"" Fatels Boon, geb. in 1928 Heemskerk, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 16 september 1987 Heemskerk. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Rob Boon, geb. voor 1960. 
  2.  Yvonne Cornelia Catharina ""Yvonne"" Boon, geb. op zondag 25 september 1960, Medewerkster verzekeringen (ASR), ovl. (51 jaar oud) op vrijdag 11 november 2011 Krommenie, begr. Assendelft, tr. (ongeveer 45 jaar oud) in 2006 met Emeka Eboh. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nicoline Boon, geb. na 1960, relatie met Peter Balm. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xr.  Gerardus Anthonius Boon, zn. van Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon (IXq) en Cornelia de Jong Boon, geb. op zaterdag 28 april 1928 Assendelft, ovl. (42 jaar oud) in juli 1970 Assendelft, relatie met Elisabeth van Tunen Boon. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Gerard Boon, volgt XIq. 
  2.  Arthur Boon, volgt XIr. 
  3.  John Boon. 
  4.  Marleen Boon, geb. in 1958, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1996 Assendelft, relatie met Willem Baars. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xs.  Johannes Boon, zn. van Gerardus Josef ""Gerardus"" Boon (IXq) en Cornelia de Jong Boon, geb. op donderdag 14 juni 1917 Assendelft, ovl. (82 jaar oud) op dinsdag 21 december 1999, gecr. op maandag 27 december 1999 Zaandam, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) op dinsdag 28 november 1944 Assendelft met Adriana Maria van Gelderen Boon, dr. van Arie van Gelderen en Alida (Aaltje) Snijder Gelderen, van, geb. op dinsdag 6 september 1921 Assendelft, ovl. (40 jaar oud) op maandag 28 mei 1962 Zaandam, begr. Krommenie. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aleida Boon, tr. op vrijdag 15 december 1972 Jisp met Rob Kramer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Peter Boon, volgt XIs. 
  3.  Gert-Jan Boon. 
  Johannes Boon, relatie (2) met Rie Wisse Boon. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Edwin Boon, relatie met Karin Boon. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xt.  Cornelis ""Cor"" Boon, zn. van Martinus (Tinus) Boon (IXs) en Agnes Masteling Boon, geb. in 1924 Assendelft, medewerker op drukkerij, Funeral op woensdag 6 januari 2010 Assendelft, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in januari 2010, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) in 1951 met Wilhelmina ""Wil"" van Tunen Boon, geb. op vrijdag 28 november 1924, ovl. (71 jaar oud) op zondag 8 september 1996. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Johan Boon, geb. tussen 1952 en 1960, volgt XIt. 
  2.  Martien Boon, geb. tussen 1952 en 1960, volgt XIu. 

Xu.  Cornelis Martinus (Cees) (bruine cees) Boon, zn. van Johannes Boon (IXt) en Aaltje Boon (Xae), geb. op zaterdag 21 augustus 1926 Assendelft, ovl. (74 jaar oud) op maandag 30 april 2001 Beverwijk, begr. op vrijdag 4 mei 2001 Assendelft, relatie met Margaretha Johanna (Gré) Bosland Boon, geb. Vinkeveen. 
  Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Casper Cornelis Boon, geb. Assendelft, volgt XIv. 
  2.  Johaanes Casper (Jan) Boon, geb. Assendelft. 

Xv.  Jacobus Boon, zn. van Hendrik Boon (IXx) en Geertje Kloot Boon, geb. op dinsdag 17 maart 1891 Jisp, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1977 Heerlen, relatie (1) met Johanna Maria Jansen Boon, geb. op zondag 26 mei 1907, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1989. 
  Uit deze relatie geen kinderen. 
  Jacobus Boon, relatie (2) met Trijntje Kunst Boon, geb. in 1898. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Benjamin Boon, ovl. in 2006. 
  2.  Joke Boon. 
  3.  Annie Boon, geb. Haarlem, ovl. in 1945. 
  4.  Henk Boon, geb. op dinsdag 12 februari 1918, tr. (27 jaar oud) op donderdag 4 oktober 1945 met Jantje Mulder Boon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xw.  Jean Paul Boon, zn. van Hendrikus Bartolomeus Boon (IXaf) en Catharina Goverdina de Vries Boon, geb. op zondag 15 januari 1893 Fos sur Mer, ovl. (82 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1975 Den Helder, relatie met Jacoba Osendarp Boon, geb. circa 1895, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 22 februari 1976 Den Helder. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Catharina Derika Boon, geb. op woensdag 15 december 1920, relatie met A Peters. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xx.  Paul Gerard Boon, zn. van Hendrikus Bartolomeus Boon (IXaf) en Catharina Goverdina de Vries Boon, geb. op dinsdag 19 juni 1894 Mas Thibert, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 6 juli 1960 Beverwijk, tr. (resp. 41 en 36 jaar oud) op donderdag 20 juni 1935 Velsen met Johanna Koelemeijer Boon, geb. op woensdag 9 november 1898 Haarlem, ovl. (96 jaar oud) op maandag 2 januari 1995 Driehuis. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth Antonia Catharina Boon, geb. op vrijdag 29 november 1935 Haarlem, relatie met G.V. Gijzen. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xy.  Hendrikus Boon, zn. van Hendrikus Bartolomeus Boon (IXaf) en Catharina Goverdina de Vries Boon, geb. op zaterdag 1 november 1890 Fos sur Mer, ovl. (63 jaar oud) op donderdag 29 april 1954 Velsen, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) op dinsdag 2 september 1919 Beverwijk met Anna Slotenmaker Boon, geb. op dinsdag 19 juni 1888 Beverwijk, ovl. (75 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1963 Velsen. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Leonardus Hendrikus Bartolomeus Boon, geb. Velsen, volgt XIw. 
  2.  Catharina Johanna Boon, geb. op maandag 19 december 1921, relatie met J Stoker. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xz.  Marius Claudius Boon, zn. van Paulus Boon (IXag) en Theresia Coste Boon, geb. op maandag 12 mei 1913 Fos sur Mer, relatie met Rose Rolland Boon, ovl. op zondag 26 juni 1977 Aix en Provence. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Marie Jeanne Boon, relatie met D Blanc. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xaa.  Claude Fortuné Boon, zn. van Paulus Boon (IXag) en Theresia Coste Boon, geb. op zondag 11 februari 1894 Fos sur Mer, ovl. (66 jaar oud) op woensdag 28 september 1960 Salon, tr. (26 jaar oud) op zaterdag 26 juni 1920 met Th.A. Esposito Boon. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Arlette Marie Louise Boon, geb. op dinsdag 19 april 1927, relatie met G.L. Nardonne. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xab.  Andre Boon, zn. van Paulus Boon (IXag) en Theresia Coste Boon, geb. op maandag 17 oktober 1892 Fos sur Mer, ovl. (78 jaar oud) op donderdag 25 maart 1971, relatie met Louise Josephine de L'homme Boon, geb. op donderdag 5 september 1889, ovl. (87 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1977. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Gabrielle Boon, geb. op zondag 15 januari 1922, relatie met J Kastendeich. Uit deze relatie geen kinderen. 

Xac.  Jacques Henri Jean Boon, zn. van Johannes Boon (IXah) en Dieuwertje Nan Boon, geb. op donderdag 3 maart 1892 Fos sur Mer, ovl. Velsen, tr. Velsen met Johanna Hooggraaf Boon, geb. Velsen, ovl. Velsen. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Johanna Boon, geb. op donderdag 5 januari 1928 Velsen, relatie (1) met B van Tongeren, ovl. op zondag 23 september 1979. Uit deze relatie geen kinderen, relatie (2) met CJ Nijssen. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Johannes Boon, geb. Velsen, volgt XIx. 

Xad.  Antoinette Anne-Louise Boon, dr. van Johannes Boon (IXah) en Dieuwertje Nan Boon, geb. op maandag 3 juni 1895 Fos sur Mer, ovl. (67 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1962 Eindhoven, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op donderdag 5 februari 1920 met Albert Krijns Taconis, zn. van Thijs Taconis en Neeltje van der Gaast Taconis, geb. op donderdag 12 maart 1891 de Jouwer, ovl. (84 jaar oud) op donderdag 15 januari 1976 Eindhoven. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Taconis. 
  2.  Taconis. 
  3.  Taconis. 

Xae.  Aaltje Boon, dr. van Martinus Boon (IXaj) en Catharina (Trijntje) van Steen Boon, geb. op maandag 14 januari 1901 Assendelft, ovl. (85 jaar oud) op woensdag 18 juni 1986 Assendelft, relatie met Johannes Boon (zie IXt). 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Cornelis Martinus (Cees) (bruine cees) Boon, geb. op zaterdag 21 augustus 1926 Assendelft, ovl. (74 jaar oud) op maandag 30 april 2001 Beverwijk, volgt Xu. 


Generatie XI en XII

In verband met de privacy staat deze generatie niet op de website. Informeer hiervoor bij de maker van de website.

Because of the privacy of this living generation it is left out. If you want to know more keep in touch with the maker of this site.